Kleine subsidie voor groenprojecten

Vanaf 21 augustus 2017 kun je als bewoners- of vrijwilligersinitiatief een voucher aanvragen voor een fysiek project om groen in de breedste zin van het woord te realiseren. Het gaat om aanvragen tussen de €500 en €1000. Het project heet 'Beleef en Bewonder'. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en als het budget [...]

Bewoners033 zoekt nieuw bestuurslid

Bewoners033 zoekt aanvulling van het eigen bestuur! Bewoners033.nl is een stichting met als doel om buurt-, wijk-, burger- en bewonersinitiatieven in de gemeente Amersfoort bekend te maken, met elkaar in contact te brengen, te inspireren, te verbinden, te versterken en zo mogelijk te ondersteunen. Of anders gezegd, Amersfoorters, Hooglanders,  en Hooglanderveners die een idee voor hun buurt of straat [...]

Gratis online cursus fondsenwerving

Het VSB Fonds biedt een gratis online cursus fondsenwerving aan. De cursus bestaat uit zeven lessen, elk met een filmpje met uitleg, een theoriegedeelte waarin u het nog eens na kunt lezen en een toets waarin u kunt testen of u alles goed begrepen hebt. VSBfonds is een particulier vermogensfonds. De inkomsten die jaarlijks vrijkomen [...]

Subsidie beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling is een Amersfoortse subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Het toekomstfonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen. Voor 2017 is voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling maximaal € 150.500,- beschikbaar. De gemeente draagt maximaal 50% bij aan subsidiabele [...]

‘De Vliegende Hollander’ door Nieuwe Erven Jeugdtheater

Nieuwe Erven Jeugdtheater speelt de voorstelling ‘De Vliegende Hollander’ naar een volstrekt origineel verhaal van Bastiaan W. Smit. In dit verhaal van de ‘De Vliegende Hollander’, wordt ons donkere, West Indische Compagnie  verleden, met overduidelijke raakvlakken met het heden, vertolkt door 21 jongeren onder bezielende leiding van regisseur Mied Herder. Deze voorstelling wordt in drie [...]