Burennetwerk start in Schothorst

Burennetwerk start in Schothorst

Twee bijeenkomsten waren nodig om een Burenhulp project in Schothorst dat in 2013 startte nieuw leven in te blazen. Voorheen werd gewerkt met een centraal telefoonnummer voor de wijk met meer dan 13.000 inwoners. Nu besloot een groep van 10 actieve bewoners die op dinsdagavond 7 april in OBS De Zevenspong bijeen waren, om in de Jazzbuurt te starten met het buurtgewijs te inventariseren of en hoe bewoners op elkaar betrokken willen zijn, om het leefklimaat in hun buurt te verbeteren. Het vragen en aanbieden van vormen van burenhulp hoort daar bij. Echter het accent op Burennetwerk Schothorst ligt in het werken aan hechtere verbindingen tussen bewoners in een periode dat door bezuinigingen zorg+welzijn en wijkontwikkeling aan betekenis dreigen in te boeten.
Het is een intensieve werkwijze om per woning met behulp van een vragenformulier te inventariseren welke behoeften er leven. Dit onderzoek wordt gevolgd door kleinschalige informele bijeenkomsten in de buurt om de gewenste verbindingen tussen bewoners te bewerkstelligen.

Bloemmodel
En dat kan verschillende vormen aannemen. Zo besloten drie deelnemers die aan de eerste bijeenkomst van het nieuwe project deelnamen om telefoonnummers uit te wisselen en met enige regelmaat bij elkaar koffie te drinken. In geval van nood bijvoorbeeld kan op die wijze een buurvrouw snel worden benaderd voor hulp.
De doelstelling is om bij gebleken succes de werkwijze in meer straten en buurten van Schothorst uit te rollen. Daarvoor is een ‘bloemmodel’ ontwikkeld, waarvan de blaadjes door de buurten gevormd worden. In het hart van de bloem zijn een aantal enthousiaste groep bewoners actief, die het project coördineren en lokale initiatieven faciliteren, bijvoorbeeld door mee te helpen bij de inventarisatie van wensen en behoeften of het organiseren van een straatbijeenkomst.
De kosten van het project worden gedragen door Buurtbudget Schothorst.
Belangstellende bewoners van Schothorst kunnen informatie inwinnen via burenhulpschothorst@gmail.com of telefonisch via 033 4805458

Delen
8 april 2015No comments

Geef een reactie