Burgerinitiatieven hebben baat bij professionalisering

Op socialevraagstukken.nl stond onlangs een interessant artikel over professionalisering bij burgerinitiatieven. Bij professionalisering wordt bedoeld: een goede organisatie (b.v. het oprichten van een stichting), een beleidsplan, een verdienmodel, een fysieke plek, een website.  Netwerken zijn ook van belang, alsmede een duidelijke relatie bij overheden en bestaande dienstverleners. Lees het hele artikel hier. Deze website heeft […]

Broedplaats ‘Samen maken we de stad’ bij ROC Midden Nederland

Op 6 april 2017 vond de eerste broedplaats van 2017 plaats en wel op de Campus van ROC Midden Nederland. Tijdens de broedplaats kan iedereen die dat wil ideeën pitchen over nieuwe manieren waarop bewoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren kunnen samenwerken aan een mooi en leefbaar Amersfoort. Na de pitches is er tijd om de […]

Nut van burgerinitiatieven bij groenbeheer wetenschappelijk onderzocht

Waar eerdere natuurvisies van het rijk een sterk geloof uitstraalden in de maakbaarheid van de samenleving, straalt de huidige Rijksnatuurvisie een bijna even sterk geloof uit in haar zelfredzaamheid: “Waar de samenleving zelf steeds meer in staat blijkt om natuurdoelen dichterbij te brengen, past het de overheid om zich terughoudend op te stellen en vooral […]