Bewoners033 zoekt nieuw bestuurslid

Bewoners033 zoekt nieuw bestuurslid

Bewoners033 zoekt aanvulling van het eigen bestuur!

Bewoners033.nl is een stichting met als doel om buurt-, wijk-, burger- en bewonersinitiatieven in de gemeente Amersfoort bekend te maken, met elkaar in contact te brengen, te inspireren, te verbinden, te versterken en zo mogelijk te ondersteunen. Of anders gezegd, Amersfoorters, Hooglanders,  en Hooglanderveners die een idee voor hun buurt of straat hebben en voorbeelden en inspiratie zoeken om met dat idee aan de slag te gaan kunnen bij Bewoners033 terecht (en voor nog meer).

Wij willen graag met ze meedenken, en ons netwerk en ervaring met tal van initiatieven in Amersfoort met ze delen. Onze stichting heeft geen winstoogmerk en werkt enkel met vrijwilligers.

En vrijwilligers zoeken we zelf ook, bijvoorbeeld om het bestuur van Bewoners033 te versterken. We zoeken iemand die de rol van penningmeester of van secretaris wil vervullen.

Van het bestuurslid verwachten we:

✓     Een brede belangstelling voor wat er in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen gebeurt

✓     Affiniteit met mensen die initiatieven nemen om de stad nog mooier en prettiger te maken

✓     Een visie (of in staat zijn een visie te ontwikkelen) over de betekenis van dergelijke initiatieven voor de stad. En ook over hoe die initiatieven zich verhouden tot het gemeentebestuur en andere organisaties in de stad

✓     Ervaring, dan wel aantoonbaar begrip voor het besturen van een stichting

✓      Passie om mee te draaien in een team bestaande uit bestuur en redactie

✓      Communicatief handig

✓      Een aantoonbaar lokaal netwerk is niet vereist. Bereidheid om dat netwerk op te bouwen en uit te breiden wel

✓     Beschikt over voldoende tijd, bijvoorbeeld om de stichting te vertegenwoordigen op bijeenkomsten, maar ook voor intern overleg.

Wil je secretaris worden, dan stellen we het op prijs dat je accuraat kan werken en bereid bent verslagen te maken en postadres te zijn voor de stichting.

Contactpersoon: Annemarth Idenburg, Voorzitter Stichting Bewoners033.nl, redactie@bewoners033.nl

Delen
3 juli 2017No comments

Geef een reactie