Veel burgers hebben goede ideeën voor initiatieven die hun omgeving en andere burgers ten goede komen. Echter in de praktijk is het niet altijd eenvoudig om een idee uit te werken tot een plan van aanpak dat tevens goed haalbaar is.   Voor vragen hoe te starten of verder te gaan is soms extra kennis en/of zijn contacten nodig om succesvol en zonder te veel vertraging verder te komen.

Bewoners033 is er om de slagingskans van burgerinitiatieven te vergroten.

Dit is reëel aangezien Bewoners033 een groot aantal Amersfoortse burgers met een diversiteit van deskundigheid op vaak relevante zaken bereid heeft gevonden om gratis advies te geven aan initiatiefnemers. Er is kennis over bestuursvormen, fiscale zaken, subsidies, financiële planning maar ook over contact leggen met de gemeente of provincie indien dat nodig is of blijkt te zijn.

Misschien denk je, dat we niet de expertise in huis hebben om je vraag, die misschien nogal specifieke kennis vereist, te beantwoorden. Ik zou de vraag toch stellen, want de kans is groot dat Bewoners033 je in contact kan brengen met de juiste expert voor een waardevol advies.

Kortom: Schroom niet om je vraag te stellen; het Advies033 is gratis en kan voor je initiatief een belangrijke stap in de goede richting betekenen.

De aanvraag voor advies is eenvoudig en de vervolgstappen volgen vanzelf.

Stap 1: STEL JE VRAAG 

De eerste stap is ons te laten weten welke vraag of vragen je hebt door een mailtje te sturen naar Advies033@bewoners033.nl met je adviesvraag en  liefst ook je telefoonnummer.

Stap 2: HET ADVIES

We nemen snel, vaak binnen 2 dagen, liefst telefonisch contact op om de vraag nog door te spreken en aan te geven hoe verder. Dit betekent in de meeste gevallen, dat we op zoek gaan naar de juiste expert (of experts) om contact met je op te nemen voor een advies.

Soms kunnen we vragen ook direct beantwoorden gebaseerd op onze ervaring met bestaande burgerinitiatieven.

Het kan zijn dat onze experts een of meerdere gesprekken met je plannen om tot een gedegen, goed onderbouwd advies te komen of dat het nodig is om mensen uit hun netwerk te mobiliseren.

Stap 3: DE AFRONDING

Bewoners033 neemt nog een keer contact op om te horen hoe een en ander is gelopen en of er resultaat geboekt is.  Ervaringen zijn ook voor ons leerzaam en dat komt weer ten goede aan de volgende vragenstellers.