Geen categorie

De Broedplaats van 16 maart 2023 bij Huis Miereveld

Met de Broedplaats waren we deze keer te gast bij Huis Miereveld. De voormalige basisschool in het Leusderkwartier is afgelopen jaar omgetoverd tot een prachtige plek met ruimte voor creatief ondernemers. Daarnaast staat de deur altijd open voor wijkbewoners voor een kopje koffie in de huiskamer of om bijvoorbeeld het vers biologische brood te kopen bij de huisbakker. Deze keer vielen we met onze neus in de boter fantastisch lekkere broodjes en heerlijke soep waren vers voor ons klaargemaakt. Dat was een fijne inleiding voor De Broedplaats.

De sfeer zat er na het eten in de gezellige huiskamer goed in. Zoals gebruikelijk begon daarna de Broedplaats met het welkom van Jan Huurdeman, voorzitter van Bewoners033. Jan vertelde niet alleen kort over de avond voor gaf de aanwezigen ook een introductie van de activiteiten van Bewoners033, denk daarbij naast De Broedplaats aan De Burgerborrel en Advies033.

Voordat we naar de pitches toegingen gaven we eerst nog snel het woord aan een Amersfoorter die op zijn visitekaartje Compost Experience Officer heeft staan. Deze bijzondere titel is van Edgar van Groningen van De Stadswormerij. Edgar moest deze avond namelijk snel door naar een bewonersavond van Duurzaam Amersfoort Zuid over warmtenetten. Edgar vertelde dat De Stadswormerij voor hun nieuwe plek dit voorjaar een crowdfunding gaat organiseren. Voor meer informatie kan hiervoor contact met Edgar worden gezocht.

De pitches

Daarna was het echt tijd geworden voor de verschillende pitches die we deze avond in petto hadden. Allereerst namen Karen en Nanda van het nog te starten initiatief Beewell het woord. Met Beewell willen zij een natuurvriendelijke tuin creëren voor zowel mensen als bijen. Voor bijen door inheemse planten te planten die goed zijn voor verschillende soorten bijen Daarnaast goed voor mensen omdat zij daar in de tuin kunnen werken om te herstellen van tegenslag of om bijvoorbeeld te re-integreren. Voor dit initiatief zijn Karen en Nanda op zoek naar een plek in Amersfoort waar zij zich kunnen vestigen om deze tuin te realiseren. Karen en Nanda vroegen de aanwezigen hierin mee te denken.

Daarna vroeg Herman van Stichting Burgerinitiatieven Amersfoort Zuid aandacht voor Pareltjes van Zuid dat 3 juni van 11.00 tot 16.00 uur zal plaatsvinden (voorheen Wijkfeest Amersfoort Zuid). De bedoeling is om de informatiemarkt om te vormen tot een interactief, gezellig en informatief festijn voor en door de wijkbewoners, waarbij de bewoners door presentaties ook kennis kunnen maken met talenten, organisaties en activiteiten. Denk daarbij aan activiteiten als theatersport, tot verhalentafels, sport en een open podium, en nog veel meer. Herman had drie vragen voor ons, welke ideeen er zijn voor het festijn, wie kent er mensen uit Amersfoort Zuid die verhalen te delen hebben en hoe kunnen we de financiering voor aankomende jaren kostendekkend gaan krijgen?

Vervolgens gaf Jeanette samen met Lars een pitch over het initiatief H’ArtSnaar van Jeanette en Lars Zij willen kinderen in Amersfoort die buiten hun schuld thuis komen te zitten (zogenaamde thuiszitters) de kans geven te ervaren dat zij ook talent hebben en erbij horen, Dit doen zij door het bieden van een gelijkwaardige setting, waar vanuit het hart gesproken kan worden met kunst en muziek. Deze Broedplaats vroegen Jeanette en Lars de mee te denken hoe zij met kinderen die in deze situatie zitten in contact kunnen komen

Tot slot vroeg Norbert van Zwetselaar aandacht voor de culturele activiteiten die in de binnenstad plaatsvinden. De Amersfoortse Binnenstad kent veel, monumenten, musea, theaters en vele kunstuitingen, maar zoals hij observeert is veel van dit aanbod onbekend bij mensen. Recent was er in de WAR een bijeenkomst over de invulling van de kunst in Amersfoort er is veel, maar beperkt zichtbaar. De ondernemers in de binnenstad willen deze activiteiten meer bundelen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een Kerstlint om een betere samenhang van activiteiten te creëren. Norbert vroeg mee te denken hoe zij bekendheid aan deze activiteiten kunnen geven

Na deze pitches gingen de 4 pitchers in 3 groepjes uiteen om een half uur met elkaar mee te denken.

Weer Plenair

Na intensief met elkaar in gesprek te zijn geweest kwam we weer samen in de huiskamer. Nanda en Karen vertelde dat zij bijvoorbeeld ook de tip hadden gehad om misschien niet alleen te focussen op één grote plek, maar ook te kijken naar verschillende kleine plekken. Ook zijn er tips gegeven waarbij zij mogelijk subsidies en sponsoren (bedrijven) kunnen vinden die dit mogelijk willen ondersteunen. Voor meer informatie kunt u hen bereiken via Beewell.nl

Jeanette gaf aan coornamelijk tips en tops te hebben gekregen over hoe zij de kinderen kunnen vinden. Nieuwe plekken die zij nog niet bedacht hadden waren onder andere andere de GGD, het consultatiebureau, GGZ, wijkteams. Al de inspiratie en positieve reacties op het initiatief heeft hen de nodige motivatie en zin gegeven om door te gaan. Als u ook ideeen heeft kunt u Jeanette bereiken via info.hartsnaar@gmail.com

Herman vertelt dat hij vijf a zes concrete aanknopingspunten heeft gekregen om verhalenvertellers te vinden. Daarnaast geeft Herman aan verschillende tips te hebben gekregen voor financiering en mengvormen voor een gedeelde dekking. Heeft u ook suggesties: info@amersfoortzuid.nl

Tot slot vertelt Norbert over het gesprek dat hij met Fieke gehad over de binnenstad. Op dit moment wordt er zoals Fieke vertelde ook gewerkt om het gebied rond het Centraal Station Amersfoort een profiel te geven. De komende maanden zullen volgende Norbert de ondernemers uit de deelgebieden in het centrum ook samenwerking zoeken met andere partijen om het ‘Smoel’ van Amersfoort te versterken. Norbert geeft aan dat ook de gemeente daarin geïnteresseerd is. Wil je ook met Norbert meedenken, je kunt hem bereiken op norbertvzw@gmail.com

We hopen iedereen weer te verwelkomen bij de volgende Broedplaatsen, maar eerst is er weer de Burgerborrel op 13 maart.

Maarten Rector

5 april 2023No comments,
Het BuurtBespaarBudget van LSA: help bewoners de winter door

We ontvingen het volgende bericht van LSA Bewoners:

Het nieuws wordt gedomineerd door de onzekerheid die bewoners hebben over de stijgende energiekosten en of ze de het financieel nog allemaal kunnen bolwerken. Daarom komt LSA Bewoners samen met Klimaatstichting HIER met een speciaal budget voor buurthuizen, verenigingen of andere bewonersorganisaties. Dit budget geeft jullie de mogelijkheid om een project op te zetten om buurtbewoners te helpen de energierekening te verlagen. Met als belangrijkste doel juist mensen te bereiken die daar nu het meest profijt hebben. De bijdrage van het BuurtBespaarBudget is minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro en wordt uitgekeerd via LSA Bewoners.

Het BuurtBespaarBudget: deze winter nog van start

Omdat we deze winter bewoners al willen helpen kan je tot zondag 9 oktober een aanvraag indienen. Na 9 oktober beoordeelt een beoordelingscommissie alle binnengekomen aanvragen. Zij toetsen die op bovenstaande voorwaarden. Het bereiken van je buurtgenoten en nog deze winter kunnen starten zijn hierbij de belangrijkste. Verder kijken ze naar een diversiteit aan activiteiten en initiatieven. Uiterlijk 21 oktober weten jullie of de aanvraag wordt toegekend. De beoordelingscommissie bestaat uit mensen die midden in de buurt staan. Zij snappen uit eigen ervaring welke kracht er al in de wijken zit en weten hoe je vanuit een community iets kan organiseren.

Voorwaarden voor het aanvragen van het BuurtBespaarBudget

Wil je als buurthuizen, verenigingen of andere bewonersorganisaties aanspraak kunnen maken op het BuurtBespaarBudget? Check de voorwaarden voor de aanvraag:

  • Jullie plan draagt bij aan energiebesparing voor jullie buurt en buurtgenoten
  • Jullie zijn een maatschappelijke organisatie zoals een (buurt-) vereniging of stichting.
  • Jullie proberen met jullie activiteit zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken. Juist ook zij die het meest profijt hebben van een lagere energierekening.
  • Wij geven voorkeur aan projecten die (deels) door bewoners zelf worden uitgevoerd, of waarbij bewoners actief betrokken zijn.
  • De bijdrage van het BuurtBespaarBudget is minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro. Laat in je begroting en uitleg duidelijk zien hoe je denkt om met het budget zoveel mogelijk te kunnen bereiken.
  • Wij geven de voorkeur aan projecten die dit jaar nog uitgevoerd kunnen worden, zodat zoveel mogelijk buurtbewoners er deze winter al iets aan hebben.
  • Na afloop van jullie project ontvangen we graag 5 foto’s van jullie uitgevoerde activiteiten en een kort verslag waarin jullie uitleggen wat jullie hebben gedaan en hoe jullie het budget besteed hebben.

Ga aan de slag met het BuurtBespaarBudget:

·        Hier vind je meer uitleg over het BuurtBespaarBudget

·        Hier vind je tips en voorbeelden van activiteiten die je kan uitvoeren

·        Hier Vind je meer informatie over het aanvragen

·        Hier vind je het aanvraagformulier

Heb je vragen over het BuurtBespaarBudget of hulp nodig bij het aanvragen?  Neem dan contact op met Vincent Jacobs of Annerike Hekman,  of bel naar LSA Bewoners (030 – 2317511): zij kunnen je verder helpen.

16 september 2022No comments, ,
Mis het niet, de voorjaarsBurgerborrel 7 april aanstaande in het Parkhuis

Volgende week donderdagavond (7 april) nodigt Bewoners033 je uit in Parkhuis Amersfoort voor De Burgerborrel, de gezelligste borrel voor actieve burgers in Amersfoort en omstreken.

“Kennis maken is kennis delen”

Iedere actieve bewoner en iedereen die nieuwsgierig is naar wat er allemaal door inwoners wordt gedaan in Amersfoort is welkomDus ben je actief in je of buurt- of wijk, bij een belangenorganisatie of stadsbrede maatschappelijke activiteit of bij de gemeente, mis deze Burgerborrel dan niet.

Op de Burgerborrel maken we kennis, delen we kennis en netwerken we onder het genot van een lekker drankje en hapje. De zeepkist is het vaste onderdeel waar je een initiatief kunt presenteren of je vraag kunt stellen.

Kijk hier verder en meld je hier aan.

 

31 maart 2022No comments
Themadossier van Movisie over grensoverschrijdend gedrag

De website van Movisie bevat maar liefst 27 themadossiers, ook een over over het thema ‘grensoverschrijdend gedrag‘. Het heet ‘Huiselijk en Seksueel geweld’, maar er staat veel meer in, ook bijvoorbeeld over ouderenmishandeling en normstelling in de amateursport. Als je wel eens te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag dan zou het misschien handig kunnen zijn om dit dossier eens te raadplegen.

21 februari 2022No comments