Nieuwe aanpak rond gebiedsontwikkeling Eemhaven?

De Stichting Vrienden van de Eemhaven organiseert op 3 december 2015 het symposium Stadsontwikkeling Eemhavenkwartier met de titel: “Blok 3, een snijvlak tussen oude en nieuwe democratie. Op weg naar een coöperatieve gebiedsontwikkeling”. Het idee van een symposium is ontstaan naar aanleiding van de discussie over de petitie “Geen hoogbouw aan de Eem” omtrent Blok […]

Nederland in Dialoog?

Ben Nitrauw bespiegelt deze week de situatie in het land en Europa. Vorige week vond weer in zo’n 90 steden de Dag van de Dialoog plaats. Aan allerlei dialoogtafels kwamen mensen bij elkaar om met elkaar kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en hun dromen en ideeën te delen. In deze maanden lijkt dat […]

Groene actie is voorkeursscenario voor recreatiegebied ‘Over de Laak’ in Vathorst

persbericht gemeente Amersfoort Na een participatietraject met inwoners van Vathorst en andere belanghebbenden, stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om het scenario ‘Groene Actie’ verder uit te werken voor het gebied ‘Over de Laak’ in Vathorst. Op basis van ingebrachte ideeën zijn drie scenario’s voor ontwikkeling van een groen recreatiegebied in Vathorst Noord […]