Bewoners033.nl wil meer doen met social media

Bewoners033.nl wil meer doen met social media

Bewoners033.nl wil meer doen met social media. Twitter, facebook, youtube, linkedin, meetup, blogs e.d zijn belangrijke communicatiekanalen maar worden op dit moment nog niet door ons gebruikt. Het redactieteam is op zoek naar betrokken Amersfoorters die verstand hebben van social media en die het leuk vinden iets voor de site – en daarmee voor de stad – te doen.
Bewoners033.nl is geheel onafhankelijk en wordt gerund door vrijwilligers. Er is een klein redactieteam, bijgestaan door medewerkers en correspondenten. Iedereen die een account aanmaakt kan op deze site eigen nieuws en agendapunten plaatsen. De website is sinds 1 april in de lucht en is onder meer ook te bereiken via amersfoort.nl. De site is ontwikkeld door enkele burgerinitiatieven. Nagenoeg alle burgerinitiatieven in Amersfoort zijn inmiddels op deze site terug te vinden.
Informatie: redactie@bewoners033.nl.

Delen
24 september 2014No comments

Geef een reactie