Buurtrechten ingevoerd in Lelystad

Buurtrechten ingevoerd in Lelystad

Lelystad is de eerste gemeente die de buurtrechten volledig in gaat voeren. Het burgerinitiatief om in Lelystad de buurtrechten te erkennen en te hanteren bij actieve georganiseerde bewonersgroepen is aangenomen door de gemeenteraad van Lelystad op 2 september.

Op 25 maart 2014 is besloten om ruimte te bieden om in Lelystad te experimenteren met de navolgende buurtrechten bij actieve georganiseerde bewonersgroepen:
a. Het recht om een aanbieding te mogen doen;
b. Het recht op maatschappelijk vastgoed;
c. Het recht op buurtplanning.

Hiermee is Lelystad de eerste gemeente die de buurtrechten volledig invoert. Het LSA vindt dit een zeer positieve ontwikkeling. Het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners) pleit al langere tijd voor een pakket aan buurtrechten en stimuleringsmaatregelen. Met de buurtrechten krijgen burgers meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. De stimuleringsmaatregelen ondersteunen en stimuleren initiatieven.

Delen
19 september 2014No comments

Geef een reactie