Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Conferentie voor Burgerinitiatieven: “Samen sterk”

Conferentie voor Burgerinitiatieven: “Samen sterk”

Op woensdag 8 oktober a.s. organiseert het BewonersWeb in samenwerking met Propedeusejaar Social Work van de Hoge School Utrecht, de avondconferentie ” Samen sterk in visie en beleid”, voor burgerinitiatieven in Amersfoort, in het hoofdgebouw van de HU Amersfoort.
Deze conferentie, die duurt van 19.00 tot 21.30 uur, is toegankelijk voor bewoners die actief zijn in een van de ongeveer 80 burgerinitiatieven (BI’s) die Amersfoort rijk is.

Aanleiding
Aanleiding voor de conferentie is de constatering van gangmakers van BI’s dat, hoewel onderlinge contacten groeien, er sprake is van een gebrekkige samenwerking rond gemeenschappelijke belangen. Ook wordt geconstateerd dat er veel thema’s, belangen en behoeften rondzingen, die vragen om een krachtenbundeling.
Dat vraagt om het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en beleid rond thema’s als: wat hebben BI’s nodig hebben aan facilitering, goodwill, experimenteerruimte, soepelheid in de toepassing van bureaucratische regels en de benodigde financiën, om continuïteit te brengen in het werk. Het versterkt de positie van BI’s in relatie met gemeente en instellingen en verhoogt hun herkenbaarheid in buurt, wijk en stad.
Het doorbreekt ook de werkwijze van alle gescheiden winkeltjes, die ieder voor zich hun belangen en behoeften aan ondersteuning bij de overheid neerleggen.
Het BewonersWeb wil met de conferentie een aanzet geven om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Vraagstelling
Kernvragen van de Avondconferentie zijn:
– Wat zijn de gemeenschappelijke belangen van BI’s en welke zijn het meest urgent?
– Hoe werken BI’s daar momenteel aan en wat hebben ze nodig voor hun ontwikkeling?
– Welke behoefte bestaat er aan een gezamenlijke strategie en beleid in relatie met gemeente en instellingen en hoe moet deze er concreet uitzien?
De organisatie van de avond is gericht op concrete resultaten

Meedoen?
Dankzij de bijdragen van een aantal buurtbudgetten 2014 en de samenwerking met de HUA is de toegang en de koffie en thee gratis. Het aantal plaatsen is beperkt en voorbehouden aan bewoners die rond BI’s actief zijn.
Reserveren is vereist: kerngroepweb@gmail.com
De conferentie start om 19.00 uur, vanaf 18.30 uur is de receptie in de hal geopend.
Locatie: HUA, Nieuwe Poort 21, Amersfoort.

Delen
25 september 2014 / door / in

Reageer op dit bericht

Facebook reacties