Buurtwetertegel voor vrijwilligers Ravelijn

Op dinsdag 20 december, tijdens de afsluitende Sinterkerstborrel van Stichting Ravelijn bij De Nieuwe Erven, is de Buurtwetertegel uitgereikt aan de vrijwilligers van Stichting Ravelijn. Zij hebben meegewerkt aan het opbouwen van het enorme informele en sociale netwerk voor laagdrempelige ondersteuning voor Amersfoortse burgers. Een voorbeeld hiervan zijn de informatiewinkels (voorheen STIPs), die informatie verzamelen [...]

De War en de raad

Amersfoortse raadsleden: gehaaid of amateurs ? column door Kees Quaadgras Als het niet zo droevig en stuitend was zou je bijna moeten lachen om de klungelige manier waarop enkele Amersfoortse politici het wegstemmen van kunst- en innovatiecentrum De War goed proberen te praten, geschrokken als ze zijn van de kritiek op hun stemgedrag, en ongetwijfeld [...]

Beweging rond het Parkhuis

Het is een tijd rustig geweest rond het Parkhuis. De sloop van het voormalig Elisabeth Ziekenhuis heeft namelijk een paar maanden stilgelegen. Er blijkt zoveel asbest in de gebouwen aanwezig, dat hierover nieuwe afspraken met de sloopaannemer moesten worden gemaakt. Na de zomer kregen de initiatiefnemers van het Parkhuis positief bericht van de gemeente dat de [...]

Wijkwebsite voor Amersfoort Zuid

Sinds september 2016 is een wijkwebsite online voor Amersfoort-Zuid: www.amersfoortzuid.info. Makers van de website hopen een platform te worden voor alle initiatieven in hun gebied. Op de website zijn bijvoorbeeld al aanwezig: Duurzaam Amersfoort Zuid, Red Nimmerdor, het Mamacafé, het Reanimatienetwerk, de werkgroep veiligheid Amersfoort Zuid, de stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid. Maar ook kerken, de wijkagenten, [...]

Nut van burgerinitiatieven bij groenbeheer wetenschappelijk onderzocht

Waar eerdere natuurvisies van het rijk een sterk geloof uitstraalden in de maakbaarheid van de samenleving, straalt de huidige Rijksnatuurvisie een bijna even sterk geloof uit in haar zelfredzaamheid: "Waar de samenleving zelf steeds meer in staat blijkt om natuurdoelen dichterbij te brengen, past het de overheid om zich terughoudend op te stellen en vooral [...]