Broedplaats ‘Samen maken we de stad’ bij ROC Midden Nederland

Broedplaats ‘Samen maken we de stad’ bij ROC Midden Nederland

Op 6 april 2017 vond de eerste broedplaats van 2017 plaats en wel op de Campus van ROC Midden Nederland. Tijdens de broedplaats kan iedereen die dat wil ideeën pitchen over nieuwe manieren waarop bewoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren kunnen samenwerken aan een mooi en leefbaar Amersfoort. Na de pitches is er tijd om de ideeën verder uit te werken. Tijdens deze editie was een grote rol voor de studenten van ROC Midden Nederland weggelegd.

Actieve rol studenten ROC Midden NederlandROC Midden Nederland

Overal waar je keek zag je tijdens deze broedplaats studenten van ROC Midden Nederland. Studenten van bijna alle mbo-colleges hielden een pitch. Daarnaast hielpen studenten van het Business & Administration College mee met de organisatie en een student van Mediavormgeving filmde en fotografeerde het event. Ook zat een aantal studenten in het publiek om later mee te denken met de pitches.

Pitches

De studenten gingen de uitdaging aan: hun pitches deden niet onder voor die van de bewoners, ambtenaren en raadsleden. De studenten hadden diverse ideeën en projecten waar zij met het publiek over wilden sparren.

Van het Tech College en het Bouw & Interieur College waren er twee groepjes. Eén pitchte over een ontwerpwedstrijd en de realisatie van een Tiny house, de andere groep vroeg om mee te denken over een energieneutraal ontwerp voor een leegstaand kantoorpand.

RobotStudenten van het Welzijn College beklommen samen met robot Eddy het podium. Eddy is een robot die wordt ingezet in het onderwijs. De meiden eindigden hun presentatie met de vraag hoe en wie mee kan helpen het onderwijs (samen met Eddy) nog innovatiever te maken. Ook het Gezondheidszorg College had hun robot Zora mee.

Studenten van het Sport College deden een oproep om samen met de gemeente sportactiviteiten te realiseren. Deze pitch kon in de meedenkfase direct gekoppeld worden aan de pitch van een gemeenteambtenaar over sporten voor alle bewoners van Amersfoort. Een student van het ICT College vroeg meedenkkracht voor het aanbieden van stages aan alle studenten, ook aan studenten met bijvoorbeeld autisme.

Een drietal pitches ging over jongerenparticipatie en de vragen: hoe kunnen we jongeren stimuleren te gaan stemmen of actief mee te doen aan de samenleving en hoe weet de gemeente wat er speelt onder jongeren om daar haar beleid goed op te kunnen aansluiten? Deze drie pitches werden in de meedenkfase dan ook samengevoegd.

Buurtinitiatief Nieuwland vroeg meedenkkracht voor een trimparcours in de wijk Nieuwland. Er was een pitch voor een nieuwe website voor het gemeentelijke werk-jongerenloket en een pitch vanuit gemeente voor een opvoederscampagne.

Na de pitches

De meedenkfase bleek een flink aantal contacten en tips te hebben opgeleverd, alsook veel creatieve ideeën om de pitchers verder te brengen met hun initiatieven.Samen maken we de stad

Al met al een zeer geslaagde en succesvolle broedplaats waar we met veel plezier op terug kunnen kijken! Direct al ontstond het idee om in de toekomst nog eens naar de studenten terug te gaan voor een broedplaats.

De volgende Broedplaats is op 22 juni! Noteer de datum alvast in de agenda…

Delen
18 april 2017No comments,
Comments

Comments are closed here.