Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Bouwen en wonen

Huis voor de stad: reageer voor 1 november op concept ambitiedocument

Huis voor de stad: Amersfoortse ideeën gebundeld
Nieuwsbericht Gemeente Amersfoort – woensdag 14 oktober 2020

Amersfoort wil een huis voor de stad realiseren dat past bij het Amersfoort van de toekomst en haar inwoners. Afgelopen zomer vroeg de gemeente daarom aan inwoners, gemeenteambtenaren en raadsleden wat voor hen het belangrijkste is aan een nieuw stadhuis. De rode draad uit alle antwoorden en ervaringen van experts zijn nu gebundeld in een concept ambitiedocument. Dit geeft richting bij het ontwerpen en bouwen van het Amersfoortse huis voor de stad. De komende weken kan iedereen hierop reageren.

Willem Jan Stegeman, wethouder Stadhuis: “Als stad groeien we de komende jaren door de bouw van nieuwe woningen. Ook werken we aan een duurzame stad en vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en mee kan doen in Amersfoort. Een huis voor de stad moet passen in dat toekomstbeeld. Het moet een goede werkplek zijn voor de medewerkers maar bovenal moeten gebruikers en bezoekers voelen dat het nieuwe gebouw een huis is voor hén. Daarom is het goed dat we dit samen met de stad en de organisatie realiseren.”

Toekomstbestendig en ontmoeting centraal

De rode draad uit alle reacties is de wens voor een toekomstbestendig huis voor de stad waar ontmoeting centraal staat. Investeren in een nieuw huis van de stad met oog voor mens en milieu, passend binnen het bestaande huisvestingsbudget. Op die manier bouwt de gemeente aan een gebouw dat vele generaties meegaat en toekomstbestendig is. Daarnaast is het een huis waar ontmoeting centraal staat: een toegankelijke omgeving waar iedereen welkom is en waar iedereen gebruik van kan maken. Een gebouw met een Amersfoortse identiteit en uitstraling, dat uitnodigt om elkaar te ontmoeten en samen te werken.

Impact van corona

De impact van corona is groot, óók op de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis. De veranderingen in de maatschappij hebben invloed op de keuzes in het traject.

“Welke functies precies nodig zijn in het huis voor de stad en hoe dat eruit ziet, dat gaan we de komende tijd verder uitwerken,” aldus Stegeman. “Corona heeft ons nog meer laten zien dat de toekomstige manier van werken, samen leven en onze dienstverlening anders kunnen zijn dan nu. We zijn met elkaar nog aan het uitzoeken en aan het leren over hoe het werken er straks uit gaat zien. Bij het ontwerpen van het huis voor de stad wordt hiermee rekening gehouden. Ook in deze bijzondere coronatijd moeten we verder vooruit blijven kijken en zorgen dat de huisvesting van de gemeente op orde blijft.”

Vervolg
Het ambitiedocument geeft richting aan het ontwerpen en bouwen van een huis voor de stad. De gemeente wil weten wat iedereen van de nu opgeschreven ambities vindt. Daarom kan iedereen tot en met 1 november reageren op het concept ambitiedocument via www.amersfoort.nl/stadhuis.
Eind 2020 wordt het definitieve ambitiedocument voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna wordt  een ontwerpteam geselecteerd. Met hen wordt het definitieve ambitiedocument uitgewerkt tot een programma van eisen met een schetsontwerp. Volgens planning zijn halverwege 2021 de eerste ontwerpen klaar om te delen met de stad en de gemeentelijke organisatie.

26 oktober 2020 / door / in ,
Broedplaats dinsdag 26 november 2020

De Broedplaats is een bijeenkomst waarin inwoners, gemeenteraadsleden, wethouders, ambtenaren, adviseurs en alle andere mensen die Amersfoort verder willen helpen elkaar ontmoeten en samen kunnen broeden op ideeën voor Amersfoort!

Bij de Broedplaats kan iedereen een pitch doen of een presentatie geven van max. 3 minuten. In die pitch of presentatie kan het gaan over een idee of vraag waar de spreker met anderen over wil spreken. Soms gaat dat over een heel pril idee “wat zou het toch mooi zijn als…” of “het kan toch niet zijn dat…”. En soms hebben zij het ook hele concrete vragen: “kan iemand mij helpen met dit of dat…”Vervolgens kiezen de aanwezigen met welke spreker zij mee willen denken om het initiatief of idee verder te helpen. In de praktijk blijkt elke keer dat iedereen met leuke nieuwe ideeën en suggesties voor Amersfoort naar huis gaat.

De Broedplaats is altijd op wisselende locaties in Amersfoort. Bewoners033 laat daarmee ook zien wat er allemaal gebeurt in onze gemeente. Zo krijgen initiatieven de kans zich te presenteren bij een diverse groep van Amersfoorters. Ook zo maken we samen Amersfoort. Eens per jaar is de Broedplaats op het gemeentehuis

Normaal is er vanaf 18:00 een gezamenlijke maaltijd voor wie daar gebruik van wil maken, waar men informeel met elkaar kan spreken en met elkaar kan kennismaken. Vanaf 19:00 beginnen we met de presentaties. De avond duurt tot ongeveer 21:00, soms wat langer. De tijden zijn wat anders wanneer de Broedplaats op het gemeentehuis plaatsvindt. Dan begint de inloop om 15.45 en van 16.00 tot ongeveer 17.45 zijn er de pitches en besprekingen. We sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke maaltijd voor wie daar gebruik van wil maken, om informeel verder te kunnen praten.


AANMELDEN

Meld je aan! Stuur een mail naar broedplaats@bewoners033.
Bij de aanmelding maakt het niet uit of je wilt pitchen of dat je mee wilt denken.

Graag tot ziens op 26 november!

25 oktober 2020 / door / in , , , , , , , , , ,
LSA Bewoners: voor en door bewoners

LSA bewoners is een vereniging van actieve bewonersgroepen door het hele land die zich inzetten voor hun buurt. Zo runnen bewonersgroepen bijvoorbeeld buurthuizen, lokale fondsen of onmisbare ontmoetingsplekken. Ze werken aan een eerlijke en sociale energietransitie. Sommige bewonersinitiatieven groeien uit tot BewonersBedrijf of WijkBV en creëren mét en vóór buurtbewoners sociale werkplekken in het hart van de gemeenschap.
LSA is een sterk netwerk dankzij én voor de leden: lokale bewonersgroepen. Ze ontmoeten elkaar tijdens de programma’s, trainingen, bijeenkomsten of wanneer initiatiefnemers bij LSA aankloppen voor advies en ruggensteun. Zo wordt kennis doorgegeven en komen bewonersgroepen ook met elkaar in contact. Het leggen van zulke nieuwe verbindingen versterkt het netwerk.

Lokale kracht, landelijke stem
Met een stevige basis van leden en een grote achterban van 2500 initiatieven, maar ook buurtprofessionals en andere organisaties zet LSA zich in voor sterke, leefbare buurten waar iedereen aan kan bijdragen.
In 2019 waren er maar liefst tweehonderdvijftig leden – bewonersgroepen door het hele land die horen bij LSA. Alle lokale bewonerskracht klinkt door in een landelijke stem. Met bewonersgroepen constateren LSA wat belangrijke thema’s zijn die een plek verdienen op de (politieke) agenda.

Je kunt dus lid worden van LSA maar ook donateur. Of, zoals LSA het zelf zegt:
Sluit je aan als lid! Het LSA is de landelijke vereniging van en voor jullie. We zetten ons samen in voor ruimte en mogelijkheden voor bewonersinitiatieven, van wijkplatforms tot BewonersBedrijven. We delen kennis, we ontwikkelen projecten, we beïnvloeden beleid, we zorgen voor ontmoeting tussen de geweldige initiatieven in het land. Bewonersinitiatieven kunnen lid worden voor 50 euro per jaar.
https://www.lsabewoners.nl/lid-worden-van-het-lsa-samensterk-2/

Andere mensen die de beweging van actieve bewoners een warm hart toedragen, kunnen Vriend worden van LSA. LSA zorgt voor kennisdeling, ontmoeting en innovatie. Als Vriend juich je dat toe en steun je ons met een klein bedrag per jaar.
https://www.lsabewoners.nl/vriend-van-lsa-worden/

 

15 september 2020 / door / in , , , , , , , , , ,
Burgerborrel 15-10-2020 in

Op donderdagavond 15 oktober 2020 is de volgende Burgerborrel, in …..
De deuren zijn open van 19 uur en de start is om 19:30, einde rond 21:30. Aanmelden is niet nodig.

De ‘Burgerborrel’ is er voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad en dorpen in Amersfoort inzet. Bijvoorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit. Ook gemeenteraadsleden en mensen die vanuit hun werk geïnteresseerd zijn in initiatiefrijke bewoners, zijn van harte welkom.

Het motto van de Burgerborrel is “Kennis maken = Kennis delen”. Het is een netwerkbijeenkomst bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven gezamenlijk laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van Amersfoort. Het gaat erom je activiteit of initiatief te presenteren aan je mede-Amersfoorters, en te horen wat anderen te vertellen hebben. Zo inspireren en motiveren we elkaar, leren we van elkaar. Samen maken we Amersfoort!

De zeepkist is het vaste onderdeel waar je een initiatief kunt presenteren of je vraag kunt stellen.

De toegang is gratis, consumpties zijn op eigen kosten. Houd er rekening mee dat er niet kan worden gepind.

burgerborrel@bewoners033.nl

15 september 2020 / door / in , , , , , , , , , , , ,
Bewoners Liendert verzetten zich tegen woontorens

De bewoners, verenigd in de groep Bezorgd Liendert, hebben de gemeente op 14 juli jl. een zogenaamde ” zienswijze” gestuurd waarin zij uitleggen dat zij grote moeite hebben met de plannen voor twee woontorens aan de Zangvogelweg/van Randwijcklaan: een van de twee is 60 meter hoog.

De bewoners vinden met name die hoge toren het niet in het straatbeeld passen en omwonenden vrezen dat hun woning letterlijk overschaduwd zal worden door het appartementengebouw. Ook voorzien zij een forse toename van verkeer, onveilige verkeerssituaties en parkeerproblemen. Ze willen meepraten over een oplossing die minder negatieve gevolgen heeft voor de buurt.

Op een alternatief plan vorig jaar is nooit reactie gekomen en men voelt zich niet serieus genomen door de gemeente en projectontwikkelaar Profund. De gemeente geeft aan dat op de twee bewonersavonden de bewoners positief waren en er geen gebruik is gemaakt van de inspraakmogelijkheid bij de gemeenteraad vorig jaar. Uit een bezonningsstudie van de projectontwikkelaar blijkt volgens deze dat het erg meevalt met de schaduwwerking. De bouw moet volgens planning in het eerste kwartaal van 2021 starten.

Bron: https://www.ad.nl

Lees de tekst van de zienswijze op de website van de SGLA:
http://www.sgla.nl/actueel/431-zienswijze-zangvogelweg-140

17 augustus 2020 / door / in ,
Hoor alles en praat mee over de provinciale Omgevingsvisie

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet gelden. Deze wet gaat regels bundelen voor de ruimte waarin we leven. Om deze wet uit te voeren maken Rijk, provincie en gemeenten nu Omgevingsvisies. Daarin kijken ze vooruit en geven ze aan hoe hun provincie of gemeente er in de toekomst uit moet zien. Daarnaast maken ze Omgevingsverordeningen. Die bevatten alle regels die gaan over ruimtelijke ontwikkelingen. 

Natuur- en Milieufederatie Utrecht belegt een avond (digitaal) om bewoners en bewonersinititatieven te informeren over wat er op dit moment speelt rondom de Omgevingsvisie voor de provincie Utrecht. Ze gaan graag met de achterban in gesprek over de (voorlopige) inhoud daarvan. En ze geven tips en handvatten mee om zelf aan de slag te gaan, of om bijvoorbeeld een zienswijze in te dienen. 

Datum en tijd: 24 september, 19.30 tot 21.30. Klik hier voor meer informatie.

10 augustus 2020 / door / in ,