Behoud Park Schothorst: Voorbeeld van een succesvol burgerinitiatief

Behoud Park Schothorst: Voorbeeld van een succesvol burgerinitiatief

De woningnood is hoog in Amersfoort en daarom zoekt de gemeente naarstig naar nieuwe en creatieve oplossingen voor het woningtekort. Zo wilde het college van Burgemeester en Wethouders voorjaar 2019 laten onderzoeken of er op een kavel van ongeveer 1 hectare, die aan drie zijden omringd wordt door Park Schothorst en die sinds 2016 aangemerkt stond als ‘ontwikkellocatie’, maar liefst zestig gestapelde woningen geplaatst konden worden.

Bewoners van Schothorst waren op zich niet tegen het ontwikkelen van de kavel maar vonden dat zo’n woningdichtheid de natuurwaarde van het park te zeer zou aantasten, om maar niet te spreken van het toegenomen verkeer in het park en de woonwijk erachter. Ze richtten de actiegroep ‘Behoud Park Schothorst’ op.

Op www.inschothost.nl kun je het verloop lezen: hoe het begon, het protest, hoe het verder ging, en nadat het College het plan van de 60 woningen van tafel gehaald had, hoe de actiegroep via een burgerinitiatief doorging om de kavel ook in de toekomst veilig te stellen tegen onevenredige bouw door in te zetten op een eis van ‘cocreatie’: dat de gemeente samen met actiegroep Behoud Park Schothorst en andere relevante partijen een ontwikkelplan opstelt. Dit initiatief is nu door de gemeenteraad aangenomen.

Doordat de actiegroep zich opstelde als partner van de gemeente en niet als tegenstander, hebben ze kunnen bereiken dat het landschappelijk karakter van Park Schothorst behouden blijft. Hun taak is dus nog niet voltooid: nu gaan ze verder om samen met de gemeente een passende bestemming te vinden voor dit stuk land.

Delen
3 augustus 2020No comments,
Comments

Comments are closed here.