Bijdrage Toekomstfonds draagt bij aan vijf duurzame projecten van bewonersinitiatieven

Bijdrage Toekomstfonds draagt bij aan vijf duurzame projecten van bewonersinitiatieven

Vijf projecten krijgen uit het Toekomstfonds Duurzame ontwikkeling van de gemeente Amersfoort een financiële bijdrage voor de realisatie van een duurzaam project. Een externe adviescommissie heeft alle binnengekomen initiatieven en projecten beoordeeld en aan vijf projecten financiële ondersteuning toegekend.

De projecten die vanuit het Toekomstfonds een bijdrage krijgen zijn het project ´Mijn CV is OK!´ van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, De OmBouwwoning, De Nieuwe Graanschuur, The Lake House en Het Lokaal.
Waarom een Toekomstfonds?
Wethouder Yvonne Kemmerling (duurzaamheid): “Het Toekomstfonds geeft door middel van cofinanciering financiële steun aan ondernemers, organisaties en inwoners met duurzame projecten. Het gaat hierbij om projecten die een concrete bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van Amersfoort. Die kunnen met een financiële steun enorm bijdragen aan de snelle verduurzaming van Amersfoort. Veel kracht en ideeën op het gebied van duurzaamheid komen uit onze inwoners. Zij hebben een voorbeeldfunctie en we willen ze graag helpen met versnellen.”
De projecten en initiatieven zijn beoordeeld door een adviescommissie met experts op het gebied van duurzaamheid en ondernemerschap.
Begin volgend jaar kan weer worden ingeschreven voor een bijdrage aan het Toekomstfonds.
Delen
13 oktober 2015No comments, ,

Geef een reactie