Broedplaats ‘Samen maken we de stad’ bij ROC Midden Nederland

Op 6 april 2017 vond de eerste broedplaats van 2017 plaats en wel op de Campus van ROC Midden Nederland. Tijdens de broedplaats kan iedereen die dat wil ideeën pitchen over nieuwe manieren waarop bewoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren kunnen samenwerken aan een mooi en leefbaar Amersfoort. Na de pitches is er tijd om de [...]

Groene plannen zat, nu nog de uitvoering

door Kees Quaadgras. bron: IVN Natuurkijker De Groenvisie Amersfoort is onlangs aangenomen door de Amersfoortse gemeenteraad. De Groenvisie is tot stand gekomen op basis van bestaand beleid en inzichten, plus de inbreng van groene organisaties en particulieren die ruim honderd suggesties deden. De eerste indruk is dat de gemeente serieuzer en beschermender met groen wil omgaan. De Groenvisie is ruim [...]