Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Bouwen en wonen

Start ontwerpproces visie Varkensmarkt

Naar informatie van de gemeente Amersfoort:

Een grote wens van bewoners en ondernemers op en rond de Varkensmarkt is een sfeervolle ontmoetingsplek van de Varkensmarkt te maken. Onlangs overhandigde Gereon Bargeman, namens Ontwerplab Varkensmarkt, aan wethouder Stegeman symbolisch en virtueel de visie Varkensmarkt namens de ondernemers en bewoners.

Verbindende schakel

Bewoners en ondernemers willen dat de Varkensmarkt de verbindende schakel wordt tussen de Langestraat, Westsingel, Utrechtsestraat, Arnhemsestraat, Koestraat en de Zuidsingel. Een plein met een eigen identiteit en gericht op ontmoeten en verblijven.
Tijdens bijeenkomsten in het zogeheten ‘Ontwerplab Varkensmarkt’ hebben bewoners en ondernemers deze visie opgesteld. Wethouder Stegeman: “Wat een succesvol voorbeeld van initiatiefrijke Amersfoorters. Ze namen zich een probleem ter harte en gingen vervolgens samen aan de tekentafel zitten voor een oplossing. We prijzen ons gelukkig met zulke bevlogen inwoners en ondernemers.” De overhandiging van de Visie Varkensmarkt aan de gemeente is de start van het verdere proces om de Varkensmarkt te herinrichten.

Visie Stadshart

De Visie Varkensmarkt sluit goed aan op de gemeentelijke visie ‘Stadshart’ waarin staat dat een aantal plekken voor ontmoeting en beleving wordt uitgebreid, zoals door de herinrichting van de pleinen Varkensmarkt, Stationsplein, Zonnehof en het Flintplein.
Hiermee wil de gemeente de aantrekkelijkheid en levendigheid van onze binnenstad met winkels, horeca en culturele voorzieningen op peil houden en laten meegroeien met de behoeftes in de stad en regio. En tegelijkertijd het leven in de binnenstad plezierig houden voor bewoners en bezoekers van de binnenstad.

Vervolg

De gemeente richt een projectgroep op waar, naast Gereon Bargeman namens het Ontwerplab ook een ontwerpbureau deel van uitmaakt. Deze projectgroep organiseert de start van het ontwerpproces en formuleert de kaders voor de participatie. Na de zomer vragen we belanghebbenden en belangstellenden hun mening over deze visie. Gereon Bargeman: “Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen de Varkensmarkt de make-over geven die het verdient. En dat we straks een sfeervol plein als oriëntatiepunt voor een bezoek aan de binnenstad hebben.”

6 juli 2020 / door / in
Amersfoort krijgt subsidie voor aanpak dakloosheid

Amersfoort krijgt een financiële bijdrage van het Rijk voor de opvang van dak- en thuislozen en maatregelen om te voorkomen dan mensen dakloos raken. Met de middelen uit Den Haag wil de gemeente samen met de andere gemeenten in de regio de druk op de maatschappelijke opvang terugdringen. Het aantal mensen dat een beroep doet op de opvang is de afgelopen jaren gestegen.

Staatsecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport presenteerde deze week een overkoepelend landelijk plan voor de regionale aanpak om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Het kabinet stelt hier €200 miljoen euro beschikbaar voor. 2,8 miljoen hiervan is voor het tegengaan van dakloosheid in de regio Amersfoort.

Complexe opgave

Wethouder Menno Tigelaar (Wonen en zorg): “Iedereen die het nodig heeft, moet opvang kunnen krijgen in Amersfoort. Bij opvang hoort ook de begeleiding om wanneer het kan, weer in een eigen woning te wonen. En natuurlijk proberen we te voorkomen dat mensen in de situatie terechtkomen waar opvang noodzakelijk is. Het is een complexe opgave waarvoor niet één enkele oplossing is. Met de financiële steun van het kabinet kunnen we verder werken aan de plannen die we eerder samen met zorgaanbieders en woningcorporaties maakten.”

Bestaande en nieuwe woonconcepten

Onderdeel van de plannen zijn onder meer woonconcepten waarbij mensen hun woning tijdelijk delen met anderen die onderdak nodig hebben, vormen van gemengd wonen waar mensen met en zonder zorgbehoefte in hetzelfde complex of dezelfde buurt wonen, en passantenpensions of corporatiehotels. Bij de laatste vorm gaat het om tijdelijke woonplekken voor mensen die kortdurend geen woning hebben of dakloos dreigen te worden. Met het geld van de Rijksoverheid kunnen nieuwe concepten worden uitgewerkt en bestaande concepten worden uitgebreid.

Amersfoort is een centrumgemeente en voert de opvang uit namens en in samenwerking met een aantal regiogemeenten.

Persbericht van de gemeente Amersfoort, 5 juni 2020

8 juni 2020 / door / in ,
Broedplaats dinsdag 14 mei 2020 ONLINE

Vier keer per jaar komen inwoners, ambtenaren en raadsleden samen op de Broedplaats.
Deze Broedplaats komen wij digitaal bij elkaar. Start: 19.00 uur, Einde: 20.30 uur

Tijdens de Broedplaats kom je te weten wat er allemaal in Amersfoort (wijken en dorpen) gebeurt om Amersfoort ook in coronatijd socialer, mooier, beter, schoner te maken. En wat bewoners daar zelf aan (kunnen) doen. Net als altijd zijn gemeenteraadsleden, wethouders, ambtenaren, ondernemers, kunstenaars e.a. van harte welkom om elkaar te ontmoeten en samen met elkaar te broeden op ideeën voor onze mooie stad en regio.

Tijdens de Broedplaats is er de mogelijkheid een flitspresentatie te houden van maximaal 3 minuten die je eindigt met een vraag aan de aanwezigen. Vervolgens kiezen zij met welke presentatiehouder zij mee willen denken om het initiatief of idee verder te helpen.
Dit doen wij deze keer in digitale break out rooms.

Heb je een vraag voor je initiatief of vind je het leuk om mee te doen, geef je dan op via de bovenstaande aanmeldknop of via  broedplaats@bewoners033.nl.

Voor aanvang van de Broedplaats krijg je een uitnodiging toegestuurd. Je krijgt daarbij een weblink en instructies waarmee je kunt inloggen om aan deze Broedplaats deel te nemen.

Tekenen van hoop, help jij ook mee!
Bewoners033 ziet momenteel overal in Amersfoort tekenen van hoop in onzekere tijden.
Denk hier aan bemoediging, steun, hulp, dank, trots, samenhorigheid. Allemaal mooie boodschappen delen die we op straat, op gebouwen, op de stoep kunnen tegenkomen. Zie je zelf een leuk, bemoedigend bericht, maak er dan een foto van en zet het op Facebook met #bewoners033. of stuur het naar broedplaats@bewoners033.nl  Ditzelfde geldt voor mooie ideeën van bewoners of als u complimenten heeft die u aan een mede-Amersfoorter wilt geven.

Zorg dat je 14 mei online niet mist!

1 april 2020 / door / in , , , , , , , , , ,
ONLINE Burgerborrel 15-4-2020

Op woensdag 15 april is er een Burgerborrel gepland. We zouden bij elkaar komen in De Ontmoeting in Kattenbroek. Dat kan helaas niet doorgaan. In deze tijden waarbij we niet bij elkaar kunnen komen is de behoefte aan verbinding en ontmoeting er zeker niet minder om. Daarom willen we de Burgerborrel wel laten doorgaan door elkaar online te ontmoeten. Klik hier voor informatie hoe dat in z’n werk gaat en voor de agenda.

De Burgerborrel is er voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad en dorpen in Amersfoort inzet. Bijvoorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit. Ook gemeenteraadsleden en mensen die vanuit hun werk geïnteresseerd zijn in initiatiefrijke bewoners, zijn van harte welkom.

Het motto van de Burgerborrel is “Kennis maken = Kennis delen”. Het is een netwerkbijeenkomst bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven gezamenlijk laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van Amersfoort. Het gaat erom je activiteit of initiatief te presenteren aan je mede-Amersfoorters, en te horen wat anderen te vertellen hebben. Zo inspireren en motiveren we elkaar, leren we van elkaar. Samen maken we Amersfoort!

burgerborrel@bewoners033.nl

15 maart 2020 / door / in , , , , , , , , , , , ,
2 maart meedenken over parkeerproblemen Mozartweg Randenbroek!

Nieuwsbericht  gemeente:

Rondom de voormalige kerk aan de Mozartweg wordt parkeerdruk ervaren. Meer parkeerplekken aanleggen gaat ten koste gaat van de leefomgeving en het openbaar groen, en wordt door de gemeente niet gezien als een constructieve oplossing. Hoe nu verder? Zijn er andere mogelijkheden? En wat is daar voor nodig?

De gemeente heeft de Hogeschool van Amsterdam opdracht gegeven mee te denken over deze vragen. Wil jij daar ook over meedenken en bijdragen aan een mooiere buurt?

Maandag 2 maart tussen 19:00 en 21:30 is in wijkcentrum het Klokhuis (Weberstraat 2) de mogelijkheid om je ideeën te delen met anderen.

Voor aanmelden of vragen kun je contact opnemen met Jaro Donker via jaro.donker@hva.nl.

24 februari 2020 / door / in , , , ,
Training “Werken met netwerken” voor actieve burgers

Steeds vaker worden maatschappelijke opgaven niet vanuit één partij opgepakt, maar in samenwerkingen tussen overheid, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De samenwerking in deze netwerken laat zich niet altijd aansturen als een beheersbaar project en is veranderlijk. Hoe hou je de energie vast in zo’n samenwerking en hoe maak je met elkaar het verschil?

De training werken met netwerken biedt je concrete handvatten om de samenwerking in jouw eigen (net)werk beter te begrijpen en waar nodig te kunnen verbeteren. Omdat de training aan een gemengde groep van bewoners, bestuurders (raadsleden/wethouders) en ambtenaren wordt gegeven, leer je direct van elkaars ervaringen vanuit verschillende invalshoeken en bouw je ter plekke je eigen netwerk uit.

Op woensdagen 8 en 22 april vindt de volgende training Werken met Netwerken plaats. In de bijlage Training Werken met Netwerken vind je meer informatie over deelname en aanmelden.

10 februari 2020 / door / in , , , , , , , , , , ,