SBI: Actieve bewoners treden in contact met welzijnaanbieders

Met het gemeenteprogramma #In de buurt, dat per 1 januari 2017 formeel in werking treedt, gaat de huidige organisatie van het werken aan welzijn in de wijken van Amersfoort geheel op de schop. In de nieuwe Sociale Basis Infrastructuur (SBI), komt er meer aandacht voor de invloed van informele bewonersorganisaties die in buurten en wijken […]

Buurtbudgetteam Kruiskamp/Koppel zoekt nieuwe leden

De gemeente Amersfoort verstrekt via de buurtbudgetten subsidie voor projecten die ervoor zorgen dat mensen in de wijk elkaar (beter) leren kennen, of die de leefbaarheid in wijk of straat verhogen. Het buurtbudgetteam Kruiskamp/Koppel is op zoek naar nieuwe leden (zie hier voor meer informatie). Woont u in de wijk Kruiskamp/Koppel en bent u geïnteresseerd, neemt […]

Presentatie Ontwikkelingsvisies Over de Laak

Het gebied Over de Laak (voorheen Vathorst Noord) wordt in te toekomst ontwikkeld als groen recreatiegebied. Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten is een visie voor het gebied uitgewerkt. Dit plan wordt tijdens een bijeenkomst op 20 april aan belangstellenden gepresenteerd. Vanaf vandaag staat de gemeentelijke visie online op de website www.overdelaak.nl De […]

Schillenboer 2.0 van start: Stadswormerij

Wormen vinden voedselresten heerlijk en maken er prachtige compost van. Dit jaar opent er in Amersfoort een stadswormerij waar particulieren en bedrijven hun voedselresten kwijt kunnen om tot compost te laten maken door duizenden tijgerwormen. De compost wordt dan weer te koop aangeboden aan Amersfoorters. De medewerkers komen van leer-werkbedrijf Amfors en leer- en educatieboerderij Land in […]