Binnenkort: Burgerborrel!

Binnenkort: Burgerborrel!

Op 26 oktober 2017, van 19.30 tot 21.30, is er weer een burgerborrel, dit keer op de StadsLab, Oude Fabrieksstraat 7 (in het complex van de oude Prodentfabriek).

De ‘burgerborrel’ in Amersfoort is bedoeld voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad inzet. Bij voorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit.

Het motto van de ‘burgerborrel’ is kennis maken = kennis delen. Het is een netwerkbijeenkomst bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Net zoals het bedrijfsleven, grote instellingen en andere organisaties in de stad dat doen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven gezamenlijk laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van de stad.

Ook dit keer is de zeepkist het vaste onderdeel waar initiatieven zich kunnen presenteren en daar ook steun voor kunnen vragen. De eerdere borrels trokken een kleine 60 mensen, die zo’n 35 burgerinitiatieven vertegenwoordigden. De ‘burgerborrel’ wordt voorbereid door enkele Amersfoorters die betrokken zijn bij diverse initiatieven zoals, Bewoners033.nl, Verkeerstuin en Kruiskamp Onderneemt.

De toegang is zoals gebruikelijk gratis, koffie, thee, fris, wijn of bier voor eigen rekening aan de bar verkrijgbaar (zeer schappelijke prijzen)

U bent van harte welkom!

Delen
12 oktober 2017No comments
Comments

Comments are closed here.