Buurtwetertegel voor Hilda en Coritha

Buurtwetertegel voor Hilda en Coritha

Op vrijdag 23 juni is aan de Bohortplaats in Schothorst-Zuid de Buurtwetertegel uitgereikt aan Hilda Alkema en Coritha Wijnen. Deze twee dames hebben zich jarenlang ingezet voor de leefbaarheid op “De Plaatsen”, zoals Ferguut-, Gawein- en Bohortplaats onder één naam genoemd worden.

Meer dan 20 jaar actief

Hilda en Coritha hebben meer dan 20 jaar belangenbehartiging erop zitten in de galerijflat aan de Bohortplaats en zijn onlangs met dit werk gestopt. In o.a. de bewonerscommissie zetten zij zich actief in voor de leefbaarheid in hun buurt, bijvoorbeeld door mensen te helpen of hulp voor mensen te organiseren. Met succes én de hulp van de hele omgeving van de Plaatsen verzetten zij zich eind jaren 90 tegen het bouwplan om een extra woonlaag en hoge toren aan de flat toe te voegen.

Renovatie en groen

Een tiental jaren later was na een lange adem de grote renovatie van alle drie de flats een belangrijk hoogtepunt. Het achterblijvende onderhoud van het groen en het gebouw en de inrichting van het binnenterrein had continu hun aandacht. Zo zorgden ze er samen met buren voor dat de containers zijn vervangen door een ondergronds vuilinzamelsysteem en dat een kooiladder, die recht boven de voordeur van een aantal bewoners opgehangen was, is verplaatst. De laatste jaren heeft de samenwerking met de VVE op de Bohortplaats veel inzet gevraagd.

Bedankje en gezelligheid

Om Hilda en Coritha te bedanken voor wat zij voor hun buurt betekenden en ze in het zonnetje te zetten, organiseerde hun buurvrouw een klein feestje op de Bohortplaats. Een leuke gelegenheid voor de nieuwe bewoners op de galerij elkaar te ontmoeten en elkaar weer te spreken na de wintertijd. Tijdens deze feestelijke gelegenheid ontvingen Hilda en Coritha de Buurtwetertegel als blijk van waardering voor hun inzet.

De Buurtwetertegel

De Buurtwetertegel is voortgekomen uit het initiatief Buurtweter van de G1000 in 2014. De initiatiefgroep ontdekte dat er al zoveel mensen zijn in Amersfoort, die zich inzetten voor hun buren en buurt, dat ze besloten hebben om een blijk van waardering te ontwikkelen, die regelmatig wordt uitgereikt aan de echte Buurtweters van Amersfoort. De Buurtwetertegels zijn vrijwillig ontworpen en uitgevoerd door Anja Claassen, een keramiste uit Schothorst.

Delen
26 juni 2017No comments,
Comments

Comments are closed here.