Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Arbeid en Inkomen

Draag bij aan de initiatieven-bundel!

Alle Amersfoortse burgerinitiatieven worden uitgenodigd bij te dragen aan de bundel: “Doen en Dromen: initiatieven om Amersfoort nog mooier en prettiger te maken”.

Bewoners033.nl wil de nieuw verkozen gemeenteraad graag een boodschap meegeven voor de komende vier jaar. Eén boodschap? Nee, dat zou geen recht doen aan de enorme diversiteit aan initiatieven in de stad en dorpskernen. Dus vragen we jullie allen om de boodschap die jullie aan de gemeenteraad willen meegeven op papier te zetten. Wij verzamelen die en maken er een mooie bundel van. (We zoeken nog financiering voor drukkosten, maar dat gaat vast wel lukken.)

Wat hopen jullie in de komende vier jaar te bereiken met jullie initiatief? Hebben jullie daarvoor iets nodig van de gemeenteraad of de gemeente? Of juist niet? Het maakt niet uit wat jullie de gemeenteraad willen meegeven, zolang het is gerelateerd aan jullie initiatief.

Om te zorgen dat we er een mooie bundel van kunnen maken, vragen we je wel rekening te houden met het volgende:

  1. Geef aan welk initiatief, en evt. met jullie contactgegevens;
  2. Maximaal 300 woorden, maar enkele zinnen mag ook!.
  3. Eventueel een foto (JPG, hoge resolutie).
  4. Uiterlijk 16 maart opsturen (in tekstformat, geen pdf) aan redactie@bewoners033.nl
19 februari 2018 / door / in , , , , , , , , ,
SAVE THE DATE: Initiatieven-markt zaterdagmiddag 7 april 2018

“Presenteer je initiatief aan de nieuwe gemeenteraad van Amersfoort.” Dat is het idee achter de initiatievenmarkt die Bewoners033.nl samen met de gemeente op zaterdagmiddag 7 april organiseert.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe gemeenteraad wordt op 29 maart geïnstalleerd. Daarna krijgen de gemeenteraadsleden een inwerkprogramma, dat op 7 april zal worden afgesloten met een bijeenkomst waarbij de nieuwe gemeenteraad zich presenteert aan de stad. Minstens zo belangrijk vindt Bewoners033 dat de gemeenteraad kennismaakt en in gesprek gaat met zoveel mogelijk van alle prachtige bewonersinitiatieven die Amersfoort rijk is. Daarom hopen we dat jullie deze datum vrij kunnen houden om (waarschijnlijk vanaf 15:00 uur) aanwezig te zijn op de Initiatievenmarkt.

Vier jaar geleden werd Bewoners033 gelanceerd bij de eerste Initiatievenmarkt. Toen waren er zeker veertig initiatieven die lieten zien waar ze mee bezig waren. Dat leidde tot veel leuke contacten tussen de pas gekozen gemeenteraadsleden en actieve bewoners. Het zou prachtig zijn als er dit jaar minimaal zestig initiatieven aanwezig kunnen zijn!

Weet je nu al zeker dat jullie initiatief aanwezig kan zijn: stuur een mail naar redactie@bewoners033.nl.

19 februari 2018 / door / in , , , , , , , , ,
LSA is er voor bewoners-initiatieven

LSA bestaat al ruim 28 jaar. Oorspronkelijk was het netwerk LSA opgezet door een opbouwwerkorganisatie. Het was een netwerk van bewoners uit aandachtswijken. Dit netwerk wilde al snel verzelfstandigen.  Dat is typerend voor de vereniging LSA, het is een netwerk van bewoners die een overtuiging hebben dat verandering van onderop komt. Dat je daar lang niet altijd duur betaalde beroepskrachten bij nodig hebt. Dat je mensen ruimte moet geven zelf te organiseren,  successen te behalen en ja, ook zelf op hun bek te gaan. Een aantal successen van LSA:

– de introductie van Asset Based Community Development (ABCD) in Nederland,
– een bottom-up methode om mensen te activeren (Kan wél!),
– een bewonersnetwerk met politici (onder meer via Tweede Kamerleden adopteren een wijk),
– honderden eigen conferenties, leer- en netwerkbijeenkomsten
– een systematiek voor het verdelen van bewonersgelden door bewoners  (vouchers voor bewoners–  door minister Vogelaar omarmd en landelijk ingezet),
– een eigen controlesysteem voor wijkenbeleid (Kwaliteitskaart Bewonersparticipatie)
– een onderneming van waaruit bewoners zelf leefbaarheid en wijkeconomie kunnen stimuleren (BewonersBedrijven), ontwikkeld en geïmplementeerd
– ontwerp en lobby voor buurtrechten, een door bewoners samengesteld pakket aan rechten en stimuleringsmaatregelen om burgers meer zeggenschap te geven over hun directe leefomgeving: bijna 150 gemeenten hebben een vorm van deze buurtrechten nu ingevoerd.

Financiering

Het LSA ontvangt subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast betalen verschillende partijen mee aan projecten en activiteiten zoals gemeenten, woningcorporaties, Oranje Fonds, VSB Fonds, fonds Werken aan Wonen, de Nationale Postcode Loterij en de provincies. Ook betalen de leden van LSA contributie.

Kijk op de website van het LSA om te zien of deze vereniging en de website ook nuttig kunnen zijn voor jouw initiatief.

29 januari 2018 / door / in , , , , , , , , ,
Samenwerkingstafel ingezet voor herinrichting manegeterrein

Het AD bericht over een nieuwe manier van samenwerken waardoor bouwers sneller aan de slag kunnen. Vader en zoon van Hoogevest willen graag in een vroeg stadium met omwonenden om tafel om te voorkomen dat er in een vergevorderd stadium een kink in de kabel komt.
Dit is een goede manier van samenwerken die de SGLA al eerder heeft bepleit in het burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken. Samenwerken vanaf de start betekent ook dat je deskundigheid van iedereen respecteert, dus ook ervaringsdeskundigheid door omwonenden.
We zijn erg benieuwd of deze methode ook omwonenden goed bevalt? Heb je opmerkingen, mail ons dan.

29 januari 2018 / door / in , , ,
Parkhuis gaat pop-up van start

Het is een tijd rustig geweest rond het Parkhuis, het voormalig ketelhuis op het terrein van het vroegere Sint-Elisabethziekenhuis. De sloop van het Elisabeth Ziekenhuis vertraagt zodanig dat er voorlopig geen start kon worden gemaakt met verbouwen van het voormalig ketelhuis.

Daarom gaan de activiteiten van het Parkhuis van start op een andere plek op het ziekenhuisterrein, totdat het ketelhuis klaar is voor gebruik. Vanaf februari wordt het zuidelijk deel vrijgegeven en start Elisabeth Groen met de aanleg van dat deel van het park. Op dit deel van het terrein staat een houten gebouw (200m2) waar de activiteiten van het Parkhuis pop-up van start gaan.

In het pop-up Parkhuis komt kinderopvang en ruimte om elkaar te ontmoeten. Er is plek voor een (zeefdruk)atelier, ontdeklab en educatieve workshops. Ook wordt her gestart met de organisatie van kleinschalige festivals en evenementen die een link hebben met de natuur, ontdekken en ontspannen.

Zie ook de recente Nieuwsbrief van het Parkhuis, Voorjaar 2018.

29 januari 2018 / door / in , , ,
Werk in de wijk – innovatie van onderop – 7 oktober in Amersfoort

Ook in deze aantrekkende economie zijn er nog veel mensen langdurig werkloos. Werkloosheid zorgt er vaak voor dat mensen onvoldoende in staat zijn om hun talenten in te zetten en volwaardig mee te doen in de samenleving. Veel bewonersinitiatieven zien dat het anders kan en bieden hen mogelijkheden in de wijk. Ze helpen hen bijvoorbeeld aan (vrijwilligers)werk. Tijdens de uitvoering komen ze flinke hobbels tegen. Wij brengen (ervarings)experts en bewoners samen. Kom ook en hoor en deel verhalen uit de praktijk!
Ondanks een aantrekkende economie komt een groeiende groep mensen steeds moeilijker aan het werk, vooral zzp’ers, laagopgeleide jongeren, 55-plussers, mensen met een beperking en statushouders. In Nederland zijn er nu 456.000 mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Standaard re-integratietrajecten die hiervoor bestaan zijn wisselend succesvol.

Innovatie van onderop Er zijn steeds meer ondernemende bewonersinitiatieven die zien dat het anders kan en die willen bijdragen aan een sociale, duurzame en inclusieve maatschappij en arbeidsmarkt. De wijk en de diverse wijkinitiatieven blijken een prima plek voor de volgende stap naar betaald werk.
Dat krijgt op verschillende manieren vorm. Er zijn initiatieven waar mensen mee kunnen doen (te participeren) in een wijkonderneming, andere initiatieven bieden alternatieve re-integratie trajecten, bijvoorbeeld bij leerwerkbedrijven. Ook ontstaan er sociale coöperaties waar mensen met behoud van een uitkering mogen ondernemen.
Bewonersinitiatieven zijn flexibel, staan midden in de wijk en zien vooral de mensen en hun kwaliteiten in plaats van de regels en de problemen. Daarom spelen ze een steeds belangrijkere rol in het creëren van betekenisvol werk voor een grote groep mensen.

Anders werken – nieuwe vragen
Dat kan in de uitvoering best lastig zijn. Hoe organiseer je als initiatief bijvoorbeeld begeleiding en kun je daar wel vrijwilligers voor inzetten? En je krijgt te maken met instanties als het UWV en de gemeente. Hoe ga je dat contact aan en welke afspraken maak je? Ook gemeenten hebben vragen. Hoe help je een initiatief dat hiermee bezig is? Hoe kun je de kwaliteit waarborgen? Voor zowel gemeenten als initiatieven Is het interessant om dit onderwerp nader te bestuderen en te leren van succesvolle voorbeelden.

Het programma
Tijdens de bijeenkomst die LSA samen met StadsLAB033 organiseert gaan we deze vragen met elkaar verkennen. We zullen met bewonersinitiatieven en gemeenten het gesprek aangaan over het creëren van betekenisvol werk. Het doel van de bijeenkomst is om kennis op te doen, ervaringen te delen, en handvatten te krijgen die je zelf kunt gaan gebruiken.

Voor wie?
Voor bewonersinitiatieven, sociale coöperaties, wijkondernemingen, wijkbedrijven, gemeenteambtenaren. We stimuleren bewonersinitiatieven en gemeenten om samen te komen. Nodig je contactpersoon bij de gemeente uit of nodig het bewonersinitiatief uit in jouw gemeente dat hier mee bezig is of wil gaan.

Programma
10:30 Ontvangst
11:00 Start met inspirerende wisselende perspectieven op het onderwerp
12:15 Lekkere lunch
13:15 Ronde 1- Leer/doe/inspiratie sessies met bewonersinitiatieven in de hoofdrol. Hoor en deel verhalen uit de praktijk!
14:15 Ronde 2 – Leer/doe/inspiratie sessies
15:15 10 tips voor bewonersinitiatieven die zich met werk in de wijk bezig (gaan) houden
15:45 Borreltijd

Locatie: Fluor, Oliemolenhof 22 3812 PB Amersfoort
Kom je met de auto? Geen probleem! Deze kun je het best kwijt in de parkeergarage bij het
Eemplein, aan de Eemlaan 83 op slechts enkele minuten lopen van FLUOR. Zie
ook www.parkeergarageeemplein.nl
Fluor is ook goed te bereiken met het OV, zo’n 15 minuten loopafstand van CS Amersfoort

Inschrijven voor Werken in de wijk kan via de website: https://www.lsabewoners.nl/event/werk-in-de-wijk/

14 september 2017 / door / in , , ,