Amersfoort Gewoon Schoon!

Amersfoort Gewoon Schoon!

Rondslingerende verpakkingen, flesjes, blikjes en sigarettenpeuken op straat. Zwerfafval is een grote ergernis voor heel veel Amersfoorters. Vanuit de afdeling Milieu van de gemeente is het project ‘Gewoon Schoon!’ gestart. Bewonersverenigingen, scholen of andere partijen die een bijdrage wil leveren aan het verminderen en voorkomen van zwerfafval krijgen faciliteiten van Amersfoort Gewoon Schoon. Initiatiefnemers kunnen contact opnemen via gewoonschoon@amersfoort.nl.

De gemeente zet zich actief in om Amersfoort een stad te laten worden zonder afval. En een stad waar de bewoners het normaal vinden om troep op te ruimen. Voor het voorkomen van zwerfafval wordt ingezet op educatie bij jongeren om ze bewust te maken van de schadelijke gevolgen van afval. Leerlingen van basisscholen krijgen zwerfafvallessen, waarbij ze ook zelf naar buiten gaan om afval op te ruimen in hun eigen buurt. Enkele scholen in het voortgezet onderwijs zoeken samen met de gemeente naar oplossingen om zwerfvuil rondom hun school en op de route tussen de school en de supermarkt aan te pakken. Door alle scholen in Amersfoort te betrekken bij het voorkomen van zwerfafval, werken we samen aan een schone en veilige omgeving.

Ook de inwoners van Amersfoort werken aan een stad zonder afval op straat. Bewoners die samen met hun straat, buurt of sportvereniging een zwerfvuil opruimactie willen organiseren, worden geholpen door het lenen van prikkers, veiligheidshesjes, handschoenen en het geven van vuilniszakken. Het afval dat is verzameld wordt na de actie weer netjes opgehaald.

Gezocht

De gemeente is vanuit het project opzoek naar initiatieven die:

  1. Als doel hebben zwerfafval in de gemeente Amersfoort te voorkomen of te verminderen
  2. Gedragen worden door inwoners uit de stad Amersfoort
  3. Inzetten op lange termijn effecten en bijvoorbeeld jaarlijks terugkomen

Ken jij deze initiatieven? Laat het weten door een e-mail te sturen naar gewoonschoon@amersfoort.nl

Delen
20 november 2014No comments

Geef een reactie