Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Cultuur

Fonds voor Cultuurparticipatie biedt subsidies om Samen Cultuur te maken

Sinds 25 september zijn eindelijk de Coronamaatregelen versoepeld zodat ook voor de cultuur weer meer mogelijk is. In oktober worden informatiesessies aangeboden voor de nieuwe ronde voor de subsidieregeling Samen Cultuurmaken. Deze infosessies vinden online plaats op 19, 21, 26 en 28 oktober 2021. Hierin worden enkele mogelijke wijzigingen van de regeling toegelicht en krijgen aanvragers tips om nog beter op weg te gaan naar een kansrijke aanvraag.

Via de subsidieregeling Samen Cultuurmaken werken het sociale domein en het culturele domein samen aan cultuur voor iedereen. Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling Samen Cultuurmaken wellicht wat voor je.

Ook als je al eens gebruik gemaakt hebt van deze subsidieregeling is het handig om naar een online sessie te gaan omdat er, gebaseerd op eerdere ervaringen, wijzigingen zijn aangebracht in de manier van indienen van de aanvraag en in de spelregels.

De online informatiesessie van 19, 21, 26 en 28 oktober zijn onderverdeeld in diverse soorten:

  1. Sessie voor organisaties die nog niet bekend zijn en geen ervaring met de regeling hebben.
  2. Sessie voor organisaties die al bekend zijn en ervaring met de regeling hebben.
  3. Sessie voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

De regeling is onderdeel van het Programma Cultuurparticipatie ’21-’24. Dat bestaat uit drie onderdelen die nauw met elkaar zijn verweven: deze subsidieregeling om initiatieven te ondersteunen, kennisdeling om deze duurzaam te kunnen maken en het zichtbaar maken van cultuur waarbij cultuurmakers en hun beleving centraal staan. Naast het Fonds zijn het ministerie van OCW en LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) partner in het programma.

Waarvoor kun je aanvragen?

Deze subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.

Een belangrijk middel om het doel te bereiken is het aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector. En op deze manier de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid.

Op de website zijn van het fonds zijn documenten ‘tips voor het schrijven van een projectplan’ en ‘veelgestelde vragen’ te vinden. Je vindt ze onder Documenten rechts in het blauwe blok op deze pagina. Hier vind je ook handige voorbeeldformulieren.

Kennisdossiers LKCA 

De kennisdossiers van het Programma Cultuurparticipatie bevatten achtergronden, inzichten en voorbeelden in cultuurparticipatie gezien vanuit thema’s uit het sociale domein.

Een beeld krijgen van wat deze regeling ondersteunt? In de projectmonitor verzamelt het LKCA de ervaringen van alle gehonoreerde projecten.

 

27 september 2021 / door / in
Caravan Crew wisselt ideeën uit met jongeren bij kunstproject in Nieuwland

Deze zomer gaat er een groep jongeren uit Amersfoort en omstreken, die samen de Caravan Crew vormen, met een kunstenares in de wijk Nieuwland een kunstproject opzetten. Zij doen dit met andere jongeren uit Nieuwland waar ze samen een kunstwerk mee gaan maken rond het thema ‘toekomst’. Barbara del Court König van Stichting AllOne en Sandra Barth van Coach Atelier Nieuwe Horizon zijn initiatiefnemers om deze Caravan Crew die in andere steden al actief is, ook naar Amersfoort te brengen. Zij zoeken jongeren die het leuk vinden om deel uit te maken van deze Caravan Crew.

Voor jongeren

Ben jij tussen de 16 en 26 jaar, kom je uit Amersfoort of omgeving en hou je van creativiteit, kunst en organiseren, meld je dan aan bij Barbara: 06-16752340 / info@allone.nl of bij Sandra: 06-43228705 / info@sandrabarth.nl. Hieronder een beschrijving van het project.

Peer to peer

Jongeren hebben het afgelopen jaar meer in hun eigen bubbel door moeten brengen, terwijl ze veel in hun mars hebben: ze zijn heel inclusief, innovatief en houden van samenwerken. Jongeren weten ook het beste wat jongeren willen: peer to peer. De Caravan Crew is een groep jongeren die voor jongeren belangrijke (levens)thema’s via creatieve projecten belicht.

Caravan Crew

De jongeren die zich aansluiten bij de Caravan Crew krijgen begeleiding vanuit AllOne, om met andere jongeren ideeën uit te wisselen over belangrijke thema’s en via kunstprojecten en beweging te creëren. De Caravan Crew is divers en inclusief, omdat iedereen talenten en uitdagingen heeft. Als lid van de Caravan Crew leren jongeren wijzer en krachtiger worden door het doen, samen doen en zelf doen. De crewleden leren skills waar ze later ook veel aan hebben: van organiseren tot een zelfsturende team worden, van outside-the-box denken tot presenteren, van leren onderzoeken tot zichzelf creatief kunnen uiten.

Kunstprojecten

Door op een speelse en innovatieve manier jongeren te helpen kunstprojecten op te zetten rondom thema’s die ze bij andere jongeren van diverse leeftijden ophalen. Deze ‘beweging’ willen we letterlijk door de wijk Nieuwland laten bewegen met een eigen caravan. Een caravan die ze zelf ook verfraaien met hun eigen creatieve uitingen. Een caravan die ze inzetten voor meetings, inzamelen van ideeën uit de wijk van andere jongeren, kleine optredens, en wat ze nog meer bedenken. Zo worden ze de ogen en oren van andere jongeren en hun netwerken in de wijk.

30 juli 2021 / door / in ,
Nieuwe Horizon gaat met bewoners van Amersfoort op Summer Art Journey

Coach Atelier Nieuwe Horizon gaat deze zomer acht weken lang op een virtuele reis, waar er acht locaties binnen en buiten Europa worden bezocht, acht avonturen worden beleefd én acht kunstwerken worden gecreëerd. Iedereen die het leuk vindt om te creëren is welkom om mee te gaan. Het ‘campingarrangement’ is gratis, voor het ‘VIP-arrangement’ wordt een kleine vergoeding betaald. Uiteraard is er in het VIP-arrangement meer aandacht voor de individuele persoon(lijke ontwikkeling), waar het camping-arrangement vooral gezellig, leuk en fun is.

Gratis vakantie

Hoewel steeds meer landen op ‘groen’ komen te staan, wachten nog veel mensen met een vakantie boeken omdat ze niet zeker weten of het veilig genoeg is. Ook niet iedereen heeft de middelen om op vakantie te gaan. Voor deze mensen is er nu een virtuele reis: vanuit hun eigen (huis)kamer kunnen reisgenoten deelnemen aan de reis. Via een instructie op video, email en een online wellness omgeving, gaan de reisgenoten aan de slag. Ze houden contact via de Facebook-groep Creative Juice Club, zodat ze elkaars kunst kunnen bewonderen en elkaar aan kunnen moedigen.

Echte kunst

Tijdens deze Summer Art Journey staat de discussie ‘Wat is echte kunst’ centraal. Veel mensen voelen zich geremd om zich kunstzinnig te uiten, omdat het niet perfect is (in hun ogen). Door de Summer Art Journey mee te beleven, leren deelnemers minder te oordelen en meer te genieten van het maken van kunst. Uiteraard is er een tegenspeler, de fictieve Gerard van den Heuvel, die de groep tegenwerkt, omdat hij overtuigd is dat alleen kunst in een museum echte kunst is. Maar aan het einde van de reis, moet hij toch een prijs betalen.

Nieuwe Horizon

Coach Atelier Nieuwe Horizon is opgericht door Sandra Barth. Zij heeft eerder het bedrijvennetwerk Bewust Eemland en de Seats2meet-locatie Peer! op de Amersfoortse kaart gezet. Met het Coach Atelier brengt ze haar ervaring als consultant, (team)coach en amateur kunstenaar bij elkaar en brengt Amersfoort een creatieve, vrolijke noot. Nieuwe Horizon werkt met verschillende locaties in Amersfoort samen en het episch centrum van creativiteitsuitbarstingen bevindt zich boven de poort aan de Workumstraat in Vathorst.

Meer informatie en aanmelden

Geïnteresseerden die ook graag mee op reis willen, kunnen kijken op de website: https://sandrabarth.online/ga-mee-op-summer-art-journey/.

9 juli 2021 / door / in ,
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vanaf 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. De WBTR is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen een bestuur te voorkomen.
Kort gezegd gaat de wet over:

  •     Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders.
  •     Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
  •     Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.

Zowel verenigingen als stichtingen moeten aan de wet gaan voldoen, en zowel grote als kleine.
Belangrijk om te weten is dat als de statuten móeten worden aangepast, dat dit niet absoluut vóór 1 juli hoeft te zijn gebeurd. Dit moet wel binnen vijf jaar na invoering van de wet zijn gebeurd. Tot die tijd gaat de wet boven de eigen statuten van de organisatie. Je moet dus gewoon aan de wet voldoen, ook al zijn de statuten nog niet gewijzigd.

Op de website https://wbtr.nl lees je meer over de wet en wat dat voor jouw vereniging of stichting betekent. Verder vind je er een stappenplan en gratis webinars.

15 maart 2021 / door / in , , , , , , , , , , , , , , ,
Broedplaats dinsdag 26 november 2020

De Broedplaats is een bijeenkomst waarin inwoners, gemeenteraadsleden, wethouders, ambtenaren, adviseurs en alle andere mensen die Amersfoort verder willen helpen elkaar ontmoeten en samen kunnen broeden op ideeën voor Amersfoort!

Bij de Broedplaats kan iedereen een pitch doen of een presentatie geven van max. 3 minuten. In die pitch of presentatie kan het gaan over een idee of vraag waar de spreker met anderen over wil spreken. Soms gaat dat over een heel pril idee “wat zou het toch mooi zijn als…” of “het kan toch niet zijn dat…”. En soms hebben zij het ook hele concrete vragen: “kan iemand mij helpen met dit of dat…”Vervolgens kiezen de aanwezigen met welke spreker zij mee willen denken om het initiatief of idee verder te helpen. In de praktijk blijkt elke keer dat iedereen met leuke nieuwe ideeën en suggesties voor Amersfoort naar huis gaat.

De Broedplaats is altijd op wisselende locaties in Amersfoort. Bewoners033 laat daarmee ook zien wat er allemaal gebeurt in onze gemeente. Zo krijgen initiatieven de kans zich te presenteren bij een diverse groep van Amersfoorters. Ook zo maken we samen Amersfoort. Eens per jaar is de Broedplaats op het gemeentehuis

Normaal is er vanaf 18:00 een gezamenlijke maaltijd voor wie daar gebruik van wil maken, waar men informeel met elkaar kan spreken en met elkaar kan kennismaken. Vanaf 19:00 beginnen we met de presentaties. De avond duurt tot ongeveer 21:00, soms wat langer. De tijden zijn wat anders wanneer de Broedplaats op het gemeentehuis plaatsvindt. Dan begint de inloop om 15.45 en van 16.00 tot ongeveer 17.45 zijn er de pitches en besprekingen. We sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke maaltijd voor wie daar gebruik van wil maken, om informeel verder te kunnen praten.


AANMELDEN

Meld je aan! Stuur een mail naar broedplaats@bewoners033.
Bij de aanmelding maakt het niet uit of je wilt pitchen of dat je mee wilt denken.

Graag tot ziens op 26 november!

25 oktober 2020 / door / in , , , , , , , , , ,
LSA Bewoners: voor en door bewoners

LSA bewoners is een vereniging van actieve bewonersgroepen door het hele land die zich inzetten voor hun buurt. Zo runnen bewonersgroepen bijvoorbeeld buurthuizen, lokale fondsen of onmisbare ontmoetingsplekken. Ze werken aan een eerlijke en sociale energietransitie. Sommige bewonersinitiatieven groeien uit tot BewonersBedrijf of WijkBV en creëren mét en vóór buurtbewoners sociale werkplekken in het hart van de gemeenschap.
LSA is een sterk netwerk dankzij én voor de leden: lokale bewonersgroepen. Ze ontmoeten elkaar tijdens de programma’s, trainingen, bijeenkomsten of wanneer initiatiefnemers bij LSA aankloppen voor advies en ruggensteun. Zo wordt kennis doorgegeven en komen bewonersgroepen ook met elkaar in contact. Het leggen van zulke nieuwe verbindingen versterkt het netwerk.

Lokale kracht, landelijke stem
Met een stevige basis van leden en een grote achterban van 2500 initiatieven, maar ook buurtprofessionals en andere organisaties zet LSA zich in voor sterke, leefbare buurten waar iedereen aan kan bijdragen.
In 2019 waren er maar liefst tweehonderdvijftig leden – bewonersgroepen door het hele land die horen bij LSA. Alle lokale bewonerskracht klinkt door in een landelijke stem. Met bewonersgroepen constateren LSA wat belangrijke thema’s zijn die een plek verdienen op de (politieke) agenda.

Je kunt dus lid worden van LSA maar ook donateur. Of, zoals LSA het zelf zegt:
Sluit je aan als lid! Het LSA is de landelijke vereniging van en voor jullie. We zetten ons samen in voor ruimte en mogelijkheden voor bewonersinitiatieven, van wijkplatforms tot BewonersBedrijven. We delen kennis, we ontwikkelen projecten, we beïnvloeden beleid, we zorgen voor ontmoeting tussen de geweldige initiatieven in het land. Bewonersinitiatieven kunnen lid worden voor 50 euro per jaar.
https://www.lsabewoners.nl/lid-worden-van-het-lsa-samensterk-2/

Andere mensen die de beweging van actieve bewoners een warm hart toedragen, kunnen Vriend worden van LSA. LSA zorgt voor kennisdeling, ontmoeting en innovatie. Als Vriend juich je dat toe en steun je ons met een klein bedrag per jaar.
https://www.lsabewoners.nl/vriend-van-lsa-worden/

 

15 september 2020 / door / in , , , , , , , , , ,