Bewoners Soesterkwartier en Gemeente ontwikkelen samen ‘Wijkperspectief’

Bewoners Soesterkwartier en Gemeente ontwikkelen samen ‘Wijkperspectief’

Uit een persbericht van de gemeente Amersfoort:

Soesterkwartier legt basis voor sterke toekomst met wijkperspectief

Het Soesterkwartier heeft een wijkperspectief. Hiermee is duidelijk wat belangrijk is voor de wijk zodat plannen beter beoordeeld kunnen worden. Nu en in de toekomst. Maar dat niet alleen: er is voor de komende 3 jaar ook een uitvoeringsagenda opgesteld waarin projecten, die bijdragen aan de doelen voor de wijk, een financiële bijdrage krijgen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Wijkperspectief Soesterkwartier ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Verantwoordelijk wijkwethouder Astrid Janssen is enthousiast over wat er nu ligt: “Ik ben heel trots dat dit wijkperspectief helemaal samen met de inwoners van het Soesterkwartier is opgesteld. Samen hebben we in beeld gebracht wat belangrijk is voor de wijk: groen, fijn wonen, elkaar ontmoeten, veiligheid en gezondheid. Met behulp van de subsidie van de provincie kunnen we nu ook écht aan de slag met deze onderwerpen. Ik wil alle mensen die hun input hebben geleverd ontzettend bedanken! Met dank aan al die mensen hebben we heel veel goede gesprekken kunnen voeren over de toekomst van het Soesterkwartier.’

Intensieve samenwerking tussen wijk en gemeente

Een werkgroep, bestaande uit ambtenaren én bewoners, werkte een jaar lang intensief samen aan het eindproduct. De gezamenlijk kennis en inzet hebben geleid tot een hoog bereik in de wijk en grote betrokkenheid onder de Soesterkwartierders en organisaties in de wijk. Net als bij de totstandkoming van het wijkperspectief Liendert, was de aanpak in het Soesterkwartier voor zowel de gemeente als de bewoners van de wijk zelf ontzettend leerzaam.

Investeren in projecten die belangrijk zijn voor de wijk

In de basis biedt het wijkperspectief handvatten voor iedereen die iets in, voor of met de wijk wil. Het geeft richting en een doorkijk naar wat nodig is voor de komende 10 tot 15 jaar. Om te zorgen dat de nieuwe gebieden (zoals de Nieuwe Stad, Kop van Isselt en de Wagenwerkplaats) om de wijk aansluiten op de bestaande wijk én dat inwoners zich prettig voelen bij de veranderingen of er zelfs meerwaarde in kunnen zien, is meer verbinding nodig. Daarom zijn hier ook afspraken over gemaakt in het wijkperspectief.

Naast die lange termijn is er ook de korte termijn in de vorm van een uitvoeringsagenda. Met de subsidie van 4 miljoen vanuit de Vitale Wijkaanpak van de provincie Utrecht en de inzet vanuit beleid en projecten van de gemeente heeft het Soesterkwartier nu ook een concrete projectenlijst die voldoet aan de gestelde doelen in het wijkperspectief. Zo zijn er projecten rondom de Noordewierweg en Puntenbrug die een financiële bijdrage krijgen, maar er zijn ook initiatieven geselecteerd die zich speciaal op kinderen, jongeren en ouderen richten. Een plek voor jongeren, skatepark, kinderboerderij, beweegtuin voor senioren en digicoaches zijn voorbeelden hiervan. De uitvoering hiervan wordt (mede) mogelijk gemaakt met de subsidie. Het is de bedoeling dat alle projecten binnen 3 jaar gestart of uitgevoerd zijn.

Alle projecten zijn te vinden via www.soesterkwartier.nu

Aanleiding voor het Wijkperspectief

In en om de wijk Soesterkwartier vinden veel ontwikkelingen plaats. Bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen in het kader van het programma woningbouw en Langs Eem en Spoor. De bestaande wijk wordt hierdoor onderdeel van een groter gebied. Het is van belang om de nieuwe ontwikkelingen goed aan te laten sluiten bij de bestaande stad. En daardoor ontstond de behoefte aan een breed inzicht in wat de wijk nodig heeft: zowel vanuit het oogpunt van inwoners, als dat van professionals en de gemeente. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders in januari 2021 besloten om voor het Soesterkwartier een Wijkperspectief op te stellen.

Delen
23 februari 2022No comments

Geef een reactie