Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Cultuur

Subsidieregeling ‘Samen Cultuurmaken’ binnenkort weer open

Ben je actief in het sociaal of het cultureel domein en werk je eraan om cultuurparticipatie zo toegankelijk mogelijk te maken? Voor en met mensen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is of die hiertoe drempels ervaren? Dan is de regeling Samen Cultuurmaken iets voor jou.

Met deze subsidieregeling moedigt het Fonds voor Cultuurparticipatie samenwerking en ontmoeting tussen instellingen, zelfstandig professionals in het sociaal en het cultureel domein en cultuurmakers aan. Het kunnen kleine of grote projecten zijn voor alle doelgroepen van jong tot oud.

Binnen deze regeling kan je geld aanvragen via:

  • Spoor 1: kennismaken en uitproberen – kleinere en kortlopende initiatieven
  • Spoor 2: leren en verbeteren – grotere en langlopende initiatieven

De sporen hebben ieder hun eigen inhoud, criteria, een aan te vragen bedragen.

Je kunt de subsidie aanvragen van 7 juni tot en met 29 juni 2022.

Klik hier voor alle informatie en aanvragen.

Op deze pagina vind je informatie over alle subsidieregelingen.

19 mei 2022 / door / in ,
Lenaert Nicasiusspeld voor Lex Boon van Juliana

Lenaert Nicasiusspeld voor Lex Boon, algemeen secretaris van de Christelijke Muziek- en Showband Juliana

Op donderdag 7 april ontving Lex Boon, algemeen secretaris van de Christelijke Muziek- en Showband Juliana de Lenaert Nicasiusspeld van de stad Amersfoort uit handen van burgemeester Lucas Bolsius. Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de Christelijke Muziek- en Showband en het Groot Muziekoverleg.

De heer Boon werd in 1969 lid van de muziekvereniging Juliana. Al snel werd hij actief als instructeur en secretaris van de Bernhard commissie. In 2008 werd hij secretaris van Juliana, een functie die hij met verve en enthousiasme uitvoerde. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 april nam hij afscheid als secretaris van Juliana.

Hij wordt omschreven als het geweten van de vereniging; hij kent alle details van huishoudelijk reglement tot statuten. Naast de ledenadministratie verzorgt hij alle secretariaatswerkzaamheden en onderhoudt hij contacten met andere showkorpsen in Nederland. Mede door zijn inzet groeide de vereniging uit tot één van de grotere korpsen in Nederland met jaarlijks een groot aantal optredens, concoursen en taptoes in binnen- en buitenland.

Ruim vijftien jaar was hij voorzitter van het Groot Muziekoverleg (GMO). Hierin participeren besturen van muziekverenigingen en orkesten uit de regio, op uitnodiging van Platform Amateurkunst. Ook hier waren zijn betrokkenheid en inzet van grote waarde. In 2020 nam hij afscheid van het GMO.

Persbericht van de gemeente Amersfoort

11 april 2022 / door / in
Stadsoorkonde voor Muziekvereniging Wilskracht

Op zaterdag 19 maart 2022 reikte burgemeester Lucas Bolsius een Stadsoorkonde uit aan Muziekvereniging Wilskracht. Zij ontvingen de Stadsoorkonde tijdens het jubileumconcert in Flint Amersfoort ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

Muziekvereniging Wilskracht bestond op 24 april 2021 honderd jaar. Zaterdagavond vond het jubileumconcert plaats in Flint Amersfoort.

Burgemeester Lucas Bolsius: “Al jarenlang biedt Muziekvereniging Wilskracht plezier in samenspelen, in groot en klein verband, in wisselende samenstellingen of samen met anderen. Het is in honderd jaar uitgegroeid tot een orkest dat zich in de stad en daarbuiten laat zien en horen. Muziekvereniging Wilskracht kan de toekomst vol vertrouwen tegemoetzien”.

Al ruim honderd jaar toont de Muziekvereniging veerkracht en levenslust. Het is voortgekomen uit de katholieke arbeidersvereniging in 1921 en is in al die jaren doorgegroeid naar een eigentijdse muziekvereniging. Het heeft twee harmonieorkesten die een prominente rol spelen in het culturele leven van regio Amersfoort. Daarnaast neemt de muziekvereniging deel in het Keistedelijk Opleidingsorkest, een orkest die zij in 2014 samen met Christelijke Show- en Marchingband Juliana en Scholen in de Kunst mede oprichtte.

Wilskracht is een vereniging voor en door leden. Door de inzet van deze leden zijn prachtige muzikale evenementen tot stand gekomen; van begeleiding van processies,  optredens tijdens concoursen met koren, toneelgezelschappen, beroemde solisten en  andere orkesten, tot (buitenlandse) concertreizen.

Met het toekennen van een Stadsoorkonde drukt het college van burgemeester en wethouders grote waardering uit voor de jarenlange inzet van het bestuur, muzikanten en alle vrijwilligers van de muziekvereniging.

Persbericht van de Gemeente Amersfoort.
Ook een muziekvereniging als Wilskracht is een bewonersinitiatief, en draagt haar steentje bij om Amersfoort prettiger en leefbaarder te maken.

19 maart 2022 / door / in
Workshopweek van KNHM Foundation

KNHM Foundation biedt het hele jaar door workshops aan (ook langere trajecten), en in april komt er een ‘workshopweek’ waarbij je elke avond online een andere workshop kunt kiezen. Dit jaar zijn de onderwerpen:

  • Filmpje maken: maandag 11 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
  • Fondsenwerving: dinsdag 12 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
  • Rechtsvormen en organisatie: woensdag 13 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
  • Plan van Aanpak maken: donderdag 14 april 2022, 19.30 – 21.00 uur

Een veelkleurig palet dus. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

16 februari 2022 / door / in , , , , , , , , , , , ,
Fonds voor Cultuurparticipatie biedt subsidies om Samen Cultuur te maken

Sinds 25 september zijn eindelijk de Coronamaatregelen versoepeld zodat ook voor de cultuur weer meer mogelijk is. In oktober worden informatiesessies aangeboden voor de nieuwe ronde voor de subsidieregeling Samen Cultuurmaken. Deze infosessies vinden online plaats op 19, 21, 26 en 28 oktober 2021. Hierin worden enkele mogelijke wijzigingen van de regeling toegelicht en krijgen aanvragers tips om nog beter op weg te gaan naar een kansrijke aanvraag.

Via de subsidieregeling Samen Cultuurmaken werken het sociale domein en het culturele domein samen aan cultuur voor iedereen. Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling Samen Cultuurmaken wellicht wat voor je.

Ook als je al eens gebruik gemaakt hebt van deze subsidieregeling is het handig om naar een online sessie te gaan omdat er, gebaseerd op eerdere ervaringen, wijzigingen zijn aangebracht in de manier van indienen van de aanvraag en in de spelregels.

De online informatiesessie van 19, 21, 26 en 28 oktober zijn onderverdeeld in diverse soorten:

  1. Sessie voor organisaties die nog niet bekend zijn en geen ervaring met de regeling hebben.
  2. Sessie voor organisaties die al bekend zijn en ervaring met de regeling hebben.
  3. Sessie voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

De regeling is onderdeel van het Programma Cultuurparticipatie ’21-’24. Dat bestaat uit drie onderdelen die nauw met elkaar zijn verweven: deze subsidieregeling om initiatieven te ondersteunen, kennisdeling om deze duurzaam te kunnen maken en het zichtbaar maken van cultuur waarbij cultuurmakers en hun beleving centraal staan. Naast het Fonds zijn het ministerie van OCW en LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) partner in het programma.

Waarvoor kun je aanvragen?

Deze subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.

Een belangrijk middel om het doel te bereiken is het aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector. En op deze manier de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid.

Op de website zijn van het fonds zijn documenten ‘tips voor het schrijven van een projectplan’ en ‘veelgestelde vragen’ te vinden. Je vindt ze onder Documenten rechts in het blauwe blok op deze pagina. Hier vind je ook handige voorbeeldformulieren.

Kennisdossiers LKCA 

De kennisdossiers van het Programma Cultuurparticipatie bevatten achtergronden, inzichten en voorbeelden in cultuurparticipatie gezien vanuit thema’s uit het sociale domein.

Een beeld krijgen van wat deze regeling ondersteunt? In de projectmonitor verzamelt het LKCA de ervaringen van alle gehonoreerde projecten.

 

27 september 2021 / door / in
Caravan Crew wisselt ideeën uit met jongeren bij kunstproject in Nieuwland

Deze zomer gaat er een groep jongeren uit Amersfoort en omstreken, die samen de Caravan Crew vormen, met een kunstenares in de wijk Nieuwland een kunstproject opzetten. Zij doen dit met andere jongeren uit Nieuwland waar ze samen een kunstwerk mee gaan maken rond het thema ‘toekomst’. Barbara del Court König van Stichting AllOne en Sandra Barth van Coach Atelier Nieuwe Horizon zijn initiatiefnemers om deze Caravan Crew die in andere steden al actief is, ook naar Amersfoort te brengen. Zij zoeken jongeren die het leuk vinden om deel uit te maken van deze Caravan Crew.

Voor jongeren

Ben jij tussen de 16 en 26 jaar, kom je uit Amersfoort of omgeving en hou je van creativiteit, kunst en organiseren, meld je dan aan bij Barbara: 06-16752340 / info@allone.nl of bij Sandra: 06-43228705 / info@sandrabarth.nl. Hieronder een beschrijving van het project.

Peer to peer

Jongeren hebben het afgelopen jaar meer in hun eigen bubbel door moeten brengen, terwijl ze veel in hun mars hebben: ze zijn heel inclusief, innovatief en houden van samenwerken. Jongeren weten ook het beste wat jongeren willen: peer to peer. De Caravan Crew is een groep jongeren die voor jongeren belangrijke (levens)thema’s via creatieve projecten belicht.

Caravan Crew

De jongeren die zich aansluiten bij de Caravan Crew krijgen begeleiding vanuit AllOne, om met andere jongeren ideeën uit te wisselen over belangrijke thema’s en via kunstprojecten en beweging te creëren. De Caravan Crew is divers en inclusief, omdat iedereen talenten en uitdagingen heeft. Als lid van de Caravan Crew leren jongeren wijzer en krachtiger worden door het doen, samen doen en zelf doen. De crewleden leren skills waar ze later ook veel aan hebben: van organiseren tot een zelfsturende team worden, van outside-the-box denken tot presenteren, van leren onderzoeken tot zichzelf creatief kunnen uiten.

Kunstprojecten

Door op een speelse en innovatieve manier jongeren te helpen kunstprojecten op te zetten rondom thema’s die ze bij andere jongeren van diverse leeftijden ophalen. Deze ‘beweging’ willen we letterlijk door de wijk Nieuwland laten bewegen met een eigen caravan. Een caravan die ze zelf ook verfraaien met hun eigen creatieve uitingen. Een caravan die ze inzetten voor meetings, inzamelen van ideeën uit de wijk van andere jongeren, kleine optredens, en wat ze nog meer bedenken. Zo worden ze de ogen en oren van andere jongeren en hun netwerken in de wijk.

30 juli 2021 / door / in ,