Buurtwetertegel voor Margriet Guiver

Buurtwetertegel voor Margriet Guiver

Op donderdag 15 november is de Buurtwetertegel uitgereikt aan Margriet Guiver uit Zielhorst. Margriet zet zich al jaren in voor en met de bewoners uit de wijk. Ze zorgt ervoor dat mensen met wensen voor de wijk die kunnen realiseren, bijvoorbeeld door ze de weg te wijzen in de buurtbudgetten en subsidiemogelijkheden. Of ze start zelf een initiatief, zoals recent ‘Kitchen Delicious’. Het gaat Margriet om het versterken van de sociale cohesie.

Het Middelpunt

Margriet woont sinds 2010 in Zielhorst, vlak bij wijkcentrum ‘t Middelpunt. In die tijd speelde de sluiting van de wijkcentra en de bibliotheek. Buurtbewoners en Alevieten vonden elkaar in het behoud van ‘t Middelpunt. Margriet was al betrokken als vrijwilliger bij het Buurtbudget en, zoals Margriet zelf zegt: “van het een kwam het ander”. Nu maakt ze deel uit van het wijkbewonersteam, met daaronder verschillende werkgroepen. Zij organiseren vanuit ’t Middelpunt allerlei activiteiten voor de Zielhorsters.

Verbindingen leggen

Als oud-organisatieadviseur is Margriet iemand die zorgt dat anderen het zelf gaan doen. Dat lukt goed in Zielhorst. De werkgroep communicatie verzorgt de website en de facebookpagina, en vier keer per jaar de wijkkrant. Een andere groep organiseert elke laatste zaterdag van de maand een Muziekcafé in ’t Middelpunt. Op de donderdag van de uitreiking was er een door Margriet voorgezeten Wijknetwerkbijeenkomst, waarop onder andere gesproken is over het Wijkplan.

De Buurtwetertegel

De Buurtwetertegel is voortgekomen uit het initiatief Buurtweter van de G1000 in 2014. De initiatiefgroep ontdekte dat er in Amersfoort al zoveel mensen zijn die zich inzetten voor hun buren en buurt, dat ze besloten hebben om een blijk van waardering te ontwikkelen die regelmatig wordt uitgereikt aan de echte Buurtweters van Amersfoort. De Buurtwetertegels zijn vrijwillig ontworpen en uitgevoerd door Anja Claassen, een keramiste uit Schothorst.

Iemand nomineren?

Heb jij iemand in de buurt die weet wat er speelt en vraag en aanbod bij elkaar brengt? Bij wie je terecht kunt met praktische vragen als “Bij wie zou ik een ladder kunnen lenen?”, “Is er iemand die mijn hond een paar keer per week uit zou willen laten?”, of “Zou een buurtgenoot voor mij wat boodschappen kunnen meenemen?” Je kunt deze meer dan goeie buur nomineren voor een Buurtwetertegel, door een mail met motivatie te sturen aan buurtwetertegel@bewoners033.nl.

Delen
19 november 2018No comments
Comments

Comments are closed here.