Amersfoort zet in op kunst en cultuur voor iedereen

Amersfoort zet in op kunst en cultuur voor iedereen

Uit een persbericht van de gemeente Amersfoort:

Amersfoort zet in op kunst en cultuur voor iedereen
Aantrekkelijker aanbod en ruimte voor jong talent

Amersfoort wil een gevarieerd en professioneel aanbod in onze stad dat voor een breed en divers publiek toegankelijk is. Van voorstellingen en exposities tot kunst in de openbare ruimte, festivals en evenementen. Alles op een niveau dat past bij de omvang van onze stad. Amersfoort heeft al een heel mooi aanbod, maar wil meer. Dat is ook nodig met het oog op de groei van de stad. Dit is de reden waarom het college structureel 4 miljoen meer investeert in kunst en cultuur. Waar het geld de komende jaren aan wordt besteed, staat in de uitvoeringsagenda kunst & cultuur 2023-2026.

De investering is bedoeld om de ‘schade’ te repareren die is ontstaan door de coronapandemie, om een goede professionele basis te creëren én om daarna door te ontwikkelen naar een nog aantrekkelijker aanbod.

Wethouder Tyas Bijlholt (kunst, cultuur en evenementen): ‘Cultuur en kunst zijn onmisbare ingrediënten voor een levendige, aantrekkelijke stad. Een stad waar door mee te doen aan al het aanbod op het gebied van kunst en cultuur een gevoel van samenhorigheid ontstaat. Met het extra geld komt er een aantrekkelijker aanbod aan voorstellingen in de theaters en podia en een meer gevarieerd aanbod in musea. Basisinstellingen gaan meer ruimte bieden aan initiatieven uit de stad op het gebied van kunst en cultuur. Zodat bijvoorbeeld amateurkunstgezelschappen en scholen gebruik kunnen maken van de Amersfoortse podia. Daarnaast krijgt de ontwikkeling van jong talent ook meer ruimte. Juist het jonge talent kan iets nieuws toevoegen aan het aanbod.’

Investeringen op korte en lange termijn

Op de korte termijn wordt ingezet op herstel, door een eenmalige subsidieregeling voor culturele instellingen. Voor de lange termijn wordt er geïnvesteerd in een stevige basis, waarvan het brede culturele veld profiteert. Dit betekent toegankelijke instellingen en een aantrekkelijker aanbod op het gebied van cultuur, kunst en culturele evenementen waarvan veel inwoners in stad en regio kunnen genieten.

Structureel meer geld via subsidieregelingen

Ook wordt er, met diverse subsidieregelingen, structureel meer geld beschikbaar gemaakt voor grote en kleine projecten in de stad. Zoals de projectsubsidie professionele kunst en cultuur, de nieuwe meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur (vanaf 2024) en de flitsimpuls makers en talent 2023. Daarnaast wordt er meer geïnvesteerd in cultuuronderwijs en talent met bijvoorbeeld nieuwe broedplaatsen voor creatieve makers.

 

Delen
24 december 2022No comments
Comments

Comments are closed here.