Buurtwetertegel voor vrijwilligers Ravelijn

Buurtwetertegel voor vrijwilligers Ravelijn

Op dinsdag 20 december, tijdens de afsluitende Sinterkerstborrel van Stichting Ravelijn bij De Nieuwe Erven, is de Buurtwetertegel uitgereikt aan de vrijwilligers van Stichting Ravelijn. Zij hebben meegewerkt aan het opbouwen van het enorme informele en sociale netwerk voor laagdrempelige ondersteuning voor Amersfoortse burgers. Een voorbeeld hiervan zijn de informatiewinkels (voorheen STIPs), die informatie verzamelen en verstrekken over wijk- en burgerinitiatieven.

foto-uitreiking-ravelijn-dec-2016

De vrijwilligers
De Buurtwetertegel is uitgereikt aan de vrijwilligers van Ravelijn, die in de verschillende buurten in Amersfoort vraag en aanbod rondom vrijwilligers aan elkaar geknoopt hebben. Marieke Broersma heeft de tegel namens de vrijwilligers in ontvangst genomen. Zij zet zich al 14 jaar in voor het buurtgericht werken, onder andere als initiatiefnemer van de informatiewinkels. Ze heeft buurtnetwerken opgericht en buurtnetwerkers begeleid in het ‘buurtweterwerk’.

De informatiewinkels
De informatiewinkels zijn opgericht in 2013. Een groep van goed opgeleide vrijwilligers vervult hierbinnen de functie van een sociaal VVV. De winkels zijn er voor alle burgers in Amersfoort, die behoefte hebben aan informatie en laagdrempelige ondersteuning. In de informatiewinkels komen bewonersinitiatieven bijeen en wordt er nauw samengewerkt met de wijkteams. Deze samenwerking zorgt voor snelle informele ondersteuning van bewoners die een steuntje in de rug nodig hebben. In de afgelopen drie jaar hebben de informatiewinkels samen ca. 10.000 mensen bereikt met uiteenlopende vragen.

Stichting Ravelijn
De Sinterkerstborrel was tevens een afsluiting van het bestaan van Ravelijn. De dienstverlening van Stichting Ravelijn wordt per 31 december 2016 beëindigd. Het welzijnswerk in Amersfoort wordt de komende vijf jaar georganiseerd door Indebuurt033, een samenwerkingsverband van Beweging3.0/Welzin, MEE en B&A.

De Buurtwetertegel
De Buurtwetertegel is voortgekomen uit het initiatief Buurtweter van de G1000. De initiatiefgroep ontdekte dat er al zoveel mensen zijn in Amersfoort, die zich inzetten voor hun buren en buurt, dat ze besloten hebben om een blijk van waardering te ontwikkelen, die gedurende een jaar tweemaandelijks wordt uitgereikt aan de echte Buurtweters van Amersfoort. De materialen voor de Buurtwetertegel zijn gesponsord door Fountainheads, Jan Henk Bouman en Wim van Rooijen en de tegels zijn vrijwillig ontworpen en uitgevoerd door Anja Claassen, een keramiste uit Schothorst.

 

Delen
16 januari 2017No comments
Comments

Comments are closed here.