Amersfoorters bouwen aan een duurzame en sociale economie

Amersfoorters bouwen aan een duurzame en sociale economie

Persbericht Impact Midden:

Veertig Amersfoorters zijn bottom up aan de slag om de regionale economie te versterken op sociale en duurzame wijze. Tijdens een eerste expeditiereis op 10 oktober 2019, georganiseerd door Impact Midden, hebben ze gezamenlijk vier themagebieden benoemd, die op 26 november 2019 tijdens de volgende expeditie worden uitgediept. Doel is te komen tot concrete business cases voor levensvatbare bedrijven, die sociaal en duurzaam ondernemen. Zo bouwt Impact Midden aan een betekeniseconomie in de regio Amersfoort.

Reisgezelschap
Het reisgezelschap bestaat uit ondernemers en inwoners. Zij hebben gezamenlijk de thema’s benoemd. Energie in de energietransitie (nu gaan we echt eens wat doen), consumentisme (verpakkingen, plastic, grondstoffen, afval, spullen), leefarmoede (eenzaamheid, (on)gezondheid, voeding) en versnippering van kennis en informatie. Rond elk thema is een expeditieteam gevormd.

Safari in de stad
De vier expeditieteams gaan de komende weken op safari door de stad. Ze gaan met hun team onderzoek doen over het thema en stakeholders (bedrijven en organisaties) betrekken, die hopelijk allemaal 26 november ook aanwezig zijn! Bedrijven, organisaties en burgers die (nog) niet benaderd zijn, en zich betrokken voelen bij één (of meer) van deze thema’s, zijn welkom om zich zelf aan te melden.

Regionomie
Impact Midden hanteert de aanpak Regionomie, waarbij zij over sectoren heen kijkt hoe het ene vraagstuk het andere kan versterken. Deze aanpak is gebaseerd op de Blue Economy filosofie. De aanpak begint met het in kaart brengen van vraagstukken in een regio en vervolgens de context van deze vraagstukken in kaart brengen. Daarmee worden de problemen en uitdagingen van een vraagstuk helder en kunnen ze over sectoren heen verbonden worden met andere vraagstukken, wat leidt tot concrete innovatieve business cases. Deze business cases worden uitgewerkt tot sociale, duurzame start ups.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden en zich aanmelden op de website van Impact Midden: www.impactmidden.nl.

Delen
27 oktober 2019No comments
Comments

Comments are closed here.