Arbeid en Inkomen

De Broedplaats van 14 september, te gast in de raadszaal

Deze keer waren we zoals jaarlijks gebruikelijk is te gast in het stadhuis. Deze keer hadden we de beschikking over niet minder dan de raadszaal zelf. Het is altijd weer bijzonder om in deze ruimte plaats te kunnen nemen op de plekken die wekelijks ingenomen worden door onze volksvertegenwoordigers. Maar voordat de Broedplaats begon zijn we culinair verwend door het bedrijfsrestaurant van het stadhuis met een heerlijke maaltijd. Dat legde een goede bodem voor deze Broedplaats.

Jan Huurdeman voorzitter van Bewoners033 leidde de Broedplaats in door te vertellen over Stichting Bewoners033 en haar activiteiten, naast De Broedplaats ook De Burgerborrel en Advies033. De avond was om nog een andere reden bijzonder, we bleken namelijk een jarige onder ons te hebben. Het mag dan ook niemand verbazen dat we eerst ruimte hebben gemaakt om met elkaar te zingen voor de jarige. De jarige zat er glunderend bij en nam daarmee ook een mooi en bijzonder verhaal mee terug naar huis.

Presentatie over het proces van sociale cooperatie en stichting Blauwe Paraplu

Daarna was het tijd voor Jessica de Ruijter, onze tweede gast, na Edgar van Groningen van De Stadswormerij, die de eer had om een presentatie te verzorgen in het stadhuis. Deze keer ging de presentatie over sociale coöperatie Blauwe Paraplu, waarvan Jessica mede-initiatiefneemster is. Hierna zullen we ingaan op hoofdzaken uit Jessica haar presentatie.

Coöperatie Blauwe Paraplu is in de periode 2015-2016 als project bij StadsLAB033 ontstaan. StadsLAB033 was in 2014 opgericht door Dirk Kaan en was een plek waar mensen de beste toekomst voor zichzelf konden ontdekken. Bij stadslab liep een bont gezelschap van mensen rond, waaronder ook mensen met een uitkering. Tijdens een presentatieavond in 2015 vertelden twee van die mensen dat ze eigenlijk wel rondleidingen wilden gaan geven in De Nieuwe Stad waar StadsLAB033 zat. Met het in praktijk brengen van deze rondleidingen zijn ze geholpen door één van de aanwezige ondernemers (die destijds ook deel uitmaakte van het team van Bewoners033). De rondleidingen bleken leuk en succesvol, maar wat ontbrak bleek vanwege hun bijstandsuitkering – de mogelijkheid om hier ook geld voor te kunnen vragen. Niet lang daarna ontdekten de initiatiefneemsters op een congres het concept van de sociale coöperatie De Vrije Uitloop, zoals die in 2013-2014 in Breda was geïntroduceerd door initiatiefnemers Erna Smeekens en Hans Udo. Dit voorbeeld heeft uiteindelijk geleid tot sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Mede dankzij Wethouder Tigelaar is er in 2016 toestemming gekomen voor een experiment van drie jaar in Amersfoort. Jessica vertelde dat de gemeente een belangrijke partner is voor sociale coöperaties, ook omdat mensen door hun uitkering met De Participatiewet of andere uitkeringswet te maken hebben. Drie jaar is daarbij, zoals Jessica aangaf, geen overbodige luxe, omdat je met veel zaken te maken krijgt en de organisatie ook niet als vanzelf na een jaar zelfstandig kan doorgaan. Zo blijkt bijvoorbeeld de rol van een coördinator nodig: iemand die organiseert en ook het grotere plaatje in het oog kan houden. Het deel kunnen uitmaken van een gemeenschap blijkt daarbij van grote waarde voor mensen zelf te zijn. Het kunnen delen met elkaar en met elkaar meedenken is zoals Jessica heeft ervaren voor de mensen van grote meerwaarde. Het deel uitmaken van een cooperatie draagt mede daardoor ook bij aan het persoonlijk welbevinden van mensen en daarmee aan positieve maatschappelijke impact op meerdere terreinen. Ondernemerstrajecten vanuit de gemeente zoals de BBZ zijn daarentegen juist heel individueel gericht.

Bij het samenwerken met de gemeente zijn heel goede ervaringen opgedaan met de trajectbegeleiders van Werk en Inkomen. Tegelijkertijd was de hoop ook meer op beleidsniveau met de gemeente samen te kunnen werken, om de geleerde inzichten breder toepasbaar te krijgen, dat is lastiger gebleken. Met de trajectbegeleiders heeft men de ervaring opgedaan snel te kunnen schakelen. Op beleidsniveau is deze ervaring toch anders. Jessica zegt dat je als bewonersinitiatief niet altijd het gevoel heb serieus genomen te worden. Vanuit een werkverleden met en voor grote (ook internationale) organisaties heeft ze daarin echt een verschil gemerkt: ‘…er wordt anders naar je gekeken.’

Dit roept herkenning op bij mensen in de zaal. Jan Huurdeman vraag wat zou anders moeten om meer beweging te krijgen in het serieus nemen van bewonersinitiatieven? Jessica geeft aan dat het ook veel te maken heeft met het daadwerkelijk ervaren van interesse. Merken dat de gemeente ook van initiatieven wil leren en voelen dat de gemeente eventueel ook wil faciliteren. Initiatieven zijn zelf sowieso zelf vaak druk om het hoofd boven water te houden. Het maakt daarbij natuurlijk ook uit vanuit welk domein een burgerinitiatief werkzaam is. Zo komt een initiatief bezig met duurzaamheid andere weten, regelingen en zaken tegen dan een initiatief bezig rondom arbeidsparticipatie. In het domein van werk en inkomen is men vaak ook meer gewend om vanuit een handhavingsperspectief te werken.

Een aanwezig ambtenaar vertelt dat zij zelfde patronen herkent in het communiceren met collega’s van beleid. Het is voor veel ambtenaren in de dagelijkse praktijk heel lastig om iets breder te kijken, omdat zij (deze collega’s) ook afgerekend worden op te behalen vaak smalle(re) beleidsdoelen. Hierbij kan een contactpersoon (grenswerker) helpen om te vertalen. Daarbij moeten deze ambtenaren deels ook in staat zijn of gesteld worden om buiten hun eigen comfortzone te kunnen denken. Zij komen anders daarmee met hun werk op stukken waar zij niet voor zijn gevraagd om op te acteren. Tegelijkertijd speelt hier een aspect waar men aan ook aan gemeentekant mee worstelt.

Jessica vertelt verder hoe sociale coöperatie Blauwe Paraplu met tegenwoordig daarnaast ook Stichting Blauwe Paraplu heeft ontwikkeld tot een inclusieve gemeenschap waar verschillende mensen terechtkunnen. Het gaat dan zowel om mensen die oriënteren op mogelijkheden van tijdsbesteding en vervolgstappen, maar bijvoorbeeld ook dagbesteding en al actieve ondernemers. De Blauwe Paraplu is momenteel met bewonersbedrijf de Witte Vlinder (waar zij ook zitten) aan het kijken hoe ze meer kunnen samenwerken in de wijk Kruiskamp-Koppel en mogelijkheden voor vrije tijd, advies en ontwikkeling samen met anderen partijen in de wijk kunnen faciliteren. Hierbij gaat het ook om ontwikkelmogelijkheden op maat in de wijk en stad.

Jessica sluit tot slot af met een vraag, Coöperatie Blauwe Paraplu is momenteel op zoek naar een tweetal nieuwe externe bestuursleden. Heb jij misschien interesse of weet je iemand, dan hoort de Blauwe Paraplu het graag via: info@blauweparaplu.org.

De pitches

Na een korte koffiepauze was het tijd geworden voor de pitches. Jan van De Berg van het Reanimatienetwerk Amersfoort was samen met collega Marcel Samuels aanwezig .Jan vertelt na de video dat het netwerk het netwerk van burgerhulpverleners in Amersfoort beheert en ruim 250 AED’s in de stad heeft. Het doel dat zij hebben is zoveel mogelijk mensen te bewegen om burgerhulpverlener te worden. En heel graag zou het netwerk ook meer burgerhulpverleners vinden met een migratieachtergrond. We worden door Jan en Marcel uitgedaagd om deze Broedplaats hierover met hen verder te denken. Wat kunnen ze kunnen doen, naast bijvoorbeeld in wijken flyeren in andere talen?

Jan Te Grotenhuis heeft een vraag aan het stadhuis. Johan brengt het belang in van de Voedselbank en de Kledingbank voor mensen die dit nodig hebben. Johan geeft aan dat het nodig is dat de gemeente haar best gaat doen om een nieuwe plek te vinden, aangezien veel van de mensen volgens Johan niet zonder deze hulp kunnen. Johan geeft enkele voorbeelden van plekken in Amersfoort die al langere tijd leegstaan. Na deze boodschap herhaalt Johan zijn oproep van 14 juni bij ONE Kattenbroek over dat we met elkaar minder rotzooi van ons af moeten gooien en hoe we zwerfafval met elkaar kunnen opruimen.

Peter Rook breekt in zijn pitch een lans voor De Broedplaats zelf als springplank voor initiatieven. Peter wil graag nadenken met de groep hoe we de bekendheid van De Broedplaats nog groter kunnen maken? Zodat nog meer initiatieven ervan kunnen gaan profiteren. Tot slot sluit Jan Huurdeman de rij af met een hierop aansluitende vraag. Namelijk hoe kunnen we jongeren en mensen van 25+ ook beter gaan bereiken? De meeste hulpvragen die nu binnenkomen zijn zoals Jan aangeeft mensen in de categorie van 45+. Hoe mooi zou het zijn als we ook met jongere mensen en jongeren samen kunnen werken aan het Amersfoort van de toekomst.

Na een korte pauze – Johan vond in de pauze al gehoor bij een aanwezige ambtenaar – zijn we in twee groepen voor een half uur uiteen gegaan.

 Weer Plenair

Weer bij elkaar vertelt Jan eerst hoe het bij hem en Peter in de groep is gegaan. Jan geeft aan dat op de vraag van Peter een aantal leuke nieuwe suggesties zijn gedaan, die het waard zijn om verder te onderzoeken en uit te proberen. Ten aanzien van Jan zijn vraag over jongeren, is ook opgemerkt dat Bewoners033 ook een bepaalde identiteit heeft meegekregen door de jaren heen, waarmee jongeren niet gelijk de eerste associatie zijn. Dat laat niet onverlet dat Jan heel graag zou zien dat een jongerengroep zich verbindt aan Bewoners033. Dat hoeft uiteraard ook niet op dezelfde manier als we gewend zijn, maar moet vooral passen bij wat bij jongeren zelf past. Ook hierop zijn enkele suggesties gekomen. Belangrijk is aan de ene kant het aanhaken bij de energie van jongeren en aan de ene kant ook zelf met initiatieven hiervoor te komen. Verder werd vanuit het publiek gesuggereerd om niet te vergeten aan te sluiten bij de jongerengroepen van kerken.

Jan van De Berg van de andere break-out groep verteld dat er ook in hun groep verschillende tips zijn gegeven voor het vinden van burgerhulpverleners met contactpersonen in bepaalde doelgroepen. Meer tips kunnen gestuurd worden naar marcel.samuels@gmail.com of http://reanimatienetwerk.amersfoort.nl/

Tot slot hebben we de avond afgesloten met de tip ook nog te kijken naar het initiatief van Awesome Amersfoort dat in september en later dit jaar nog een moment zal organiseren voor mooie ideeen in Amersfoort. Hierbij wordt een beloning uitgeloofd van €1000,- voor het beste idee, zodat dit idee kan starten. Voor meer informatie zie: https://www.awesomeamersfoort.nl/

We hopen jullie 22 november weer te verwelkomen bij de volgende Broedplaats die 14 september georganiseerd zal worden bij de Sint Joriskerk. Eerst hopen we jullie weer te zien bij de Burgerborrel die we 22 oktober zullen organiseren.

Maarten Rector, namens Bewoners033

4 oktober 2023No comments, , ,
Sociale vraagstukken aan de orde in FNV-verkiezingsdebat

Een maatschappelijk betrokken FNV zet het FNV 10-puntenplan in bij de gemeenteraadsverkiezingen. Fracties in de gemeenten Nijkerk, Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Baarn, Soest, Leusden en Woudenberg zijn uitgenodigd om . hierover te debatteren, én over andere onderwerpen.

Het debat wordt geleid door de voorzitter van de FNV, Tuur Elzinga

Datum: 10 maart 2022

Locatie: De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur (inloop 19.00 en nazit tot 22.00 uur)

 

PROGRAMMA

– WERK: Zijn deze voor ons land en onze gemeenten zo belangrijke thema’s verankerd in de verkiezingsprogramma’s en op welke wijze? Kan iedereen aan een baan komen en daarvoor een fatsoenlijk inkomen ontvangen? Hoe zit het met de werkomstandigheden, die kunnen toch veel beter?

– WONEN: Heeft iedereen wel een dak boven z’n hoofd of blijven de wachtlijsten voor een woning eindeloos?

– ZORG: De zorg voor ouderen, is hulp in de huishouding wel op maat? En jeugdzorg, krijgen onze kinderen wel de hulp die ze nodig hebben?

– INKOMEN: Wat is een leefbaar inkomen en wat moet er veranderen om dat voor iedereen bereikbaar te maken?

 

FNV behartigt de belangen van meer dan een miljoen leden. We zijn de grootste vakbond van Nederland en maatschappelijk betrokken. De FNV is in bijna honderd plaatsen en regio’s actief met onder meer spreekuren, trainingen en bijeenkomsten. In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen organiseert de FNV debatten in het hele land. Voor meer informatie over FNV Lokaal: Bouwen aan Lokaal FNV, doe jij mee – FNV

REEDS TOEGEZEGDE AANWEZIGE PARTIJEN (Amersfoort en omliggende Gemeentes):

VVD, GroenLinks, CDA, D66, PvdA, CU, CU/SGP, PvdD, Amersfoort 2014, Denk, SP en Lijst Sanders

Het debat is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van de FNV.

7 maart 2022No comments,
Workshopweek van KNHM Foundation

KNHM Foundation biedt het hele jaar door workshops aan (ook langere trajecten), en in april komt er een ‘workshopweek’ waarbij je elke avond online een andere workshop kunt kiezen. Dit jaar zijn de onderwerpen:

  • Filmpje maken: maandag 11 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
  • Fondsenwerving: dinsdag 12 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
  • Rechtsvormen en organisatie: woensdag 13 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
  • Plan van Aanpak maken: donderdag 14 april 2022, 19.30 – 21.00 uur

Een veelkleurig palet dus. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

16 februari 2022No comments, , , , , , , , , , , ,
360 graden Movisie Talk trapt af op 24 februari

Movisie (zie ook onze pagina met handige workshops en trainingen) organiseerde in de coronaperiode veel online evenementen en zag dat kennis op deze manier vaak meer mensen bereikte dan met live bijeenkomsten mogelijk is. Zo ontstond 360 graden Movisie Talk, een online talkshow gepresenteerd door Marcel Ham of Olaf Stomp. De talkshow presenteert elke aflevering een nieuw, actueel inzicht of een bevinding en bekijkt die vervolgens van verschillende kanten. De aftrap is op 24 februari om 12 uur, een aflevering over “het einde van de zelfredzaamheid?”:

Het SCP complimenteert het nieuwe regeerakkoord: dat gaat uit van een realistisch mensbeeld, ‘niet alleen zelfredzaamheid, maar ook het bieden van ondersteuning’. Ook elders is de afgelopen tijd forse kritiek geleverd op het doorgeschoten zelfredzaamheidsdenken. Maar moeten we nu ook vrezen voor het einde van een mooi ideaal als eigen regie, het recht om je eigen leven in te vullen – nota bene vastgelegd in een VN-verdrag? Daarover gaat het op 24 februari van 12.00 – 12.30 uur in de eerste aflevering van ‘360 graden Movisie Talk’.

Lees meer en meld je aan op https://www.movisie.nl/artikel/360-graden-movisie-talk-einde-zelfredzaamheid.

16 februari 2022No comments, , , ,
De Broedplaats van 16 september – eindelijk weer op locatie

De Broedplaats van 16 september 2021 was er één om te onthouden. Niet alleen was het na bijna anderhalf jaar eindelijk weer een Broedplaats met elkaar in de stad. Naast het begroeten van nieuwe gasten was het ook een mooi weerzien van bekenden. Het was daarnaast door Corona ook alweer twee jaar geleden dat we De Broedplaats in het stadhuis konden organiseren. Deze keer hadden we de Amersfoortse raadszaal helemaal tot onze beschikking.

Bij elkaar, maar wel met de nodige voorzichtigheid

We hadden bij deze Broedplaats wel nog de nodige regels in acht te nemen. Hierdoor konden we in totaal helaas maar 22 personen toelaten, inclusief de organisatoren. Het was te merken dat we allemaal elkaar graag weer in het echt wilden zien. We hadden deze keer bijna 30 aanmeldingen, inclusief wethouder van Eijk. Gelukkig hoefden we door enkele afmeldingen niemand teleur te stellen. De volgende Broedplaats zien we hopelijk ook degenen die deze Broedplaats helaas hebben moeten afzeggen.

Een smaakvolle start

Voor alle deelnemers was een smaakvol buffet geregeld werd verzorgd door cateringbedrijf Hart van Syrië van Zaher Shalhoub. Deze smaakmaker was een mooie opmaat voor het hoofdgerecht van de avond, De Broedplaats zelf. Voorzitter Jan Huurdeman opende de Broedplaats en stond daarbij ook even stil bij het weerzien van elkaar. Daarna was het alweer tijd voor de mededelingen en pitches.

Mededelingen

Maarten Rector begon met een vraag van Inge Brouwer uit Kruiskamp. Inge is ABC coördinator Kruiskamp-Koppel (ABC staat voor Amersfoortse Bredescholen Combinaties). Inge zoekt iemand die met een aantal kinderen uit de wijk een kinderwijkkrant wil maken. Het project heeft al enkele actieve kinderen die nu een nieuwe begeleider zoeken. Daarnaast is er voor het project ook wat budget beschikbaar. Meer informatie kan verkregen worden via Inge Brouwer (inge.brouwer@abc-amersfoort.nl).

In de tweede mededeling vertelde Maarten over Impact Coalitie Amersfoort (ICA). Dit is een organisatie in oprichting. De Impact Coalitie wordt een ondersteunende netwerkorganisatie voor de stad en regio, en zal zich richten op burgers en bedrijven die op ondernemende wijze (willen) bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. De initiatiefnemers van ICA (Edgar Koning, Jessica de Ruijter en Maarten zelf) nemen samen met Gemeente Amersfoort momenteel ook deel aan een landelijk kennisprogramma: de City Deal Impact Ondernemen. Geïnteresseerden kunnen voor contact opnemen met De Coalitie via impactcoalitie.amersfoort@gmail.com

Voor de derde mededeling nam Peter Rook het woord. Peter vertelde over NL Participatiedag dat 11 november door Samen maken we Nieuwland wordt georganiseerd. Op die dag zal vrijwillige inzet in de schijnwerpers wordt gezet. Voor meer informatie zie https://amersfoortsamen.nl/project/8441/nlparticipatiedag-nl

De pitches

En daarna was het eindelijk tijd voor de pitches. De allereerste pitch werd gegeven door Joeri van de Riet van De landelijke vereniging LSA Bewoners. LSA was voor het nieuwe project Brein van de maatschappij op zoek naar initiatieven. Louis de la Combé vertelde vervolgens in de tweede pitch over het belang van “Right to Challenge” en zocht en zoekt meedenkkracht hoe we daar in Amersfoort op kunnen gaan inzetten. Daarna vertelde Nanzz van Vliet over een training die zij heeft ontwikkeld voor ondernemende nieuwkomers (mensen die Nederlands leren als 2e taal). Het betreft een keuzemodule voor nieuwkomers, die het liefst een bedrijf willen starten. Nanzz vroeg hierbij meedenkkracht om een grote groep te kunnen gaan bereiken om de training uit te testen. Nanzz is te bereiken via info@nanzzcreatief.nl

In de vierde pitch vertelde Sélène Brinkhof vervolgens over Denktank Inclusieve stad. De denktank, die met meerdere leden aanwezig was, vraagt meedenkkracht voor nieuwe leden. Zijn doen hiervoor de volgende oproep: In een inclusieve stad doet iedereen op zijn eigen manier mee en is er voor ieder die dat nodig heeft passende hulp en ondersteuning. Als gemeente willen we daarom met beleid en ondersteuning aansluiten bij jullie ervaringen. Hierbij moet gedacht worden aan situaties die iedereen tegen kan komen. Bijvoorbeeld mantelzorg voor een familielid, zaken die komen met ouder worden of opgroeien in armoede. We vragen inwoners uit de stad om actief mee te denken en te doen via de Denktank Inclusieve Stad. Deze denktank bestaat uit een vast team en een flexibel netwerk aan inwoners. In het kernteam zitten nu vier inwoners. In november en december gaan we op zoek naar nieuwe leden voor het team. Het zou geweldig als we nieuwe leden vinden die diversiteit brengen in achtergrond, leeftijd, ervaringen, etc. Hebben jullie tips of heb je zelf misschien interesse? (bericht de denktank via: sra.brinkhof@amersfoort.nl)

In pitch vijf vertelde Wouter over zijn ideeën voor leegstaande winkels in het centrum en deze tijdelijk in te zetten voor maatschappelijke projecten. Wouter wilde daar graag met de aanwezigen over brainstormen. In pitch zes kwam vervolgens kunstenares Alina Smocov aan het woord. Alina vroeg meedenkkracht bij het vinden van netwerk en mogelijkheden om kunstworkshops te geven (zie https://amersfoortsamen.nl/message/62592/kunstworkshops–kunstlezingen–curator en https://www.alinasmocov.com En tot slot kwamen Bob en Gaia aan bod die de wens hebben om kleiner te wonen in een woonvorm waarbij zij afzonderlijk en tegelijkertijd ook deels samen kunnen wonen met anderen. Zij zochten hiervoor naar tips en ideeën.

Weer plenair

Uiteindelijk is men uiteengegaan in zes groepen. Iedereen gaf bij terugkomst aan blij te zijn met alle ideeën en inspiratie die zij in hun groepjes hebben gehad. Mocht u bij het lezen van dit verslag ook nog tips hebben voor deze pitchers, dan zijn deze bij het ontbreken van contactgegevens in het verslag welkom op het adres broedplaats@bewoners033. Wij zullen dan zorgen dat uw bericht wordt doorgestuurd.

Graag tot de volgende Broedplaats op 25 november.

Maarten Rector, namens Bewoners033

12 oktober 2021No comments, , , ,