Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Geen categorie

Een succesvolle Broedplaats 26 november 2020

Maarten Rector en Guus van Scharrenburg waren allebei aanwezig op de Broedplaats van 26 november 2020 en schreven allebei een verslag. Omdat ze allebei de moeite waard zijn, plaatsen we ze allebei. Hieronder het verslag van Maarten, hier het verslag van Guus.


Al vijf jaar komen actieve bewoners, ambtenaren, raadsleden en wethouders samen in de Broedplaats. Deze wordt vier keer per jaar georganiseerd in Amersfoort. Steeds weer op een andere locatie in de stad en in een andere wijk. Tijdens de Broedplaats worden ideeën met elkaar gedeeld en wordt er met elkaar meegedacht hoe we Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen nog socialer, mooier, groener, schoner of op een andere manier beter kunnen maken.

 Op 26 november 2020 troffen we elkaar wederom online. Deze Broedplaats was oorspronkelijk gepland in het stadhuis. Om deze reden nam Wethouder Willem-Jan Stegeman aan het begin van de bijeenkomst even het woord. De Wethouder benadrukte dat het goed en positief is dat de Broedplaats ook met Corona gewoon doorgaat. Dat het belangrijk is dat we manieren zoeken om elkaar te kunnen blijven spreken en met elkaar ideeën te delen. En dat mensen ideeën hebben mocht blijken uit de opkomst van 25 deelnemers en maar liefst vijf vooraf aangemelde pitches.

Mededelingen

Voordat we aan de pitches toekwamen hadden we eerst enkele mededingen. Allereerst dat deze Broedplaats deze keer ook dienst deed als inloopspreekuur voor Bewoners033. Heb jij zelf ook nog vragen die je wilt stellen, stuur dan een email naar: redactie@bewoners033.nl.

Vanuit Bewoners033 zijn we daarnaast benieuwd naar jullie ideeën en wensen voor De Broedplaats zelf. Zouden jullie het bijvoorbeeld fijn vinden als de Broedplaats soms gericht is op één thema of specifiek gericht is op een doelgroep ? We horen graag jullie ideeën op: Broedplaats@bewoners033.nl.

Bewoners033 is daarnaast samen met Stadskrachtacademie (Amersfoort) bezig workshops te ontwikkelen, die we willen gaan aanbieden aan inwoners met een idee voor hun straat wijk of de stad. Wil jij meer weten over fondsenwerving of hoe je een activiteit op zet? Of wil je misschien meer weten hoe je met de gemeente in contact kan komen? We horen graag jullie ideeën: redactie@bewoners033.nl.

De pitches

Léon Vastenburg bracht bij de pitches allereerst het project ‘Kans op Toekomst’ in. Dit project loopt al in het noorden van het land en richt zich op vroegtijdig schoolverlaters en bijstandsjongeren tussen de 16 en 27 jaar. Bij dit traject van 26 weken werken de gemeente, het MBO en de projectorganisatie aan begeleiding van deze jongeren om weer naar school of werk te gaan. Daarnaast zorgen zij voor persoonlijke aandacht en ondersteuning. Léon wil graag dit project ook naar Amersfoort halen en vroeg daarvoor tips. Leon is voor tips en ideeën ook te bereiken via info@leonvastenburg.nl en 06 – 30335069.

De tweede pitcher vroeg meedenkkracht en praktische tips voor een jongereninitiatief uit Nieuwland. Omdat er in Nieuwland weinig activiteiten zijn voor jongeren, willen deze jongeren graag een kerngroep vormen met wijkbewoners die veel met Nieuwlandse jeugd omgaan, om samen in Nieuwland op te trekken met jongeren in Nieuwland. Zie NieuwlandYouth.nl en de Facebookpagina van het initiatief.

Gerard Smakman hield vervolgens een pitch voor stichting in oprichting Hout voor elkaar. Deze stichting wil zich gaan inzetten voor meer bomen in en rond de stad. Dit wil zij doen door mensen, ruimte, geld en bomen bij elkaar te brengen voor concrete boomplantacties. Welke plekken in de stad lenen zich hier bijvoorbeeld voor? Gerard vroeg daarvoor meedenkkracht.

Edgar Koning vertelde tot slot over het plan voor ‘Vitale ZPers Samen voor een Vitale stad’. Mede door de Coronacrisis hebben veel ondernemers het moeilijk. Ze hebben geen of te weinig opdrachten en inkomsten, maar iedereen verdient zinvol werk en voldoende inkomen. Wat als Amersfoort deze ondernemers en mensen uit de bijstand voorziet van een betaalde opdracht voor 6 tot 12 maanden waarbij zij hun passie en talenten gaan inzetten voor opgaven die spelen in de stad? Edgar zocht en zoekt naar verbindingen en partners om dit idee tot uitvoer te kunnen gaan brengen. Edgar ziet met dit plan mogelijkheden waar volgens hem ondernemers, de gemeente en de stad beter van worden.

Met deze vier pitchers zijn we uiteengegaan in kleinere groepen (break-outs) om mee te denken. Alle pitchers gaven aan de nodige suggesties te hebben gekregen.

Esther Postema vertelde tot slot aan het eind van de Broedplaats nog over haar project De Betere Brief, dat zij vrijwillig heeft gerund in Liendert in Projecthuis Madiba. Esther is op zoek naar mensen die het project willen overnemen. Zie de weblink van het project voor meer informatie en Esther haar contactgegevens. Zoals Esther aan ons schreef is zij daarnaast ook op zoek naar medestanders om in Amersfoort grote muurschilderingen met pakkende poëzie te verwezenlijken. Het lijkt Esther een mooi idee om mensen juist in deze tijd te ondersteunen met mooie woorden.

Bij Bewoners033 kijken we terug op een mooie en geslaagde Broedplaats. We zien jullie graag in 2021 weer terug bij de volgende Broedplaats.

Maarten Rector, namens Bewoners033

14 december 2020 / door / in
Online Broedplaats: het werkt!

Maarten Rector en Guus van Scharrenburg waren allebei aanwezig op de Broedplaats van 26 november 2020 en schreven allebei een verslag. Omdat ze allebei de moeite waard zijn, plaatsen we ze allebei. Hieronder het verslag van Guus, hier het verslag van Maarten.


Dat was haasten om op tijd in te loggen bij De Broedplaats.  Net het avondeten door de keel en dan meteen in de vergaderstand. Dit illustreert onmiddellijk het grote voordeel van de “live” Broedplaatsen, waarbij ik aanwezig was. Lekkere maaltijden. De Broedplaats start normaliter met een gemeenschappelijke maaltijd bereid door een toegewijde kok. In de winter bijvoorbeeld een gezonde stamppot en in de zomertijd een smakelijke, licht verteerbare Syrische dis met uitleg. Als je voor de eerste keer deelneemt aan een Broedplaats is de gezamenlijke maaltijd een goede gelegenheid om vast wat gesprekken aan te knopen met tafelgenoten. Een prettige start. Tijdens een van de vijf “live” Broedplaatsen, die ik bezocht, waren we uitgenodigd op het Stadhuis en in de kantine werd een nasischotel geserveerd. Ik had het plan meteen toe te slaan, maar stond per abuis te scheppen uit de nasi bestemd voor de ambtenaren in plaats De Broedplaats deelnemers.  Daar werd ik bij de kassa vriendelijk op gewezen. Wat een toeval; twee nasi lijnen. De Broedplaats nasischotel, die gelukkig nog niet geheel vegetarisch was en iets later geserveerd werd, was ook zeker de moeite waard.

De “live” Broedplaatsen worden bij voorkeur steeds op een andere locatie gehouden, dat lukt aardig. Vaak zijn het wijkcentra waar De Broedplaats welkom is en die geven vervolgens ook een inkijk in de activiteiten, die daar allemaal voor de mensen georganiseerd worden. Nuttige, leerzame info. Een keer per jaar wordt De Broedplaats gepland op het Stadhuis met als doel om de kans dat wethouders, raadsleden en ambtenaren deelnemen te vergroten.

De Broedplaats editie van 26 november, oorspronkelijk gepland op het Stadhuis, werd door de Corona pandemie wederom noodgedwongen een “online” Broedplaats en om 19.00 uur, exact zoals gepland, was de start van de Zoom vergadering. Het was mijn eerste grotere “online” vergadering en om eerlijk te zijn was ik nogal sceptisch of zo’n Zoom vergadering goed uit zou pakken. Echter het concept van de Broedplaats blijkt uitstekend geschikt voor een “online” treffen.

Er ligt namelijk een duidelijk afgebakende agenda: Opening met introducties – 3min pitches – break-out rooms – lessen/ resultaten – napraten /sluiting. Dit alles gepland in ongeveer 75 à 90 minuten.

Het Zoom scherm, een vergrote versie van boter, kaas en eieren, toonde om 19.00 uur maar liefst 21 deelnemers. Daaronder een harde kern, die bijna altijd deelneemt, wat een goede zaak is, omdat deze vaak “ervaren” initiatiefnemers netwerken, kennis en ingangen hebben, waar de nieuwelingen van kunnen profiteren.

Na een korte inleiding over het gebruik van Zoom kreeg de wethouder het woord en sprak enige inspirerende woorden. Daarna kreeg de kersverse voorzitter van Bewoners033, verantwoordelijk voor de organisatie van de Broedplaats, de mogelijkheid om de activiteiten en doelen van de onafhankelijke stichting Bewoners033 onder de aandacht te brengen. Al deze informatie is vanzelfsprekend ook te vinden op de Bewoners033.nl site.

Zoals bij elke Broedplaats werden de spelregels aangestipt: iedereen spreekt voor zichzelf, we spreken met elkaar en niet over elkaar en we bewaken een veilige omgeving. Privacy gewaarborgd.

Nu het belangrijkste: de 3 minuten pitches en break-out sessies. Er waren vijf aanmeldingen en vier daarvan stonden klaar voor hun pitch. Klaar om hun ei te leggen. Er was nog enige discussie over de volgorde, met name wie zou starten. Er werd wat gestoeid met een presentatie met geluid, die via “share screen” getoond moest worden, wat niet eenvoudig bleek. Geen goed geluid. Maar alles voltrok zich in een gemoedelijke sfeer en uiteindelijk werd het initiatief “Kans op Toekomst” als eerste gepresenteerd. Dit project is voor jongeren met problemen op werk en school en doel is deze 1:1 te coachen en nieuwe kansen te bieden. Er waren op andere locaties al successen mee bereikt en de concrete vraag was: Hoe naar Amersfoort?

Een duidelijke vraag aan het eind van een pitch is prettig, dat geeft wat structuur aan de discussie die volgt in de Break-out sessie.

Daarop volgde een pitch van “Hout voor elkaar” gericht op het aanplanten van bomen in Amersfoort en in het buitengebied. Leuk was ook de pitch van het “jongeren” initiatief “Nieuwland jeugd” gericht op het opbouwen van banden bij jongeren (leeftijd 12-15 jaar) wonend in de wijk Nieuwland om verlies van contacten door de overgang van lagere school naar middelbare school te compenseren. Vraag: Hulp bij vinden van een geschikte locatie en tips voor een goede start en logo.

Als laatste werd “Grote Dromen” gepitcht, gericht om Amersfoorters met gebrek aan inkomsten (bijv. ZZP’ers) of met een uitkering met behulp van de gemeente gerichte opdrachten te verstrekken. Dit voor een periode van 1 jaar. Kunnen ze een netwerk op- of uitbouwen om weer verder te komen. Vraag: hoe kunnen we dit mogelijk maken?

Het volgende agenda-item was de Break-outsessie. De deelnemers moesten (via de “rename mode”) aangeven bij welk onderwerp ze in de klaarstaande break-out room geplaatst wilden worden. Dit verliep even chaotisch, maar de organisatie bracht eenieder toch vrij snel in de virtual room van zijn of haar voorkeur.

Ik zelf zat bij het “Hout voor elkaar” initiatief, wat een groepje van vier bleek te zijn. Ik ben geen bomenfluisteraar, te weinig blauw bloed, maar meer bomen lijkt mij een goed plan. Allerlei opties voor het planten om tot meer bomen te komen, passeerden de revue. Bijvoorbeeld planten ten noorden van zonneweiden. Crowdfunding voor bomen. Bomen aan de buitenkant van de wal van Nieuwland. Bomen planten kan natuurlijk niet zomaar en er werden ingangen aangegeven o.a. bij de gemeente/ provincie om een aantal van de aangestipte mogelijkheden te bespreken.

Exact 20.00 uur werd de break-out gestopt en werden we weer in de plenaire sessie gezet. Daar mochten de pitchers vertellen of ze bruikbare antwoorden/ tips op hun vragen hadden gekregen. Zoals meestal bij Broedplaatsen die ik bijwoonde, was men wel tevreden over de suggesties. Ze konden er verder mee.

Dan nog even “Napraten” – het laatste agenda-item – maar niet voordat er nog een korte 5e pitch werd gegeven.  Het ging over een ”Sollicitatiespreekuur” dat de pitcher had opgezet, en dat goed liep, maar waar ze eigenlijk mee wilde stoppen en daarom vervanging zocht.

Verder werd tijdens het Napraten, de actie “Ik fiets” aangeprezen. (Je kunt punten halen; toch zelf eens kijken hoe dat werkt). Verder aandacht voor de Stadsdialoog op 9 december met als onderwerp: “Jeugd en Corona” en het “Rode Kruis aan Huis” bezig met een pilot in Amersfoort. Vervolgens de afsluiting en uitloggen maar.

Kortom, er is veel aan de orde geweest in 90 minuten “online” Broedplaats in een prettige, relaxte sfeer. Zeker veel info en hopelijk bruikbaar resultaat voor met name de pitchers en misschien andere deelnemers.

Ik zal in 2021 weer proberen deel te nemen aan de Broedplaatsen, ook als deze in de “online” versies moeten plaatsvinden, wat zonder twijfel het eerste halfjaar van 2021 het geval zal zijn. Het werkt gewoon goed.

De data voor de 2021 Broedplaatsen (1 per kwartaal) zijn nog niet bekend, maar zullen binnenkort op deze site te vinden zijn.

Guus van Scharrenburg

Disclaimer: Ik weet niet of alle info betreffende de diverse onderwerpen 100% juist is. Het doel van dit stuk is om een impressie te geven van een “online” Broedplaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 december 2020 / door / in
Dit najaar helaas geen Burgerborrel

Met pijn in het hart hebben we besloten om de Burgerborrel van 15 oktober 2020 niet door te laten gaan. Het sterke van de Burgerborrels is het informele netwerkkarakter ervan en de online variant is daar slechts een slap aftreksel van.

Gelukkig zijn er nog de inloopspreekuren op 28 september, 26 oktober en 23 november. (Van de laatste twee is de locatie nog niet bekend; hou deze website in de gaten.) En natuurlijk is er op 26 november weer een Broedplaats.

25 september 2020 / door / in ,
Burgerborrel 15-10-2020 in

Op donderdagavond 15 oktober 2020 is de volgende Burgerborrel, in …..
De deuren zijn open van 19 uur en de start is om 19:30, einde rond 21:30. Aanmelden is niet nodig.

De ‘Burgerborrel’ is er voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad en dorpen in Amersfoort inzet. Bijvoorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit. Ook gemeenteraadsleden en mensen die vanuit hun werk geïnteresseerd zijn in initiatiefrijke bewoners, zijn van harte welkom.

Het motto van de Burgerborrel is “Kennis maken = Kennis delen”. Het is een netwerkbijeenkomst bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven gezamenlijk laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van Amersfoort. Het gaat erom je activiteit of initiatief te presenteren aan je mede-Amersfoorters, en te horen wat anderen te vertellen hebben. Zo inspireren en motiveren we elkaar, leren we van elkaar. Samen maken we Amersfoort!

De zeepkist is het vaste onderdeel waar je een initiatief kunt presenteren of je vraag kunt stellen.

De toegang is gratis, consumpties zijn op eigen kosten. Houd er rekening mee dat er niet kan worden gepind.

burgerborrel@bewoners033.nl

15 september 2020 / door / in , , , , , , , , , , , ,
Gaat wethouder Buijtelaar in gesprek met bewoners Soesterkwartier?


Het Soesterkwartier in constructief verzet

Na een tijdje relatieve rust rouleert er opnieuw een petitie tegen nieuwe plannen voor een weg dwars door de groenstrook langs de Amsterdamse weg in het Soesterkwartier. Men vreest overlast van een drukke verkeersweg waarvoor groen en sportvelden opgeofferd zullen worden, en waardevermindering van de woningen.
Enige tijd geleden kwam verkeerswethouder Buijtelaar (VVD) met het idee om de groengordel bij de Dollardstraat, langs de Amsterdamse straatweg, te gebruiken voor het aanleggen van een nieuwe verkeersader, die de verkeersproblemen van de rotonde De Nieuwe Poort bij het Eemplein moet oplossen.  De manier waarop hij zijn idee presenteerde gaf bewoners de indruk dat het een voldongen feit was en dat schoot de bewoners in het verkeerde keelgat. Dat, en de inhoud van het idee, leidde tot verzet. Dat gaf de gemeenteraad aanleiding om het plan van Buijtelaar naar de prullenbak te verwijzen.
Het actiecomité Leefplezier 3812 wil graag meedenken over manieren om dat deel van de stad veilig en bereikbaar te houden.

Verder verdiepen:

4 september 2020 / door / in , , , ,