Bewonersconferentie

Bewonersconferentie

Geslaagde conferentie over transities

In samenwerking met de HU, organiseerde het BewonersWeb dinsdag 4 maart jl. een geslaagde conferentie voor stadsgenoten die geconfronteerd worden met de komende transities en de daaraan verbonden bezuinigingen. Meer dan 100 deelnemers, waarvan velen zich als vrijwilliger inzetten voor de medeburger die in een kwetsbare maatschappelijk positie verkeert, namen deel aan de bewonersconferentie. Onder leiding van tien tafelvoorzitters werden in twee rondes de mogelijkheden verkend om in de directe leefomgeving op basis van aandacht, zorg en samenwerking de kans op geluk voor een bestaan in verbinding met de ander te verhogen.

Deze positieve insteek leidde tot geanimeerde gesprekken, waarin tal van wensen en behoeften de revue passeerden. Als hoofdthema kwam naar voren dat de deelnemers behoefte hebben aan meer onderlinge verbinding en kennisuitwisseling om kleine en grote burgerinitiatieven een kans van slagen te geven.

Hartenwensen

Op het eind van de avond konden deelnemers een hartenwens in de vorm van een boodschap op een papieren vliegtuigje door de collegezaal naar beneden laten scheren.
Voorbeelden van deze wensen zijn: “Burgerinitiatieven uitbreiden”; “De ander zien en horen”; “Een samenleving met een kloppend hart”; “Follow up bijeenkomst met concrete voorbeelden”; “Ontmoetingsplek-broedplaats-koken&muziek”; “Tweede conferentie koppelen aan deze conferentie. Artikel in de Stad Amersfoort. Hoera voor jullie”; “Ik wens een warm burencontact. Buren, wees er voor elkaar”; “Ik wil als 65+ graag serieus genomen worden”; “Meer individuele aandacht voor zorgbehoevenden”; “Nieuwe vorm van buurthuis”; “Nieuw naoberschap”; “Een website waarop alle burgerinitiatieven te vinden zijn”; “Sociale ontmoeting- plek voor oudere allochtonen, die taal niet kennen en dit zijn een vergeten groep”.
Een overgrote meerderheid gaf aan bij een vervolg van de conferentie betrokken te willen worden.

Drie Nieuwe bijeenkomsten

Inmiddels heeft de kerngroep van het Web, op basis van de verslagen en wensen besloten om drie nieuwe bijeenkomsten te houden, met als kernthema: arbeid, aandacht en zorg en ontmoeten en versterken.¬†Daarbij kan er per onderwerp worden gekozen voor een ‘denken’ of ‘doen’ groep. Bij de bijeenkomst rond arbeid bijvoorbeeld, gaat de ‘denkgroep’ dieper in op de achtergrond en toekomstscenario’s van arbeidsgerelateerde thema’s, terwijl de ‘doegroep’ concrete plannen maakt voor bijvoorbeeld wijkeconomie en arbeidsgerelateerde projecten.

In de planning wordt ervan uitgegaan om deze 3 bijeenkomsten, te verdelen over 2 avonden, die voor eind april, begin mei gepland staan.

Deelnemers die zich inschrijven krijgen vooraf materiaal toegestuurd om zich op de bijeenkomst voor te bereiden. Met de HU zal worden overlegd of er opnieuw gebruik gemaakt kan worden van de uitstekende faciliteiten van de Hogeschool.

Houd de agenda in de gaten!

Delen
19 februari 2014No commentstransities in de zorg

Geef een reactie