Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Bouwen en wonen

Raad van State gevraagd zich te buigen over kwestie woontoren Liendert

Uit De Stad Amersfoort 6 januari 2021:

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft samen met Vereniging Bezorg Liendert een beroep aangetekend bij de Raad van State. Op die manier hopen ze de bouw van een 60 meter hoge woontoren aan de Zangvogelweg tegen te houden. Ze zijn het niet eens met het besluit van de gemeente over het bestemmingsplan. 

De bezwaarmakers opperen dat de bouw van de woontoren zal zorgen voor verkeersoverlast en milieuproblematiek in de hand zal werken. ,,Met name de belangen en aangedragen zorgpunten van de bewoners van Liendert zijn onvoldoende meegenomen in de besluitvorming’’, zegt Bezorgd Liendert.  Ze stellen dat er tot een ‘betere invulling’ van het plangebied gekomen kan worden: ,,Dat zowel aansluit op de behoefte van de gemeente als de behoefte van de bewoners.”

Volgens de vereniging en koepelorganisatie heeft het gebrek aan participatie van bewoners en het laten meewegen van belangen van bewoners geleid tot het indienen van het beroepschrift.

Meer informatie vindt u op de uitgebreide website van de Vereniging Bezorgd Liendert.

10 januari 2021 / door / in
Windenergie? Altijd participatieplan samen met de omgeving

De Natuur- en Milieufederatie Utrecht heeft bekendgemaakt dat er een nieuwe gedragscode is afgesproken die de belangrijke rol van omgeving (omwonenden) vastlegt bij ontwikkeling van windparken op land.

Een brede coalitie van wind-, bewoners-, natuur- en milieuorganisaties heeft de richtlijnen vernieuwd voor het plaatsen van windmolens op land in de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land. Windmolens op land zijn nodig om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, maar in de praktijk is dat vaak een hele uitdaging; zowel technisch, financieel als maatschappelijk . Bestuurders en ontwikkelaars krijgen te maken voor- en tegenstanders onder direct omwonenden, (lokale) natuurverenigingen, (lokale) politici en landeigenaren. Om alle belangen recht te doen, hebben de brancheorganisaties, de natuur-en milieuorganisaties samen met de omwonenden-vertegenwoordigers de richtlijnen vernieuwd.

De ondertekenaars van de code zijn de brancheorganisatie NWEA, de belangenvereniging voor omwonenden windturbines (NLVOW), Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties en de koepel van energiecoöperaties Energie Samen. Samen vertegenwoordigen deze organisaties een brede waaier van mensen en hun belangen.

Uitgangspunt van de gedragscode is om alle belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken, zodat zij volwaardig kunnen meepraten over onder meer zichtbare veranderingen in het landschap en hun participatie. Door de vele, soms tegenstrijdige, belangen is het, net als bij andere ruimtelijk projecten, nooit mogelijk iedereen 100% tevreden te stellen. De hernieuwde gedragscode helpt om zorgvuldig iedereen te betrekken die belang heeft, alle belangen af te wegen en samen tot oplossingen te komen.

Altijd een participatieplan
De gedragscode onderschrijft het belang van reguliere communicatie zowel voor, tijdens als na de ontwikkeling van een windpark. Het beleid en het proces worden vastgelegd in een participatieplan dat samen met de omgeving wordt opgesteld. De vernieuwde gedragscode voorziet in een gebiedsgerichte aanpak en besteedt, conform de afspraken uit het Klimaatakkoord, aandacht aan lokaal eigendom. Ook is er specifieke aandacht voor landschap & natuur.

Financiële participatie
De ondertekenaars van de vernieuwde gedragscode roepen overheden op om vanaf het begin te overleggen met de omgeving, ook als een (lokale) overheid al heeft besloten in welk gebied een windproject moet komen. In ieder windpark op land is een vorm van financiële participatie mogelijk. Het richtbedrag voor de bijdrage van de initiatiefnemers is 0,40 tot 0,50 euro/MWh. Verschillende voorbeelden zijn opgenomen in de participatiewaaier. De initiatiefnemer bepaalt samen met de omgeving welke vormen van participatie het meest geschikt zijn voor een specifiek project. Uitgangspunt is om direct omwonenden financieel meer te laten meeprofiteren dan mensen die verder weg wonen.

Rob Rietveld, De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines: ‘Om de opgave van wind in de energietransitie te kunnen realiseren vereist dit acceptatie van de omgeving. Dit betekent samen met de omwonenden aan de slag en zeker niet over de hoofden van die omwonenden. Deze gedragscode toont dat de ontwikkelaars die dit onderschrijven hier invulling aan willen geven. Gezamenlijk optrekken voor goede inpassingen en lusten en lasten eerlijker verdelen!’

Gedragscode bevestigt belangrijke rol omgeving bij wind op land

14 december 2020 / door / in , ,
Klimaatambassadeurs (vrijwillig) gaan van start en je kunt er nog bij…

Uit de nieuwsbrief van de Natuur- en milieufederatie Utrecht

Met maar liefst 50 geïnteresseerden was donderdag 26 november de aftrap van het nieuwe NMU-project ‘klimaatambassadeurs’. Onder de deelnemers, die vanuit alle hoeken van de provincie deelnamen aan deze digitale startbijeenkomst, was veel enthousiasme en interesse om mee te doen. Vanaf 2021 gaan meerdere klimaatambassadeurs aan de slag om samen met anderen huis, tuin en buurt klimaatbestendiger te maken.

Klimaatverandering zorgt ervoor dat we in toenemende mate te maken krijgen met wateroverlast, hitte of juist droogte. We kunnen ons daar tegen wapenen door onze leefomgeving klimaatbestendig in te richten. Maar veel mensen weten niet hoe dat moet of vinden het lastig om te weten waar ze moeten beginnen.

De NMU leidt daarom bewoners en vrijwilligers op tot klimaatambassadeur. De ambassadeurs helpen andere bewoners in hun gemeente met vragen en advies. Ook organiseren de ambassadeurs activiteiten om andere bewoners te enthousiasmeren en gezamenlijk aan de slag te gaan.

De NMU leidt de ambassadeurs op en traint ze via een basistraining van enkele avonden rondom verschillende onderwerpen. Samen met de ambassadeurs zorgen we verder voor bekendheid van de ambassadeurs en bieden we ondersteuning bij hun activiteiten.

Heb je de startbijeenkomst gemist, of wil je nog meer informatie? Aanmelden als klimaatambassadeur kan nog steeds. Stuur een mail naar j.van.bree@nmu.nl voor meer informatie of om je aan te melden bij interesse.

https://www.nmu.nl/nieuws/klimaatambassadeurs-gaan-van-start

14 december 2020 / door / in , ,
Soesterhof gaat open!

Regelmatig hebben wij bericht over de voortgang van Soesterhof, een buurtje op het terrein van de Wagenwerkplaats dat door (toekomstige) bewoners zelf bedacht en ontworpen is. En nu eindelijk is het zover: de eerste bewoners kunnen erin trekken. Uit hun recentste nieuwsbrief:

Soesterhof gaat open!

Het is zover. Eindelijk! Soesterhof wordt opgeleverd! Komende week krijgen de eerste bewoners hun sleutels.

We beginnen met het blok koopwoningen dat uitkijkt op de Wagenwerkplaats, en de week daarop zijn de huurwoningen aan de beurt. Op 15 december houden we met woningbouwvereniging Omnia een feestelijke sleuteloverdracht. Een fantastisch moment natuurlijk. De huurders hebben de afgelopen jaren volop meegewerkt aan het verwezenlijken van Soesterhof.

Terwijl de eerste bewoners gaan verven, behangen en verhuizen, werkt onze aannemer Van Bekkum door aan de andere blokken. Die worden later deze maand en in januari en februari opgeleverd. De bouw is inmiddels zo’n 13 maanden aan de gang. Ondanks de pandemie is die heel voorspoedig verlopen.

Acht jaar lang hebben we plannen gemaakt. En nu zijn we er.

De volgende stap: het huis van ons allemaal

We hebben straks niet alleen een nieuw huis, we delen ook een prachtige gemeenschappelijke ruimte. Die staat zo ongeveer in het midden van de Soesterhof, in onze gezamenlijke tuin. Hij wordt van binnen kaal opgeleverd, dus als we allemaal verhuisd zijn, kunnen we gelijk samen aan de slag. Het wordt een plek om elkaar te ontmoeten. Een soort buurthuis.

Maar ook: groen, groen, groen

Onze buitenruimte doet nog wat kaal aan, maar daar komt in het voorjaar verandering in. We gaan zorgen voor snelgroeiende planten en bomen, en dan kan de natuur de rest doen. De ideeën daarvoor hebben we al in detail uitgewerkt. Het wordt een lommerrijk, groen gebeuren, met een speelweide, een moestuin en rustige plekjes.

En: rijden en parkeren

Parkeren doen we straks natuurlijk op de kavel, en wel aan de buitenrand. Zo staan de auto’s niet in het zicht. Asfalt gaan we niet leggen: er komt een pad voor auto’s en fietsen. Verspreid over het terrein komen er parkeerplaatsen, schuurtjes en gemeenschappelijke fietsenhokken. Voor de verlichting zorgen we ook zelf.

De officiële opening

Als iedereen zijn huis heeft betrokken, gaan we dat natuurlijk vieren. Maar zover zijn we nog niet. Het kan nog tot mei duren totdat iedereen is verhuisd. Met een beetje geluk hebben we tegen die tijd corona voldoende onder controle en kunnen we met alle bewoners én iedereen die heeft meegewerkt aan Soesterhof, de champagne ontkurken. Komen we op terug!

De komende weken gaan de bouwhekken steeds verder opschuiven. Het afgezette gebied wordt natuurlijk steeds kleiner. Wandel vooral een keer langs!

Tot binnenkort!

 

 

 

7 december 2020 / door / in
8 december – Burgermasterclass 2020 – Ruimte voor bewonersinitiatieven in de Omgevingswet?

Bericht van LSA Bewoners:

Burgermasterclass 2020 – Ruimte voor bewonersinitiatieven in de Omgevingswet?
Terug van weggeweest: de Burgermasterclass over de Omgevingswet. In 2019 zetten we bewoners in de ‘master-rol’. Initiatiefnemers leerden ambtenaren, bestuurders en professionals wat de transitie van de Omgevingswet beoogt. Samen gingen we op een virtuele expeditie.
Dat wilden we dit jaar herhalen, op locatie bij een van die initiatieven. Met als doel om alle belanghebbenden rond het initiatief te helpen een gezamenlijk antwoord te vinden op een ruimtelijk vraagstuk. Maar dat liep anders dan gedacht! Twee keer lukte het niet om in een bestaand proces te interveniëren.
Toch hebben we er veel van geleerd. Onze bevindingen delen we graag met jou in deze interactieve sessie. Denk en doe je mee?

Lees verder op: https://www.lsabewoners.nl/event/burgermasterclass-2020-ruimte-voor-bewonersinitiatieven-in-de-omgevingswet/

30 november 2020 / door / in , , , , ,
Gemeenteraadsvergadering over omstreden torenflat Liendert

Dinsdagavond 10 november staat een besluit over de bouw van twee flatgebouwen in de Liendert op de agenda van de gemeenteraad. Een van de twee moet 60 meter hoog worden, wat op protest van de omwonenden is gestuit.

Actiecomité Bezorgd Liendert en een aantal politieke partijen (Amersfoort2014, PvdA, SP, Lijst Sanders en Lijst Molenkamp) willen het besluit uitstellen en stellen dat bewoners door de gemeente niet goed geïnformeerd zijn op welke manier zij kun bezwaren kenbaar konden maken. Zij zijn pas betrokken op een moment dat het eigenlijk al te laat was om nog bezwaar te kunnen maken.
Thomas van der Eerden van het comité vat de pijnpunten als volgt samen: “Wij zijn niet tegen het bouwen van woningen, maar vinden wel dat er momenteel disproportioneel gebouwd wordt in Liendert, en dat er niets gedaan wordt met de inbreng van bewoners.”

SP-fractievoorzitter Marc Smits heeft beloofd voor aanvang van de vergadering dinsdagavond op te roepen het besluit uit te stellen. Of dat zin heeft, is de vraag: een meerderheid van de politieke partijen gaf aan de zorgen van Liendert te begrijpen, maar het niet eens te zijn met de stelling dat ‘alles’ fout gegaan is. Ook zou nú nog op de rem trappen (het project loopt al jaren) getuigen van “onbehoorlijk bestuur”.

Bron: AD.nl 9-11-2020
Lees hier de inhoudelijke reactie van het SGLA namens het bewonercomité in juli 2020.

9 november 2020 / door / in , ,