Bewoners033: platform voor communicatie tussen de wijken

Bewoners033: platform voor communicatie tussen de wijken

Per 1 januari 2017 gaat het welzijnswerk in de Amersfoortse wijken ingrijpend op de schop.

Een nieuwe Sociale Basis Infrastructuur(SBI) moet voorwaarden scheppen voor een nauwere samenwerking van de informele welzijn+ zorg initiatieven in de wijken met de professionele kaders die daar werken. Actieve burgers krijgen een stem in het bepalen van de prioriteiten waaraan gewerkt moet worden, middels Wijkplannen die ieder jaar worden gemaakt. De structurele subsidies van zo’n 14 organisaties die in de wijken werkzaam zijn komen te vervallen. Een coördinerende partij gaat zich vervolgens belasten met de uitvoering van de SBI. Eind juni 2016 wijst het College van B.&W.,  op basis van het werk van een Adviescommissie van burgers, deze nieuwe coördinator aan.

Ondertussen hebben actieve wijkbewoners niet stilgezeten. Zij hebben bijeenkomsten georganiseerd om de gemeenteplannen te bespreken en gezamenlijk beleid te formuleren. Ook werden instellingen die aan de aanbesteding voor de coördinerende partij meedoen uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van die dialoog hebben de wijken drie instellingen gekozen die binnen de SBI de meeste ruimte bieden aan bewonersinbreng:  Lysias ( uit Amersfoort), de Lumens Groep en Participe.

Een andere opbrengst van de bovengenoemde bijeenkomsten is de wens uit de wijken om nauwer te gaan samenwerken en digitaal informatie uit te wisselen. De behoefte aan een toegankelijk digitaal platform voor het delen van kennis en ervaringen wordt daarbij algemeen onderschreven. Op de bijeenkomst van de werkgroep ‘Digitale wijken’ Bovenwijkse communicatie van 7 juni jl. is besloten dat Bewoners033 daartoe het beste voertuig is. Concreet betekent dit dat de stedelijke website voor burgerinitiatieven de komende tijd zal worden uitgebreid met nieuws uit de wijken.

We houden u op de hoogte.

 

Delen
27 juni 2016No comments

Geef een reactie