Bewoners033 organiseert bijeenkomst op de HUA

Bewoners033 organiseert bijeenkomst op de HUA

De stedelijke website bewoners033.nl, die ook is te vinden op de homepage van de gemeente (amersfoort.nl) is dringend aan vernieuwing toe.
Daarbij gaat het niet alleen om de vormgeving, maar ook om de content en uitbreiding van het redactieteam. Bewoners033 (BEW033) is opgericht als verzamelplaats van de vele burgerinitiatieven in Amersfoort. Op de site staan inmiddels ruim 80 van de meest uiteenlopende initiatieven. Naast deze lijst vind je op de site een agenda, aankondigingen van evenementen en bijeenkomsten, interviews met actieve bewoners en columns.
Voor een stedelijke site wordt BEW033 goed bezocht. Afhankelijk van de maand, loopt dit van 400 tot 1400 bezoekers per week. Toch zijn redactie en bestuur van de site van mening dat deze voor verbetering vatbaar is. Daarvoor worden actieve bewoners die aan een burgerinitiatief deelnemen en belangstellenden uitgenodigd voor een bijeenkomst om op dinsdagavond 29 september a.s. op de Hogeschool Utrecht, vestiging Amersfoort, De Nieuwe Poort 21, 3812 PA, Amersfoort, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Studenten van de HUA zijn aanwezig met een aanbod tot ondersteuning van burgerinitiatieven. Maar de avond staat vooral in het teken van de vraag hoe Bewoners033.nl de plaatselijke initiatieven beter kan verbinden en faciliteren. In verband met de catering is opgave van deelname gewenst op via email: bewoners033@gmail.com of telefonisch 033-4805458

Delen
26 september 2015No comments

Geef een reactie