Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Arbeid en Inkomen

Operatie Uitstoot trekt de wijken in

Operatie Uitstoot is in volle gang. Misschien was u bij de aftrap op 20 april in de Observant, bent u geïnterviewd tijdens de periode daarna of op andere wijze betrokken bij de transitie van Amersfoort naar een CO₂ neutrale stad. In september en oktober trekt Operatie Uitstoot de wijken in. Samen met bewoners, ondernemers en stakeholders gaan we in gesprek over de specifieke kansen voor de betreffende wijken.

We nodigen u graag uit voor één of meerdere van deze gebiedsbijeenkomsten.

De data van de bijeenkomsten vindt u op de website van Operatie Uitstoot. In verband met de organisatie dient u zich van te voren aan te melden via diezelfde website.

Het programma van de bijeenkomsten is als volgt:
Programma
19:30-19:35       Opening door wethouder Stegeman of Tigelaar
19:35-19:45       Toelichting op de energietransitie in Amersfoort
19:45-19:55       Inspiratiepitch door lokale partij
19:55-20:15       Presentatie wijkpaspoort, welke kansen waar?
20:15-20:55       Met elkaar in gesprek over acties, sleutelfiguren, betrokken partijen.
20:55-21:00       Afsluiting en doorkijk naar vervolg
21:00-21:30       Mogelijkheid tot napraten                          

Wij hopen u graag te mogen verwelkomen op een van de gebiedsbijeenkomsten.

Vriendelijke groet,

namens wethouders Stegeman en Tigelaar,
Pauline Sparenburg
Projectleider Operatie Uitstoot
Gemeente Amersfoort

11 september 2017 / door / in , , , , ,
Subsidie beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling is een Amersfoortse subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Het toekomstfonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen.

Voor 2017 is voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling maximaal € 150.500,- beschikbaar. De gemeente draagt maximaal 50% bij aan subsidiabele kosten, tot een bedrag van € 50.000,-.

Instellingen, bewonerscollectieven, organisaties en ondernemingen kunnen een aanvraag doen op deze subsidiepot.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 september 2017, 12.00 uur.

Zie voor alle voorwaarden: https://www.amersfoort.nl/subsidies/to/toekomstfonds-voor-duurzame-ontwikkeling.htm

 

11 augustus 2017 / door / in , , , , ,
Gezocht: groene nieuwtjes en evergreens

Deed jij het afgelopen jaar iets groens in of voor de stad? Laat ons dan weten wat. Om te vieren dat Amersfoort één jaar de Groenvisie heeft, maken we graag een vrolijk en mooi overzicht van al die groene dingen die gebeuren in de stad. Om te vieren wat er is en ter inspiratie. Samen maken we de stad groener!

Amersfoort is in alle opzichten een rijke groene stad. Er is veel groen; er wonen heel veel mensen die zich inzetten voor ’t groen; én Amersfoort heeft als tot nu toe enige stad in het land een visie op groen, die op unieke wijze tot stand gekomen is. Raadsleden, bewoners en ambtenaren werkten er sámen aan. Met elkaar praatten zij over bomen, biodiversiteit, zelfbeheer, stadslandbouw, groene recreatie, water en klimaatbestendigheid. Samen verwoordden ze wat er nu al goed is en wat ze over 15 jaar willen bereiken en… sindsdien zijn er in Amersfoort weer heel wat groene stappen gezet. Nieuwe en vertrouwde. Kleine en grote. Zelfverzekerde en voorzichtige. Onopvallende en spraakmakende.

Van al die stappen en stapjes maken we graag een overzicht. Help jij dat overzicht compleet te krijgen? Stuur een foto (minimaal 2MB) of filmpje van jouw groene initiatief of actie met een korte tekst, het liefst voor 1 augustus, naar cnme@amersfoort.nl of deel het met ons via Facebook . Ken je een ander initiatief dat niet mag ontbreken: geef dan onze oproep door!

28 juni 2017 / door / in , , , , ,
Broedplaats ‘Samen maken we de stad’

De eerste broedplaats van 2017 vindt plaats bij het ROC Midden Nederland. De broedplaats ‘Samen maken we de stad’ is een bijeenkomst waar inwoners, gemeenteraadsleden, wethouder en ambtenaren elkaar ontmoeten en samen goede ideeën voor de stad een stap verder helpen. Je bent van harte welkom bij deze middag!

broedplaatsIedereen kan een pitch geven van maximaal 3 minuten over een initiatief of idee voor de stad. Vervolgens kiezen de aanwezigen voor een bepaalde pitch en denken mee om het initiatief of idee verder te helpen.

De broedplaats van 6 april is bijzonder omdat we verwachten dat er veel jongeren bij aanwezig zullen zijn. Dat geeft je als bewoner, raadslid of ambtenaar de kans om de dialoog aan te gaan met de Amersfoortse jongeren en hun input en/of mening te vragen!

Als je een pitch wilt aanmelden of even wilt overleggen, dan kan dat bij het team van Bestuurlijke Ontwikkeling van de gemeente. Mail dan naar Patricia Veenhuizen:  pm.veenhuizen@amersfoort.nl, of bel 033 469 4777.

Tot ziens op 6 april !

6 maart 2017 / door / in , , , , , , , , ,
De War en de raad

Amersfoortse raadsleden: gehaaid of amateurs ?
column door Kees Quaadgras

Als het niet zo droevig en stuitend was zou je bijna moeten lachen om de klungelige manier waarop enkele Amersfoortse politici het wegstemmen van kunst- en innovatiecentrum De War goed proberen te praten, geschrokken als ze zijn van de kritiek op hun stemgedrag, en ongetwijfeld uit vrees voor minder stemmen bij de volgende verkiezingen.

Maar eerst de gemeente Amersfoort: die roeptoetert al jaren over de zegeningen van participatie en eigen initiatief van burgers, de kracht van de stad, faciliteren en cultureel ondernemerschap. De praktijk is anders: wel woorden, geen daden. Ook niet als er ruim vierhonderd mensen komen demonstreren en er een voor De War gunstig rapport ligt. Daar over later meer.

Dan Bart Huijdts, fractie-voorzitter van D66 die ‘echt heel positief staat tegenover broedplaatsen, en zeker de activiteiten zoals De War doet’. D66-collega Dirk-Joost van Hamersveld heeft ‘de principes van De War hoog in het vaandel staan’. De War staat zelfs als te behouden organisatie in het partijprogramma van D66.

Toch stemden zeven van de negen leden van deze grootste fractie in de gemeenteraad tegen De War. Volgens Van Hamersveld moest dat wel, want: “D66 staat ook voor een goed en betrouwbaar stadsbestuur.”

Goh.

Van Hamersveld legt uit hoe die ‘betrouwbaarheid’ werkt: “De afgelopen tijd zijn er diverse democratische keuzes gemaakt. Zowel het afstoten van gemeentelijk vastgoed voor een marktconforme prijs, als het niet langer toestaan van de voorkeurspositie van De War is goedgekeurd door de raad. Dit geldt ook voor het in stelling brengen van maatschappelijke waardebepaling bij de aanbesteding van maatschappelijk vastgoed. De raad is niet kritisch geweest toen het college de aanbestedingsprocedure presenteerde. De War heeft meegedaan aan de aanbesteding en heeft niet gewonnen, dat is heel erg jammer. Maar als de procedure goed doorlopen is, dan hebben we dat in een democratie ook te respecteren. Wij vinden dat het college op de juiste wijze heeft gehandeld.”

Ja, ja. Zelf niet opletten, daardoor domme beslissingen nemen, vervolgens stellen dat de procedure wel goed en democratisch is verlopen, maar er niet op terugkomen, zelfs niet nadat VVD-wethouder Buijtelaar liet weten dat dit – zonder juridische trammelant – nog mogelijk was.

Volgens de D66-heren kon er toen puntje bij paaltje kwam – helaas, helaas – niet meer voor De War worden gekozen. Tegenstemmen had geen zin. Zeiden ze achteraf.

Maar als dat zo is, waarom stemden er dan toch twee D66’ers voor De War ? Dat had toch geen zin ? Of… ? En als er twee voor stemmen, dan hadden er toch ook wel drie voor kunnen stemmen ? Of vier ? Of vijf ? Dan had De War zo maar kunnen blijven.

“We hebben”, zegt Van Hamersveld nog, “met z’n allen afgesproken dat we de activiteiten van De War onderschrijven en we ons daar allen, raad en college, hard voor blijven maken.”

Tja, wat is een belofte hier nog waard? Sterker, het is helemaal geen belofte, maar een loze opmerking.

Dan Louis de la Combé, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Op verzoek van kunstenaar Ron Jagers schreef hij een artikel over Jagers’ vraag of Amersfoort kunstproducenten binnen zijn grenzen nodig heeft. Volgens Jagers zorgt de stad wel voor kunsteducatie en -presentatie, maar niet voor kunstenaars.

Na veel uitwijden over kunsteducatie (Scholen in de kunst), kunstpresentatie (musea, de Flint, De Lieve Vrouw), cultuur in de bibliotheek en de Stichting Sint Nicolaas Vathorst komt De la Combé tot de conclusie dat er inderdaad helemaal niets naar beginnende kunstenaars gaat.

Vervolgens zegt De la Combé – die met zijn club ook tegen De War stemde – dat de heersende opvatting bij recente discussies is dat er serieuze investeringen en broedplaatsen nodig zijn omdat mogelijkheden voor verdieping en experimenten niet voorhanden zijn.

Natuurlijk had De War hier een aardige rol kunnen spelen, maar ja, maar ja, niet dus, met dank aan D66, PvdA, VVD en ChristenUnie.

Laten we eens naar de centen kijken. Als De War het huidige pand had mogen kopen was de gemeente 260.000 euro misgelopen. Immers projectontwikkelaar Rovase betaalt een dik kwart miljoen meer dan De War.

En wat hadden wij burgers in de gemeente Amersfoort voor dat bedrag gekregen ? Veel Amersfoorters weten zelf het antwoord wel. De gemeenteraad had het ook kunnen weten, want op 13 december presenteerde ondernemer Herman Dummer een rapport van het Leidense adviesbureau Blaauwberg.

Daar in staan veel positieve dingen. Een selectie:
– voor 260.000 euro houdt Amersfoort een goed functionerende, breed gedragen en economisch zelfstandige incubator (broedplaats) in huis. De investering zou zelfs tot nul kunnen wordt teruggebracht door de grond waar De War op staat in erfpacht te houden: de waarde blijft daarmee in de boeken van de gemeente staan
– Een keuze voor behoud van De War op de huidige locatie is een keuze voor de identiteit van een kennisstad. Met een aantrekkingskracht voor talenten van binnen en buiten, met een adaptatievermogen voor alles wat die talenten meenemen en met ontplooiingsmogelijkheden voor een diversiteit aan mensen.
– De War heeft zich in zijn huidige gedaante al bewezen als gemeenschapsvoorziening. Er zijn dagelijks talloze activiteiten, er zijn  spontane en gestructureerde samenwerkingsrelaties met tal van organisaties in economie, cultuur, sociaal domein en onderwijs, er zijn honderden mensen die de weg weten te vinden, er zijn internationale bezoekers.
– Ook economisch is De War een gegeven. Er wordt huur betaald, er is geen subsidie-afhankelijkheid.

Herman Dummer zei het nog bij de presentatie: “De War is van grote economische waarde voor Amersfoort, ook vanuit nationaal en internationaal perspectief. Je zou die waarde moeten meenemen in je besluitvorming.” Dummer bleef niet zozeer een roepende in de woestijn, maar zijn toehoorders waren Oost-Indisch doof.

Of was er iets anders aan de hand ? Iets waarvan wij geen weet hebben ? Zo is nooit exact duidelijk geworden waarom De War als laatste van vijf eindigde bij het indienen van plannen.

Had het er mee te maken – even een beetje speculeren – dat Rovase en anderen een gelikt plan indienden waarmee dit stuk stad esthetisch zou zijn opgewaardeerd ? Het valt immers niet te ontkennen dat het bij De War een gezellig rommeltje is, dat niet direct het oog streelt.

In het laatste geval heeft het gemeentebestuur – wethouders en coalitiepartijen samen – het slim gespeeld, zonder zelf al te veel in te boeten op status. Volgens sommigen hield D66 zelfs nog een beetje de eer hoog door twee stemmen aan De War te geven. Dat zou wel zeer gehaaid zijn.

Als er geen sprake was van een vooropgezette strategie om het eigen plan door te drijven, dan is te concluderen dat een flink aantal raadsleden amateuristisch te werk is gegaan. De grote fout werd hier boven door Dirk-Joost van Hamersveld zelf gemeld.

In beide gevallen zou er sprake zijn van een gemeenteraad die de stad en haar burgers niet verdienen.

En nu? Kan De War misschien een plek krijgen in het gebied van de Wagenwerkplaats ? En kan de gemeente dat misschien faciliteren ? En kan er tegen die tijd – voorjaar 2018 – een betere raad komen ?

9 januari 2017 / door / in , ,
Eigen geld eerst

Alle Nederlanders bij elkaar hebben meer dan 330 miljard aan spaargeld. Dat is bijna 44.000 euro per huishouden. Ik weet het, dit geld is erg ongelijk verdeeld. Maar dat neemt niet weg dat we er gemiddeld warmpjes bij zitten. Amersfoort is daar geen uitzondering op.

Als je uitgaat van het gemiddelde komt de som van alle Amersfoortse spaartegoeden in de buurt van 3 miljard euro. Het Nibud houdt ons voor dat je als huishouden zo’n 4 á 5 duizend euro achter de hand moet houden voor calamiteiten. Als je dat er van aftrekt houd je meer dan 2,5 miljard over voor andere zaken.

Geld op de bank brengt niks op

Het totale spaarvermogen groeit al decennia zeer constant, zie de grafiek onder dit artikel uit het fd. De grafiek toont dat alleen het afgelopen jaar dit bedrag iets omlaag is gegaan.  Daar is een goede reden voor: geld op de bank brengt vrijwel niets meer op. Mensen lossen dan liever hun hypotheek af. Maar dan weet ik nog wel iets anders.

Financiering sociale vastgoedinitiatieven blijkt lastig.

Amersfoort kent veel maatschappelijke initiatieven waarbij vastgoed een rol speelt. De een wil een wijkcentrum verbouwen, een ander wil huisvesting voor vluchtelingen realiseren en een derde wil een coöperatieve woonvorm opzetten. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze geld nodig hebben voor het uitvoeren van hun plannen. Met een goede onderbouwing van de economische en maatschappelijke meerwaarde van hun initiatief, zijn ze er niet. Dan blijkt dat de gemeente zich erg terughoudend opstelt, banken daar niet voor onderdoen en woningcorporaties bijna niks meer mogen.  Financiering van sociale vastgoedinitiatieven blijkt in de praktijk erg lastig.

Beleggen in eigen stad

Waarom doen we geen beroep op al dat Amersfoortse spaargeld? Met slechts 10% van die drie miljard euro kan je al heel veel doen. De hele sociale woningopgave (2000 extra huurwoningen) zouden we ermee kunnen financieren. Natuurlijk moet er tegenover dat spaargeld een gezond rendement staan. Dat staat buiten kijf. Veel van die initiatieven kunnen dat perspectief echter bieden. Vaak blijkt 4% en meer goed haalbaar.

Grote vis

In eigen stad beleggen zie ik ook als een vorm van betrokkenheid. Daar ontbreekt het wel eens aan. In onze stad zijn grote institutionele beleggers actief. Maar ze komen vaak van ver en tonen weinig affiniteit met de lokale problematiek. De Franse verzekeraar AXA is daar een voorbeeld van. Zij bezit het AGIS gebouw aan de Asch van Wijckstraat dat al meer dan vijf jaar leeg staat in afwachting van een grote vis die misschien nooit komt.

8 december in de Rooie Cent

Daarom zeg ik: eigen geld eerst. Wat zou het mooi zijn als projecten van stadgenoten gefinancierd worden door andere stadgenoten. Dan mogen we pas echt spreken van “samen maken we de stad’.

Kom op donderdagavond 8 december naar de Rooie Cent, Hooglandseweg Zuid 34 (20.00-21.30). Dan praten we verder over de ‘financiering van sociale vastgoedinitiatieven’. Zie hier het programma.

eigen-geld-eerst

22 november 2016 / door / in , ,