Stadsontmoeting over (gast)vrijheid: 30 maart 2016

Stadsontmoeting over (gast)vrijheid: 30 maart 2016

Het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies organiseert op 30 maart a.s. een Stadsontmoeting. Deze Stadsontmoeting bestaat uit dialoogsessies verspreid over de Amersfoortse wijken.
Met een bovenliggend thema kunnen Amersfoorters, ongeacht hun achtergrond, met elkaar in dialoog gaan.
Het thema van de Stadsontmoeting is ” Wat betekent (gast)vrijheid voor jou?”.
Een actueel thema die inhaakt op onder andere de vluchtelingen problematiek en de diversiteit in onze samenleving.
De wens vanuit de leden van het platform is dan ook om een diversiteit van mensen aan een dialoogtafel te krijgen. Door met elkaar in dialoog te gaan kan je vooroordelen weghalen en zo meer verdraagzaamheid in de samenleving creëren.

Laat jij je ook niet leiden door vooroordelen en wil jij je stadsgenoten graag beter leren kennen?
De dialoog is een beproefd middel om op een respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan.
Het is open, onbevangen, onbevooroordeeld en je kan luisteren naar andere mensen die misschien wel met een heel ander perspectief naar de maatschappij kijken. Verrijk jezelf en anderen door je deelname aan een dialoog.

Een dialoogtafel kent 6 tot 8 deelnemers. Het gesprek duurt ongeveer 2 uur. De tafel kent 3 rollen, de deelnemer, de gespreksleider en de tafelorganisator.

Tijdens een dialoog zijn er bepaalde spelregels om het gesprek goed te laten verlopen. De gespreksleider begeleid het gesprek en licht de spelregels voor aanvang van de dialoog nog kort toe.
De gespreksleiders krijgen vooraf een training zodat zij het gesprek in goede banen kunnen leiden en zij krijgen handige tips mee om er zeker van te zijn dat iedereen aan tafel gehoord wordt.
Stichting Amersfoort in Dialoog geeft de training en ondersteunt de Stadsontmoeting. Zij stelt haar kennis en communicatieplatform ter beschikking.

De tafelorganisator stelt zijn/haar locatie ter beschikking om een dialoog te houden en bepaald ook hoe laat de dialoog begint. Dit tijdstip kan gedurende de gehele dag / of avond zijn.

Wil jij ook graag de dialoog voeren over dit thema? Geef je dan nu op voor de Stadsontmoeting. Opgeven als deelnemer aan de dialoog kan via het emailadres  info@amersfoortlr.nl.
Je kan zelf aangeven voor welke dialoogtafel jij je wilt opgeven.
Meer informatie over de dialoogtafels vind je op www.amersfoortindialoog.nl.

Wil je een tafel organiseren? Of wil je graag een dialoog leiden? Geef je dan op via info@amersfoortlr.nl  Vermeld dan wel duidelijk welke taak of rol je op je wilt nemen.
Meer informatie vind je op www.amersfoortindialoog.nl.

Voor de rol van gespreksleider is wel een korte training nodig. Deze kan je volgen op woensdag 16 maart. Inschrijven voor de trainingsavond kan via het emailadres  info@amersfoortlr.nl.
Meer informatie vind je op www.amersfoortindialoog.nl.

Het platform voor levensbeschouwing en religies heeft als doelstelling om solidariteit voor de verschillende levensbeschouwingen en religies te bevorderen. De Stadsontmoeting is een jaarlijks terugkerend evenement.
Deelname is kosteloos. Geef u snel op!

Graag tot ziens op 30 maart!

Namens het bestuur van Stichting Amersfoort in Dialoog

Delen
2 maart 2016No comments

Geef een reactie