Blijk van Waardering voor mantelzorgers

Blijk van Waardering voor mantelzorgers
Per 1 november 2022 kan de Blijk van Waardering voor mantelzorgers weer worden aangevraagd. De Blijk van Waardering is een bedrag van 125 euro, als steuntje in de rug voor het mooie en soms zware werk van mantelzorgers.

Van 1 november 2022 tot en met 1 maart 2023 kunnen mensen via Blijk van Waardering Mantelzorg een aanvraag doen. De Blijk van Waardering is bedoeld voor mensen die het afgelopen jaar minimaal acht uur per week en langer dan drie maanden, onbetaald en in de eigen tijd zorg hebben verleend aan een familielid, buur, vriend of iemand anders in Amersfoort. Mensen die zorg ontvangen kunnen dit voor hun mantelzorger aanvragen én mantelzorgers zelf kunnen het aanvragen. Wie hulp nodig heeft bij de aanvraag kan terecht bij de informatiewinkels van Indebuurt033.

Gemeente Amersfoort stelt de Blijk van Waardering beschikbaar voor circa 2.900 aanvragers en behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De aanvraagperiode sluit zodra het maximaal aantal aanvragen is bereikt. Een mantelzorger kan het geldbedrag één keer ontvangen. De 125 euro wordt uiterlijk 1 mei 2023 overgemaakt.

Van de website van de gemeente Amersfoort

 

Delen
9 november 2022No comments
Comments

Comments are closed here.