Bewoners Liendert verzetten zich tegen woontorens

Bewoners Liendert verzetten zich tegen woontorens

De bewoners, verenigd in de groep Bezorgd Liendert, hebben de gemeente op 14 juli jl. een zogenaamde ” zienswijze” gestuurd waarin zij uitleggen dat zij grote moeite hebben met de plannen voor twee woontorens aan de Zangvogelweg/van Randwijcklaan: een van de twee is 60 meter hoog.

De bewoners vinden met name die hoge toren het niet in het straatbeeld passen en omwonenden vrezen dat hun woning letterlijk overschaduwd zal worden door het appartementengebouw. Ook voorzien zij een forse toename van verkeer, onveilige verkeerssituaties en parkeerproblemen. Ze willen meepraten over een oplossing die minder negatieve gevolgen heeft voor de buurt.

Op een alternatief plan vorig jaar is nooit reactie gekomen en men voelt zich niet serieus genomen door de gemeente en projectontwikkelaar Profund. De gemeente geeft aan dat op de twee bewonersavonden de bewoners positief waren en er geen gebruik is gemaakt van de inspraakmogelijkheid bij de gemeenteraad vorig jaar. Uit een bezonningsstudie van de projectontwikkelaar blijkt volgens deze dat het erg meevalt met de schaduwwerking. De bouw moet volgens planning in het eerste kwartaal van 2021 starten.

Bron: https://www.ad.nl

Lees de tekst van de zienswijze op de website van de SGLA:
http://www.sgla.nl/actueel/431-zienswijze-zangvogelweg-140

Delen
17 augustus 2020No comments,
Comments

Comments are closed here.