Broedplaats bij Peer

Broedplaats bij Peer

Afgelopen donderdag was er weer een inspirerende Broedplaats-bijeenkomst. Dit keer bij Peer in Calveen, waar seats2meet-initiatiefnemer Sandra Barth de bewoners, ambtenaren en raadsleden ontving en welkom heette. Inspirerend was het door de locatie, de mensen (de vertrouwde én de nieuwe gezichten!), de onderwerpen en de betrokkenheid bij het verder brengen daarvan. Dat dit energie geeft, werd wel duidelijk tijdens de opgetogen terugkoppelingen van de pitchers. Deze vorm van samenwerken werkt!

Bij het gezamenlijk opstellen van de agenda aan het begin van de bijeenkomst, was er een rijke oogst aan oproepen (voor latere actie) en pitches (voor meedenken tijdens de broedplaatsbijeenkomst zelf). Hieronder een korte impressie van de onderwerpen. Wil je meedoen, aanhaken, doorpraten hierover? Neem contact op met de oproeper, direct of via Anne de Feijter:a.defeijter@amersfoort.nl

Oproepen
1. Bert Veenstra voor maatschappelijke projecten voor studenten
Wie wil studenten inzetten voor maatschappelijke projecten in de stad? Ideeën kun je melden bij Bert Veenstra: albert.veenstra@planet.nl

2. Oege Faber voor Bewoners033
Bewoners033 is een digitale plek om ideeën uit te wisselen en problemen op te lossen.
Meedenkkracht voor de doorontwikkeling hiervan is gewenst, kom als je dat leuk vindt naar de bijeenkomst hierover op 29 september in de HU.

3. Anne de Feijter voor ideeën voor experimenten werkvormen in de raad
Heb jij ideeën voor de gemeenteraad om inwoners meer ruimte te geven mee te doen aan besluitvorming in de raad? Word met je idee tijdelijk lid van de werkgroep.
Neem contact op via Anne: a.defeijter@amersfoort.nl en Hiske Land: ah.land@amersfoort.nl

4. Jessica de Ruijter voor goede samenwerking tussen sociaal ondernemers en de gemeente
Jessica is naar de Conferentie over sociale ondernemers als business partners voor gemeenten geweest en nodigt uit:  kom voor meer uitwisseling hierover op 24 september naar het zakelijk festival MNL15!

5. Lia Bouma voor de week van de duurzaamheid
Lia roept op om alle duurzame initiatieven te melden op Amersfoortduurzamestad.nl, voor de week van de duurzaamheid rond 9 oktober.  http://www.amersfoortduurzamestad.nl/dvdd033-aanmelden/

Pitches
1. Maaike Reijlink voor een leervraag voor leeratelier over sociaal ondernemerschap
Maaike gaat meedoen aan een leeratelier van de NSOB over sociaal ondernemerschap. Maaike wil graag naast alle boekentheorie horen welke ideeën hier leven, zodat haar deelname aan het atelier niet alleen voor haarzelf maar ook voor anderen nuttig wordt.
Leverde enthousiast gesprek op en voldoende input voor haar leervraag.

2. Mira Majoor en Hein Maassen voor een denktank/reflectieclub voor WMO/sociaal domein in de wijk
Mira en Hein zijn van de werkgroep maatschappelijke initiatieven welzijn en zorg van de stichting bewonersinitiatieven Amersfoort zuid. Wat is er nodig en kunnen wij daar als bewoners iets in betekenen? Dat levert ook een beeld op van hoe het gaat in de wijk. Zo wordt zichtbaar dat de structuur rondom WMO/sociaal domein top down is, en een geheel van meerdere organisaties en culturen bij elkaar (bijv gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties). Moet er naast die formele lijn die er nu is niet een brede reflectieclub zijn? In plaats van veel losse organisaties met eigen reflectieclubs een gezamenlijke structuur waarin bewoners, wijkteams, gemeente, partijen die zorg verlenen een raad vormen. Meedenkvraag voor vanavond: is dat een goed idee? En zo ja, hoe zou dat eruit kunnen zien?
Leverde veel enthousiasme op en vervolggesprekken met oa gemeenteraadsleden en wijkteam.

3. Mirjam Wingelaar voor Communicatie over samen maken we de stad
Er zijn veel mooie verhalen over samenwerken aan onze stad. We denken dat deze verhalen bijdragen aan het inspireren van de nu al betrokken mensen en het enthousiast maken van nieuwe betrokkenen. Maar hoe vertellen en delen we deze verhalen? En hoe zorgen we daarbij dat het van en voor allen is, en niet vanuit bijv de gemeente als afzender?
Meedenkvraag voor vanavond: wie wil meedenken over communicatie van en over ‘samen maken we Amersfoort’?
Leverde concrete ideeën op over inzetten van een youtube kanaal om laagdrempelig inspirerende filmpjes van en over samenwerking in Amersfoort te kunnen delen via alle mogelijke andere kanalen.

4. Norbert van Zwetselaar voor een gezamenlijke visie Stadshart
Visie Stadshart, bewoners worden individueel en als groep gevraagd mee te praten. Hoe praat je mee? Hoe krijg je vat op dit gesprek?
Meedenkvraag voor vanavond: wie wil meedenken over een goede insteek voor bewoners om mee te werken aan de visie Stadshart?
Leverde insteek op voor een gesprek met de gemeente: visie Stadshart zou visie van de stad moeten zijn, een gezamenlijk gemaakt visie die mobiliseert en inspireert.

Nieuwsgierig geworden naar meer? Heb je vragen over bovenstaande oproepen of pitches? Wil je er de volgende keer ook bij zijn?
Neem contact op met Anne de Feijter: a.defeijter@amersfoort.nl

Delen
23 september 2015No comments

Geef een reactie