Aanmelden voor informatiemarkt Amersfoort Aangenaam

Drie keer per jaar houdt de gemeente een bijeenkomst voor nieuwe inwoners: Amersfoort Aangenaam. Dat gebeurt ook weer op zaterdag 16 februari 2019. Nieuwe inwoners maken dan kennis met de stad en het gemeentebestuur. Organisaties en initiatieven uit de stad kunnen zich presenteren tijdens een informatiemarkt. De informatiemarkt is een vast onderdeel van Amersfoort Aangenaam. […]

Elisabeth Groen is initiatief van de maand januari

Deze maand januari 2019 is Elisabeth Groen ons ‘initiatief van de maand’. Dit betekent dat op de homepage, op Facebook en op Twitter aandacht wordt besteed aan dit initiatief, en dat vertegenwoordigers van Elisabeth Groen aanwezig zullen zijn om al uw vragen te beantwoorden tijdens het inloopspreekuur van Bewoners033 in de ‘Ruimte voor Amersfoort’ in […]

Volg een reanimatie-cursus in januari of februari 2019

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de reanimatiecursussen (met AED) in januari en februari 2019 van Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort. In onze reanimatiecursussen leiden we u in een avond op, van 19.00 – 23.00 uur, tot burgerhulpverlener voor ons netwerk in Amersfoort. De prijs voor een basiscursus is €37,50 en voor een herhalingscursus €20. Als […]

Herplant 4000 bomen in de stad

In de komende drie jaar gaat de gemeente ongeveer 4000 bomen planten in de stad. De bomen komen op plekken waar sinds 2011 bomen zijn weggehaald omdat deze ziek of dood waren. Vanwege bezuinigingen zijn deze bomen eerder niet vervangen. Omdat bomen belangrijk zijn voor de stad, wil de nieuwe coalitie deze achterstand inlopen en […]

K.F. Hein Stimulerings-prijs – iets voor jouw initiatief?

Kans maken op de K.F. Hein Stimuleringsprijs? Utrechtse maatschappelijke organisaties kunnen t/m 10 oktober hun plan voor een bijzonder project indienen. Het project moet nog niet gestart en binnen twaalf maanden te realiseren zijn. Er zijn drie prijzen te verdelen. De eerste prijs bedraagt € 10.000. Meer info is te vinden op: https://kfhein.nl/nieuws/oproep-kf-hein-stimuleringsprijs-2018.