Buurtwetertegel voor Postzegelpark Leusderweg

Buurtwetertegel voor Postzegelpark Leusderweg

Op zaterdag 17 juli is de Buurtwetertegel uitgereikt aan de vrijwilligers van het Postzegelpark Leusderweg. Deze vrijwilligers onderhouden het park aan de Leusderweg en zorgen ervoor dat iedereen in de buurt er gebruik van kan maken. Op de klusdagen steken zij de handen uit de mouwen en zijn er natuurlijk koffie, koekjes en goede gesprekken. Het Postzegelpark is echt de ontmoetingsplek geworden die de initiatiefnemers voor ogen hadden.

Tijdelijk sinds 2012
De contouren voor het park zijn aangelegd in 2012, nadat grondeigenaar Schoonderbeek de initiatiefnemers de toezegging deed dat ze het gebied tijdelijk, voor de periode van tenminste 5 jaar, mochten herinrichten en beheren. Het braakliggend terrein dat  is omgetoverd tot een groene oase, met zitjes, een tafeltennistafel, een speelplek, enzovoort. De graffitimuur met de duif op het oude bankgebouw trekt altijd weer bekijks van voorbijgangers. Zolang het terrein nog geen nieuwe bestemming krijgt, koesteren de vrijwilligers hun postzegelpark.

Allerlei activiteiten
In het park mogen niet-commerciële wijkactiviteiten georganiseerd worden. De Stichting wil daarmee de leefbaarheid van de wijk vergroten en bewoners van allerlei pluimage met elkaar in contact brengen. Er worden regelmatig kinderfeestjes gehouden, picknicks en laatst ook een alcoholvrij verlovingsfeestje. In het park mag geen alcohol genuttigd worden, er gelden dezelfde regels als in andere parken in de stad, zoals Park Randenbroek. Hangjongeren of -ouderen veroorzaken soms wat overlast, maar in goed overleg met de buurtagent zijn maatregelen genomen om dat tegen te gaan, zoals het open houden van het zicht op het park. Zo’n zeven keer per jaar zijn er klusdagen, maar ook tussendoor zorgen de vrijwilligers ervoor dat het park netjes blijft.

Voorbeeld voor andere plekken
Het initiatief van het Postzegelpark heeft ook landelijk veel aandacht gekregen. Zo won het park in 2014 de tweede prijs in de landelijke finale van ‘Kern met Pit’. De Stichting Postzegelpark wil graag laten zien dat ‘rotte plekken’ in de stad, al is het maar tijdelijk, een mooie andere bestemming kunnen krijgen. De initiatiefnemers zijn projectontwikkelaar Schoonderbeek dan ook heel dankbaar dat ze het terrein mochten gebruiken nadat de bouwvallige huizen op die plek waren gesloopt en de herontwikkeling door de economische crisis op zich wachten. Bij de recente herinirichting van het kruispunt waar het park aan ligt, heeft het postzegelpark op zijn beurt weer tijdelijk ruimte beschikbaar gesteld voor opslag. Nu is het park weer voor de buurtbewoners!

De Buurtwetertegel
De Buurtwetertegel is voortgekomen uit het initiatief Buurtweter van de G1000 in 2014. De initiatiefgroep ontdekte dat er al zoveel mensen zijn in Amersfoort, die zich inzetten voor hun buren en buurt, dat ze besloten hebben om een blijk van waardering te ontwikkelen, die regelmatig wordt uitgereikt aan de echte Buurtweters van Amersfoort. De Buurtwetertegels zijn vrijwillig ontworpen en uitgevoerd door Anja Claassen, een keramiste uit Schothorst.

Iemand nomineren?
Heb jij iemand in de buurt die weet wat er speelt en vraag en aanbod bij elkaar brengt? Bij wie je terecht kunt met praktische vragen als “Bij wie zou ik een ladder kunnen lenen?”, “Is er iemand die mijn hond een paar keer per week uit zou willen laten?”, of “Zou een buurtgenoot voor mij wat boodschappen kunnen meenemen?”. Je kunt deze meer dan goeie buur nomineren voor een Buurtwetertegel, door een mail met motivatie te sturen aan buurtwetertegel@bewoners033.nl.

Katrien, Carlijn en Els nemen de buurtwetertegel in ontvangst (Foto: Aarnoud Bak)

Katrien, Carlijn en Els nemen de buurtwetertegel in ontvangst (Foto: Aarnoud Bak)

Delen
25 juli 2019No comments,
Comments

Comments are closed here.