Aan alle 100 burgerinitiatieven van Bewoners033

Aan alle 100 burgerinitiatieven van Bewoners033

Wij, als kernteam van het BewonersWeb zijn geschrokken en ongerust over de gevolgen van de werkwijze van het gemeentebestuur bij een grote bezuinigingsoperatie.
Alle opties zijn open in deze bezuinigingen, het gemeentebestuur geeft geen richtinggevend kader, niets wordt beschermd door beleid.
Burgerinitiatieven zien zich daardoor gedwongen op te komen voor hun voortbestaan teneinde dat wat ze willen bereiken veilig te stellen.

Wij zijn ongerust over in welk proces BI’s meegesleept worden: belangenbehartiging en lobbywerk voor het eigen initiatief en geen duidelijkheid over welke afwegingen worden gemaakt..

Onlangs organiseerde het BewonersWeb een drietal werkconferenties voor gangmakers van burgerinitiatieven, met als onderwerp ‘Samen sterk in visie en beleid’, die juist bedoeld waren om rond gezamenlijke thema’s en belangen krachten te bundelen. Ons inziens is het belang en de urgentie van deze beginnende samenwerking en standpuntbepaling meer actueel dan ooit.

Bewonersinitiatieven kunnen zich opnieuw verenigen in het bespreken van de gevolgen van hun medewerking aan het gemeentelijk besluitvormingsproces en het formuleren van gezamenlijke belangen.

De vraag die we aan je willen voorleggen, is of je onze zorg deelt en of je behoefte hebt om er samen over na te denken.
Stuur ons in dat geval zeer snel een reactie: kerngroepweb@gmail.com
Wanneer er voldoende respons komt, organiseren wij op korte termijn een bijeenkomst.

De reactiemogelijkheid op de gemeentesite sluit begin april a.s.

Kerngroep BewonersWeb

Joke Sickmann, Nelleke Dumoulin, Ria Roelofs, Daan Vosskühler

Delen
27 maart 2015No comments

Geef een reactie