‘De Vliegende Hollander’ door Nieuwe Erven Jeugdtheater

Nieuwe Erven Jeugdtheater speelt de voorstelling ‘De Vliegende Hollander’ naar een volstrekt origineel verhaal van Bastiaan W. Smit. In dit verhaal van de ‘De Vliegende Hollander’, wordt ons donkere, West Indische Compagnie  verleden, met overduidelijke raakvlakken met het heden, vertolkt door 21 jongeren onder bezielende leiding van regisseur Mied Herder. Deze voorstelling wordt in drie […]

Organisator Zomerwijkfeest Zielhorst krijgt jongeren- onderscheiding

Op woensdag 5 juli 2017 heeft Tim Huppertz, initiatiefnemer en organisator van het Zomerwijkfeest Zielhorst de Jongerenonderscheiding van de stad Amersfoort ontvangen uit handen van locoburgemeester Hans Buijtelaar. Hij ontving de onderscheiding voor zijn grote inzet voor het Zomerwijkfeest aan Spinetpad 2 te Amersfoort. Tim Huppertz (1996) is al jaren actief in Zielhorst en nam […]

Bewoners033 zoekt nieuw bestuurslid

Bewoners033 zoekt aanvulling van het eigen bestuur! Bewoners033.nl is een stichting met als doel om buurt-, wijk-, burger- en bewonersinitiatieven in de gemeente Amersfoort bekend te maken, met elkaar in contact te brengen, te inspireren, te verbinden, te versterken en zo mogelijk te ondersteunen. Of anders gezegd, Amersfoorters, Hooglanders,  en Hooglanderveners die een idee voor hun buurt of straat […]