Werk in de wijk – innovatie van onderop – 7 oktober in Amersfoort

Ook in deze aantrekkende economie zijn er nog veel mensen langdurig werkloos. Werkloosheid zorgt er vaak voor dat mensen onvoldoende in staat zijn om hun talenten in te zetten en volwaardig mee te doen in de samenleving. Veel bewonersinitiatieven zien dat het anders kan en bieden hen mogelijkheden in de wijk. Ze helpen hen bijvoorbeeld […]

Gratis online cursus fondsenwerving

Het VSB Fonds biedt een gratis online cursus fondsenwerving aan. De cursus bestaat uit zeven lessen, elk met een filmpje met uitleg, een theoriegedeelte waarin u het nog eens na kunt lezen en een toets waarin u kunt testen of u alles goed begrepen hebt. VSBfonds is een particulier vermogensfonds. De inkomsten die jaarlijks vrijkomen […]

Subsidie beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling is een Amersfoortse subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Het toekomstfonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen. Voor 2017 is voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling maximaal € 150.500,- beschikbaar. De gemeente draagt maximaal 50% bij aan subsidiabele […]