Bertien Houwing zoekt dialoog met burgerinitiatieven

Bertien Houwing zoekt dialoog met burgerinitiatieven

In het kader van de Bestuurlijke vernieuwing wordt de komende jaren gewerkt aan het scheppen van nieuwe verhoudingen in de relatie burger- gemeenteraad- ambtenaren -en college van B.&W.
Dat is geen proces dat van de ene dag op de andere gerealiseerd kan worden.
Juist een open dialoog, op basis van een gelijkwaardige relatie van de betrokkenen is dienend in het onderzoek naar hoe de burger en overheid zich als coöperatieve partners kunnen ontwikkelen.
In dat kader nodigt Bertien Houwing, die als wethouder Bestuurlijke vernieuwing in haar portefeuille heeft, bewoners die actief zijn in burgerinitiatieven (BI’s) in de stad, uit om deel te nemen in een aantal werksessies Bestuurlijke Ontwikkeling.

Werksessie
De eerste sessie vindt plaats op woensdag 11 maart van 16.30- 18.30 uur , wanneer een ‘ontwikkelgroep’ van burgers, ambtenaren en bestuurders bijeen komt.
In de uitnodiging staat te lezen: “Het doel van dit samenwerkingsproces is het bepalen en uitwerken van kansrijke oplossingen voor het bestuur om zich dichter te verhouden tot de energieke samenleving, waarin burgers initiatieven nemen en de behoefte aan nieuwe samenwerkingsvormen sterker wordt”.
Hoewel een breed pallet aan initiatieven zich inmiddels heeft opgegeven, nodigt de wethouder iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwerp van harte uit om deel te nemen.
Stuur daarvoor een mail aan: Anne de Feijter: a.defeijter@amersfoort.nl

Delen
25 februari 2015No comments

Geef een reactie