Opinie blog: G1000 van burgerinitiatief naar handelsmerk

Opinie blog: G1000 van burgerinitiatief naar handelsmerk

Het kan raar lopen met burgerinitiatieven(BI’s)
Nu is dat begrip al aan een ernstige inflatie onderhevig, waarbij ook wetenschappers over elkaar heen vallen bij een poging de maatschappelijke betekenis van BI’s vast te stellen ( zie ook dit bericht)
Een van de meest bekende burgerinitiatieven binnen en buiten Amersfoort is de ‘G1000’. Je kunt naar geen congres over bestuurlijke vernieuwing gaan of je wordt daar op aangesproken. Zo ontstaat het idee dat Amersfoort dé stad is van het burgerinitiatief in Nederland.
Media en beeldvorming doen zo hun eigen werk, en scheppen ook een geheel eigen werkelijkheid.
G1000 is echter niets meer en niets minder het gedeponeerde handelsmerk van een ondernemer, die zijn model in Amersfoort heeft uitgetest en er nu zakelijk de boer mee op gaat. De erfenis die hij achter laat na de succesvolle start in maart 2014, in de vorm van regiegroepen…mogen de naam van zijn G1000 niet eens meer voeren!

G999
Ik stel deze regiegroepen dan ook voor per heden hun naam te wijzigen in de G999, zodat ook duidelijk is wie er zijn handen van heeft afgetrokken.
Wat mij pijnlijk raakt is vooral de wijze waarop betreffende ondernemer vanaf de start aangaf weinig op te hebben met een follow up. Reden voor andere initiatieven als het BewonersWeb om zich niet bij de organisatie van de G1000 aan te sluiten. Als sanctie mocht het BewonersWeb vervolgens ook niet aansluiten bij het grote evenement in maart j.l.
Van alle burgers die zich hebben aangemeld voor een van de na maart 2014 opgerichte regiegroepen zijn er inmiddels nog een handjevol over. Het zijn de diehards die nu opduiken in andere BI’s en daar zeer welkom zijn, omdat zij inmiddels hebben geleerd hoe taai het is om je als BI te ontwikkelen.
Wat een verspilling van energie en motivatie van die burgers die aanvankelijk een bijdrage wilden leveren aan de diverse leefgebieden in buurten en wijken.

Burger van het jaar
Mijn broek zakte geheel af toen het AD de G1000 ondernemer onlangs op een lijstje zette voor de verkiezing van Amersfoort’s burger van het jaar.
En de gemeente?
In de hijgerigheid om ook landelijk te scoren werd er snel subsidiegeld en administratieve ondersteuning geregeld. Zelfs ondernemers werden nadrukkelijk geprest om te faciliteren.
Dat past in het beeld dat de kwaliteit van het netwerk nog altijd boven de kwaliteit van de inhoud gaat.
De gemeente kan echter gerust zijn: de echo van een geslaagde G1000 in Amersfoort zal nog wel een tijdje landelijk rondzingen, terwijl er ondertussen in de gemeentelijke wandelgangen wat lacherig wordt gedaan over de opbrengst van deze poging tot bestuurlijke vernieuwing.
En wellicht past dat ook prima in het beleidsplaatje: kiezen voor pretentieuze, doch ongevaarlijke hap-snap projecten opdat de regie en het tempo van de bestuurlijke vernieuwing bij de gemeente kan blijven.
Niet direct een aanmoediging voor al die actieve burgers, die wachten op een consistent beleid met betrekking tot de concretisering van de bestuurlijke vernieuwing en de rol van BI’s daarin.

Delen
25 januari 201512 Comments
 • Bert Veenstra says:

  Het is nogal flauw dat iemand die zelf nauw betrokken is bij burgerinitiatieven azijn gaat plassen over iemand die een lichtend voorbeeld is voor Amersfoort en NL. Het getuigt van weinig smaak en een rancuneuze inborst om een dergelijk blog te schrijven enerzijds en te plaatsen anderzijds…

 • Daan Vosskuhler says:

  Nu, Bert, onder een ‘lichtend voorbeeld’versta ik toch echt iemand met een andere mentaliteit.
  Maar ik daag je uit om een rehabilitatie van jouw grote voorbeeld te schrijven met inhoudelijke argumenten. En wat ik schrijf doet niets af van al de energie die jij stopt om van G1000 Kruiskamp een succes te maken. Met kreten als azijnpisser kan ik niet zoveel!.

 • Heren, heren!, zou Karel van de Graaf roepen. Graag een inhoudelijk debat, zodat we er wat van opsteken.

 • Jerphaas Donner says:

  Als mede initiatiefnemer van de G1000 en bestuurslid van Kruiskamp Onderneemt, een van de succesvolle burgerinitiatieven in de stad, voel ik me direct aangesproken. Daan verdraait feiten, is kennelijk niet op de hoogte van ontwikkelingen en speelt op de man. Hij is een keer door Harm van Dijk afgewezen en gaat vervolgens als een getormenteerde ziel door het leven.

  Nu de argumenten:
  1. Harm van Dijk is niet de G1000. De G1000Amersfoort is weliswaar zijn initiatief, maar gaandeweg hebben zich enthousiaste Amersfoorters aangesloten en zich ingezet. Uiteindelijk waren 200 vrijwilligers op de dag actief. De 600 deelnemers waren enthousiast over de dag die inmiddels landelijk in meer dan 20 gemeenten weerklank heeft gekregen. Het enige verwijt dat je Harm kan maken is dat hij dit enthousiasme heeft veroorzaakt.

  2. Een lullig stukje schrijven kan iedereen maar het organiseren van een G1000 en het in gang zetten van een beweging vereist ondernemerschap: organisatie capaciteit, mensen kunnen motiveren, daadkracht en visie. Zonder die eigenschappen was de G1000 nooit van de grond gekomen.

  3. Het merk G1000 is gedeponeerd om te voorkomen dat snelle jongens die veel geld verdienen met zogenaamde participatietrajecten er van doorgaan met een concept dat van en voor de burgers is. De inzet voor de G1000 en het vervolg is geheel onbetaald en belangeloos geweest.

  4. Wat je ziet bij een G1000 is dat mensen, Daan incluis, er een eigen beeld van schetsen en vervolgens dat beeld onder vuur nemen. De G1000 biedt een plaats en gelegenheid voor dialoog over de stad. Niets meer en niets minder. De inhoud is van de deelnemers die eveneens eigenaar zijn van het resultaat. wat zij daarmee doen is aan hen. Als mensen teleurgesteld zijn in het vervolg, zijn ze teleurgesteld in zichzelf.

  5. Gisteravond zat ik bij een groep bewoners in Kruiskamp die, naar aanleiding van de WijkG1000Kruiskamp bezig zijn met de oprichting van een bewoners coöperatie of vereniging. Onder de vlag van deze wijkorganisatie gaan zij een groot aantal activiteiten voor de wijk organiseren die ontmoeting en verbinding stimuleren en de leefbaarheid van de wijk vergroten. De WijkG1000 is een initiatief van 15 deelnemers aan de G1000Amersfoort. Zij hebben de ambitie om in elke Amersfoortse wijk samen met wijkbewoners een WijkG1000 te organiseren. Als dat dezelfde impact heeft als in Kruiskamp zal dit de Amersfoortse burgerbeweging een grote stimulans geven. Hoezo geen resultaat….

  6 De G1000 was een experiment. Iedere deelnemer aan de dag zal beamen dat de energie er vanaf spatte en het een feest was om het mee te maken. Het was een dag die in 10 weken georganiseerd is waardoor in het voortraject te weinig aandacht is geweest voor het vervolg. Maar van een experiment kun je leren. Dat doet het inmiddels opgerichte platform G1000.nu samen met de universiteiten van Leiden, Utrecht, Twenthe, en Amsterdam (VU) Het is op z’n minst aanmatigend om te zeggen dat al die wetenschappers onder leiding van Job Cohen als schoothondjes achter Harm van Dijk aanlopen. Dat is veel te veel eer voor Harm van Dijk en een belediging voor de wetenschappers.

  7. Het is vreemd dat iemand die zegt bewonersinitiatieven een goed hart toe te dragen zo respectloos om gaat met een succesvol initiatief van bewoners uit z’n eigen stad. Je zou toch elk initiatief moeten toejuichen ook al is het in jouw ogen niet altijd even succesvol. Ik snap het niet maar wie het weet mag het me uitleggen.

  8. Voor de titel Amersfoorter van het jaar kun je jezelf niet nomineren. Dat doen anderen. Wie is Daan Voskuiler dat hij mensen kan verwijten dat ze iemand nomineren waar ze waardering voor hebben?

  Tot slot wil ik nog opmerken dat ik helemaal niet van dit soort stukjes hou. Door alle negativiteit, verdraaien van de werkelijkheid en het op de man spelen komt een hoop negatieve energie los die onze stad geen meter verder helpt. Het is het tegenoverstelde van hetgeen de G1000 voor staat: verbinding, dialoog en positiviteit.Gelukkig zijn er heel veel mensen die dat wel belangrijk vinden. En Daan, als je het niks vindt doe je gewoon niet mee, een G1000 is niet verplicht.

 • Daan Vosskuhler says:

  Beste Jerphaas,
  Fijn dat de onderneming G1000 er in slaagt om aansluiting te vinden bij wetenschappelijk onderzoek en er voor de heer Cohen ook weer een nieuwe functie geregeld is.
  Blijft dat mijn reactie is gebaseerd op berichten van deelnemers van de G1000 die hun werk bij andere Amersfoortse burgerinitiatieven onder wilden brengen, omdat hen verboden is de naam G1000 nog te voeren. Dat deed bij mij de deur dicht.
  En inderdaad speelde ik op ‘de man’ die vanaf de start heeft aangegeven niet erg geïnvolveerd te zijn met een follow up van het mega evenement dat in maart 2014j gehouden werd. En daarmee direct op grote afstand kwam te staan van een aantal bestaande burgerinitiatieven in Amersfoort, die niet wilden meewerken aan een project dat uiteindelijk als landelijke onderneming verder zou gaan. Niet zo vreemd toch? Dat hij nadat een subsidieaanvraag voor het organiseren van de G1000 Kruiskamp werd afgewezen door de gemeente, deze toch heeft geleid, pleit voor hem.

  En natuurlijk is het mooi dat in Kruiskamp een aantal G1000 mensen door gaan met een coöperatie.
  Het is echter de vraag welke wijk in Amersfoort zit te wachten op een wijk G1000. Immers wordt er niet geheel voorbij gegaan aan de vraag hoe aan te sluiten bij wat er momenteel op wijkniveau al aan initiatieven bestaat en actief is?
  Mijn vileine blog is dan ook ingegeven door mijn visie op hoe burgerinitiatieven het meeste bestaansrecht hebben: gedragen door buurt en wijkbewoners en niet door ondernemers die onder het mom van een burgerinitiatief een commerciële firma willen lanceren.
  Hoe effectief is het om van de honderden deelnemers van maart 2014 er nog een handjevol actieve bewoners over te houden? Is dat niet een enorm verlies aan potentieel, dat is afgehaakt omdat de organisatieprincipes meer top down dan bottom up waren?
  Over de vraag in hoeverre ik mij negatief opstel in de stad, laat ik graag anderen oordelen dan de ondernemers van de G 1000, die met de schaduwkant van hun werkwijze worden geconfronteerd.

 • Jerphaas Donner says:

  De G1000 heeft niemand iets verboden, de gemeente heeft een bescheiden bijdrage geleverd aan de wijkG1000 kruiskamp, waarom kwamen er 120 wijkbewoners op de wijkg1000kruiskamp af als niemand er op zat te wachten. Je bent aan het ‘framen’ Daan, de werkelijkheid verdraaien zoals het jouw uitkomt. Dat is kwalijk en schadelijk voor de verhouding binnen de gemeenschap van burgers die van Amersfoort een mooie en leefbare stad willen maken.

 • Daan Vosskuhler says:

  Graag wil ik de reactie van Jerphaas Donner: “Je bent aan het ‘framen’ Daan, de werkelijkheid verdraaien zoals het jouw uitkomt”, ontzenuwen met een citaat uit een mail van een actief G 1000 lid: “Op verzoek van Harm van Dijk wordt de regiegroep van de G1000 ontbonden. De reden hiervoor is dat Harm de naam G1000 wil beperken tot de dialoogsessie zoals die op 22 maart heeft plaatsgevonden. Hieronder vallen echter nog een aantal initiatieven. We willen graag met je in gesprek of het mogelijk is om deze over te hevelen naar Bewonersweb en of deze groepen vermeld kunnen worden op de website van Bewoners033. Zo hebben de groepen nog continuïteit.”
  Mag ik daarmee ook het volgende statement van Jerphaas retourneren? “Dat is kwalijk en schadelijk voor de verhouding binnen de gemeenschap van burgers die van Amersfoort een mooie en leefbare stad willen maken”.

 • Jerphaas Donner says:

  Een verzoek is geen verbod. De reden is om ruimte te maken voor een nieuwe G1000. En er wordt ook nog zeer beleefd gevraagd om een gesprek. Nare gewoonte trouwens om uit mails te citeren die niet bedoeld zijn voor publicatie. Jammer, poging om te ontzenuwen mislukt.

 • Theo Renes says:

  Ik heb deel genomen aan een van de Kruiskamp-G1000’s. Helaas (!) moest ik daarna afhaken omdat de vervolgavonden samenvielen met andere afspraken in mijn agenda, maar ik ben het initiatief blijven volgen. Op de avond dat ik er was zijn er diverse al lopende projecten benoemd. Daarvan werd duidelijk aangegeven dat daar aansluiting bij gezocht moest worden. Uit het Twitter-verslag van de laatste Kruiskamp-G1000 blijkt dit ook, want dat wordt letterlijk zo vermeld. Daans tendentieuze vraag “Wordt er immers niet geheel voorbij gegaan aan de vraag hoe aan te haken bij bestaande initiatieven?” kan ik dan ook met “Nee” beantwoorden. Of er mensen zitten te wachten op een wijk-G1000? Natuurlijk niet! Maar mensen zaten ooit ook niet te wachten op mobiele telefoons. Die zijn er ook gekomen en nu willen velen niet meer zonder. Veel succesvolle concepten zijn ontstaan zonder dat iemand er op zat te wachten. Daan brengt hier een vraag in stelling die hij zelf niet kan beantwoorden en bekrachtigt deze vervolgens met de tendentieuze vraag die ik net aanhaalde. Laat

  • Theo Renes says:

   Laat ik mijn bericht nog even afmaken en niet wéér te vroeg op “Reactie plaatsen” drukken… Laat het antwoord op die tendentieuze vraag nou dus “Nee” zijn… Tot slot: het citaat uit de e-mail spreekt boekdelen. De initiatieven die waren ontplooid konden een vervolg krijgen en, Daan, je kreeg een aanbod. Daaruit mag toch blijken dat de organisatoren achter de G1000 juist willen dat de ideeën en initiatieven ontplooid worden en worden uitgevoerd. Weliswaar niet onder de naam van G1000, maar zij hebben het jou gegund dit onder de naam van jouw eigen initiatief te doen. En dat doe je vervolgens niet. Dat is je goed recht! Maar met dit citaat bewijs je het tegendeel van je eigen argumenten.

 • Daan Vosskuhler says:

  Beste Theo,
  Wat fijn dat ons een initiatief ‘gegund wordt’. Gekker moet het niet worden! Gelukkig kan Bewoners033.nl een platform bieden, temeer daar een G1000 lid is toegetreden tot de redactie, Verder kan ik de argumentatie niet geheel volgen.
  Inderdaad is het te vroeg om te beoordelen hoe startende initiatieven zich gaan ontwikkelen. Weet jij bijvoorbeeld hoeveel van de aanvankelijke 120 deelnemers aan de G1000 Kruiskamp er na 5 bijeenkomsten nog over zij? . Dat kan een indicatie zijn voor de gevolgde werkwijze. Maar ik begrijp dat ook deze vraag olie op het vuur gooit. Dit terwijl mijn blog niet gaat over de burgers die met veel inzet de erfenis van ex-G1000 voortzetten, maar het gegeven dat de resterende regiegroepen worden losgelaten. Dat gekoppeld aan het idee ook ook in andere wijken G1000 wijkgroepen te starten, lijkt me geen goed idee. Er zit naar mijn smaak te weinig consistentie in deze aanpak. En dat heeft alles te maken met het gegeven dat de start van het project een landelijk project beoogde en niet zozeer het empoweren van buurt en wijl initiatieven. Maar dat neemt niet weg dat ik voor Kruiskamp hoop dat de investering van de afgelopen maanden zich gaat uitbetalen!

 • Gemma says:

  Laten we elkaar aanvullen i.p.v. elkaar af te vallen.

  Ik hou van Amersfoort, juist vanwege al die verscheidenheid aan burgerinitiatieven en nieuwe dynamieken. Er is plek voor iedereen. Lang leven de dialoog.

  ‘je suis’ een burger van Amersfoort

Geef een reactie