Amersfoort krijgt subsidie voor aanpak dakloosheid

Amersfoort krijgt subsidie voor aanpak dakloosheid

Amersfoort krijgt een financiële bijdrage van het Rijk voor de opvang van dak- en thuislozen en maatregelen om te voorkomen dan mensen dakloos raken. Met de middelen uit Den Haag wil de gemeente samen met de andere gemeenten in de regio de druk op de maatschappelijke opvang terugdringen. Het aantal mensen dat een beroep doet op de opvang is de afgelopen jaren gestegen.

Staatsecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport presenteerde deze week een overkoepelend landelijk plan voor de regionale aanpak om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Het kabinet stelt hier €200 miljoen euro beschikbaar voor. 2,8 miljoen hiervan is voor het tegengaan van dakloosheid in de regio Amersfoort.

Complexe opgave

Wethouder Menno Tigelaar (Wonen en zorg): “Iedereen die het nodig heeft, moet opvang kunnen krijgen in Amersfoort. Bij opvang hoort ook de begeleiding om wanneer het kan, weer in een eigen woning te wonen. En natuurlijk proberen we te voorkomen dat mensen in de situatie terechtkomen waar opvang noodzakelijk is. Het is een complexe opgave waarvoor niet één enkele oplossing is. Met de financiële steun van het kabinet kunnen we verder werken aan de plannen die we eerder samen met zorgaanbieders en woningcorporaties maakten.”

Bestaande en nieuwe woonconcepten

Onderdeel van de plannen zijn onder meer woonconcepten waarbij mensen hun woning tijdelijk delen met anderen die onderdak nodig hebben, vormen van gemengd wonen waar mensen met en zonder zorgbehoefte in hetzelfde complex of dezelfde buurt wonen, en passantenpensions of corporatiehotels. Bij de laatste vorm gaat het om tijdelijke woonplekken voor mensen die kortdurend geen woning hebben of dakloos dreigen te worden. Met het geld van de Rijksoverheid kunnen nieuwe concepten worden uitgewerkt en bestaande concepten worden uitgebreid.

Amersfoort is een centrumgemeente en voert de opvang uit namens en in samenwerking met een aantal regiogemeenten.

Persbericht van de gemeente Amersfoort, 5 juni 2020

Delen
8 juni 2020No comments,
Comments

Comments are closed here.