Aftrap Operatie Steenbreek Openbare Ruimte

Aftrap Operatie Steenbreek Openbare Ruimte

Op 29 mei 2019 verrichtte wethouder Kees Kraanen om 15.00 uur de aftrap van Operatie Steenbreek Openbare Ruimte. In dit vierjarig project roept de gemeente Amersfoort inwoners op ideeën in te zenden om de openbare ruimte in de straat of buurt te vergroenen. Om te beginnen in de wijk Nieuwland.

Samen maken we de stad groener

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast. Droogte veroorzaakt schade en lage grondwaterstanden. Vergeet ook niet dat langdurige hitte bij veel mensen tot gezondheidsklachten leidt.

Het is duidelijk dat gemeente, inwoners en bedrijven samen actie moeten ondernemen om Amersfoort klimaatbestendig te maken. De komende jaren is binnen het programma ‘Klimaatbestendige en groene stad’ 2 miljoen euro beschikbaar om met elkaar de stad verder te vergroenen. Onderdeel van dat programma is Operatie Steenbreek Openbare Ruimte. Onder het motto ‘tegels eruit, groen erin’ maken gemeente en bewoners samen de stad groener. Bewoners weten zelf wat het beste is voor hun straat of buurt en waar de meeste kansen liggen. De gemeente heeft de kennis, kunde en middelen om initiatieven snel te realiseren.

Kansen in Nieuwland

Operatie Steenbreek Openbare Ruimte duurt in totaal vier jaar. In deze periode worden jaarlijks bewoners van twee of drie wijken opgeroepen om hun vergroeningskansen in hun straat of buurt in te dienen. Het project start in de wijk Nieuwland. Bewoners krijgen daar van 29 mei tot 30 juni 2019 de gelegenheid hun initiatief in te dienen via www.amersfoort.nl/steenbreek. De gemeente toetst vervolgens het voorstel op uitvoerbaarheid, beheerbaarheid en veiligheid. Wordt voldaan aan deze criteria, dan volgt de uitvoering in het planseizoen 2019-2020. Ook daarbij is het streven om als gemeente en bewoners samen op te trekken in aanleg en onderhoud.

Persbericht van de gemeente Amersfoort

Delen
11 juni 2019No comments, ,
Comments

Comments are closed here.