Bewoners033 scoort ruim 65% van alle Amersfoortse burgerinitiatieven

Bewoners033 scoort ruim 65% van alle Amersfoortse burgerinitiatieven

Bewonersinitiatieven(BI’s) komen en gaan.
Dat maakt het moeilijk om de omvang van deze initiatieven in kaart te brengen.
Tot voor kort bestonden er alleen ruwe schattingen, die varieerden van 120 tot 150.
Dankzij een onderzoek van twee studenten van de Universiteit van Utrecht, die onderzoek deden naar BI’s in Amersfoort, kunnen we dit aantal naar beneden toe bijstellen.
Een inventarisatie van hen leverde een ruwe lijst op met 107 initiatieven.
Bij bestudering van deze lijst vallen daarvan ruim tien af, omdat het gaat om een vormen bedrijfsvoeringen, die mogelijk als BI gestart zijn, maar zich tot ‘instelling of bedrijf’ hebben ontwikkeld. Daarbij komt de inventarislijst op een totaal van 95 BI’s.
Voeg daarbij enkele ontbrekende initiatieven die wel op de lijst van Initiatieven van Bewoners033 staat en de conclusie is gerechtvaardigd dat onze website circa 75% van alle bestaande initiatieven in beeld heeft gebracht. Daar zijn dan ook BI’s bij die alleen in naam bestaan; in een voorbereidende fase zitten of niet bereikbaar zijn, omdat contactgegevens onbekend zijn.

Dekkingsgraad Bewoners033
Met de verdiscontering van deze ‘papieren’ BI’s ligt de dekkingsgraad van Bewoners033 tussen de 75 en 90%, een hoog percentage voor een website die nog maar enkele maanden in de lucht is.
Bij het onderzoek van de Universiteit van Utrecht werd vervolgens aan de BI’s een vragenlijst voorgelegd. Daarvan kwam ongeveer 50% terug. De gegevens van dat onderzoek: ‘De Keistad: een kei in bewonersinitiatieven’, zijn eind augustus a.s. beschikbaar.
Voorafgaand aan een artikel daarover zal Bewoners033 een interview met een van de onderzoeksters, Janneke Brilman, publiceren.
Burgerinitiatieven die zich willen aanmelden op de website Bewoners033.nl kunnen dit doen via een mail aan de redactie

Delen
7 augustus 2014No comments

Geef een reactie