Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Geen categorie

Jouw kans om je mening te geven over de Regionale Energiestrategie Amersfoort

Bod RES Amersfoort: behoorlijke ambitie, vraagtekens bij haalbaarheid en locatiekeuzes, zegt Natuur- en Milieufederatie Utrecht

De regio Amersfoort zet in haar bod voor de RES in op 0,5 TWh aan duurzame energie uit wind- en zonprojecten in 2030. Onderdeel daarvan is de 0,09 TWh aan lopende en al gerealiseerde initiatieven. Op het eerste gezicht een mooie inzet, maar bij de beoogde uitwerking heeft de NMU grote vraagtekens. Een groot deel van de opwek zou namelijk terechtkomen in kwetsbare natuurgebieden, terwijl in andere gebieden kansen voor lokale initiatieven juist onbenut blijven. Daarom roepen de NMU, natuurbeheerders en energie-initiatieven in een brief op tot verbeteringen.

In de regio Amersfoort, bestaande uit 7 gemeenten (het blauwe deel op de kaart), is recent een concept-RES gepubliceerd. Tot en met 30 april 2020 kunnen belanghebbenden via deze link de teksten en kaarten bekijken, en hun mening geven via het reactieformulier. Daarna besluiten de volksvertegenwoordigers over de stukken die bij het Rijk moeten worden ingediend.

Lees het hele stuk van Natuur- en Milieufederatie Utrecht hier.

18 april 2020 / door / in
StadsLab033 sluit zijn deuren
Afgelopen week ontvingen wij het bericht dat het Stadslab033 gaat sluiten. Dat vinden wij een heel treurig bericht, voor Amersfoort maar zeker ook voor Bewoners033.  In de afgelopen jaren was Stadslab033 heel belangrijk voor Bewoners033. Inhoudelijk omdat de sociale ondernemers die daar actief waren, voor ons waardevolle sparringspartner waren als het ging om vraagstukken rond bewonersinitiatieven en de samenwerking met formele organisaties in de stad. Sociale ondernemers, zoals die van Stadslab033, hebben bewezen daarin een belangrijke partner te zijn voor bewonersinitiatieven.
Het Stadslab033 was voor ons ook heel belangrijk omdat we daar ook altijd fysiek welkom waren. Het is voor Bewoners033 de afgelopen jaren steeds lastiger geworden om ruimtes te vinden om te overleggen en het organiseren van bijeenkomsten. We hebben heel wat uren bij het Stadslab033 doorgebracht: om te spreken over onze eigen plannen en soms heftige gesprekken over ons eigen voortbestaan. Maar waren we altijd welkom voor Broedplaatsen en Burgerborrels. De ontmoeting staat bij Bewoners033 centraal, en het hebben van een ruimte waar we altijd welkom zijn voor die ontmoeting is voor ons dus heel erg belangrijk.
We danken Stadslab033 dat ze ons dat welkom geboden hebben. En wensen de mensen die zich zo hard ingezet hebben voor het Stadlab033 heel veel sterkte toe in de komende tijd.

Dit schrijft StadsLab033 zelf:

Na zeven jaar een vaste naam te zijn geweest in Amersfoort, is afgelopen week het pijnlijke besluit gekomen om StadsLAB033 te sluiten. Afgelopen jaren hebben wij ons met ondersteuning van veel verschillende enthousiaste vrijwilligers, samenwerkingspartners, studenten en leden ingezet voor sociale innovatie. Het sociale hart stond hierbij altijd centraal! Wij bedanken iedereen voor het vertrouwen in StadsLAB033 en de fijne samenwerkingen.

De laatste twee jaar is er veel tijd en energie gestoken in het financieel gezond krijgen van StadsLAB033, in kleine stappen zijn hier successen in geboekt. Onlangs moest StadsLAB033 haar fysieke werkplekken sluiten vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, gezondheid staat immers altijd voorop. Door de financiële gevolgen die dit met zich mee brengt, zien wij geen mogelijkheden meer voor de nabije toekomst.

Het hart achter StadsLAB033 blijft kloppen. Ramon van Rootselaar zet zich op dit moment in voor een goede afwikkeling van de Coöperatie StadsLAB033. Na deze afwikkeling gaat Ramon kijken waar hij zich voor kan inzitten. Wil jij hiervan op de hoogte blijven of heb je ideeën voor Ramon, laat dit dan weten. Voor vragen of opmerkingen over onze sluiting kan je eveneens mailen: ramon@stadslab033.nl.

Nogmaals veel dank aan onze leden en samenwerkingspartners voor het vertrouwen de afgelopen jaren en graag tot ziens!

6 april 2020 / door / in
ONLINE Burgerborrel 15-4-2020

Op woensdag 15 april is er een Burgerborrel gepland. We zouden bij elkaar komen in De Ontmoeting in Kattenbroek. Dat kan helaas niet doorgaan. In deze tijden waarbij we niet bij elkaar kunnen komen is de behoefte aan verbinding en ontmoeting er zeker niet minder om. Daarom willen we de Burgerborrel wel laten doorgaan door elkaar online te ontmoeten. Klik hier voor informatie hoe dat in z’n werk gaat en voor de agenda.

De Burgerborrel is er voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad en dorpen in Amersfoort inzet. Bijvoorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit. Ook gemeenteraadsleden en mensen die vanuit hun werk geïnteresseerd zijn in initiatiefrijke bewoners, zijn van harte welkom.

Het motto van de Burgerborrel is “Kennis maken = Kennis delen”. Het is een netwerkbijeenkomst bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven gezamenlijk laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van Amersfoort. Het gaat erom je activiteit of initiatief te presenteren aan je mede-Amersfoorters, en te horen wat anderen te vertellen hebben. Zo inspireren en motiveren we elkaar, leren we van elkaar. Samen maken we Amersfoort!

burgerborrel@bewoners033.nl

15 maart 2020 / door / in , , , , , , , , , , , ,
Geen 60 woningen in Park Schothorst, mede dankzij actiegroep Behoud Park Schothorst

Zoals iedere actieve Amersfoorter wel weet, moet de gemeente de komende tijd veel woningen bouwen om aan de groeiende vraag naar woonruimte te voldoen. Zo onderzocht het college van B&W of er zo’n 60 woningen (sociale huur en vrije sector) konden worden gebouwd op een perceel dat aan drie kanten omringd wordt door Park Schothorst, een locatie waarvan de omwonenden en gebruikers van het park wellicht dachten dat het gewoon onderdeel was van het park. 

Er werd een protestgroep opgericht, Behoud Park Schothorst, en een petitie in gang gezet. Het gaat om het rechterperceel binnen het  roodomlijnde stuk op de foto (geplukt van de pagina van Groen Links Amersfoort), dat nu gebruikt wordt als opslagplaats door sociaal werkvoorziener Amfors, die er ook de eigenaar van is. Vroeger stond daar een oude boerderij. Het probleem was niet alleen dat de woningen het recreatieve aspect van het park zouden aantasten, maar ook (en misschien vooral) het toegenomen verkeer. Moest het over de Schothorsterlaan komen, of door de woonwijk naast het park? Beide oplossingen stuitten op problemen.

Hier wat achtergrondartikelen uit het AD:
Het oorspronkelijke artikel
De bedenkingen van D66
Het protest

Het was dus het college van burgemeester en wethouders dat voorstelde om hier woningen te bouwen. De gemeenteraad moest hierover gaan stemmen of ze akkoord ging met de plannen van het college of niet. Dus wilde de gemeenteraad preciezer begrijpen waar alle ophef vandaan kwam, voordat ze over het voorstel ging stemmen. Op 30 november was er een inloopbijeenkomst in het Groene Huis. Niet alleen wilde de gemeenteraad de bezwaren horen, maar ook andere voorstellen voor het terrein.

Twee dagen eerder, op donderdag 28 november, heeft wethouder Janssen de actiegroep Behoud Park Schothorst gebeld met het bericht dat het college het plan van 60 woningen van tafel haalt vanwege ”gebrek aan draagvlak vanuit de omgeving”. Zie o.a. de volgende berichtgeving:

https://www.amersfoort.nl/nieuws/college-haalt-randvoorwaarde-van-60-woningen-voor-schothorsterlaan-88-van-tafel.htm
https://www.ad.nl/amersfoort/woningbouw-park-schothorst-voorlopig-van-tafel~a34e108c/

De wethouder erkent hiermee dat de plannen van 60 woningen niet langer houdbaar zijn gezien de grote mate van protest en bezwaar. Maar er is nog onzekerheid is over de kaders om dit deel van het park te ontwikkelen en dus het is altijd nog mogelijk dat het plan om er woningen te bouwen, misschien in gewijzigde vorm, weer opgepakt wordt. De raad heeft dus de inloopbijeenkomst van 30 november gewoon door laten gaan.

Er was een zeer grote opkomst, teken dat deze kwestie bij veel mensen leeft.  Al voor 10.30 uur stond het er bomvol en stond de rij tot ver buiten het Groene Huis. De raad heeft er een filmpje over gemaakt. Tijdens de bijeenkomst was er volop ruimte voor constructieve gesprekken over de invulling van de kavel en de alternatieven die voorhanden zijn.

Hier het bericht hierover van de gemeente:
https://www.amersfoort.nl/nieuws/college-haalt-randvoorwaarde-van-60-woningen-voor-schothorsterlaan-88-van-tafel.htm

Zo stond het er in AD Amersfoort:
https://www.ad.nl/amersfoort/onderzoek-naar-bouw-van-60-woningen-in-park-schothorst-van-tafel~a34e108c/

En zo in De Stad Amersfoort:
https://destadamersfoort.nl/lokaal/politiek/actiegroep-strijdt-tegen-bouw-flats-park-schothorst-663253

Alternatieven voor het terrein van Amfors werden tijdens de inloopbijeenkomst gepresenteerd aan de gemeenteraad. Uiteraard was het teruggeven van het terrein aan het park populair, maar interessant was om te zien dat met name het voorstel om er een Stadsboerderij van te maken (eventueel in combinatie met zorgwoningen) ook op veel steun kon rekenen. Andere mogelijkheden waren een zorgboerderij of een woongroep voor senioren.

Hierover berrichtte AD Amersfoort:
https://www.ad.nl/amersfoort/hoge-opkomst-inloopochtend-park-schothorst-plan-voor-stadsboerderij-slaat-aan~a222584d/

Hielke Zantema overhandigt een pot hasselbramenjam aan wethouder Janssen

Ook RTV Utrecht berichtte over de bijeenkomst. Alle raadsleden en wethouders kregen van de actiegroep Behoud Park Schothorst een potje hasselbramenjam overhandigd; een ludieke verwijzing naar Pluk van de Petteflat van Annie M.G. Schmidt, waarbij door middel van hasselbramenjam de Torteltuin behouden bleef. Verder werd ook de winnaar van de fotowedstrijd via Instagram bekend gemaakt. Mees van Eerd (14) heeft gewonnen met een prachtige foto van een uil in Park Schothorst, en ontving deze foto op canvas.

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1993559/nieuwe-bouwplannen-voor-park-schothorst-in-amersfoort-kunnen-alvast-op-meer-draagvlak-rekenen.html

Hielke Zantema, van Behoud Park Schothorst, zegt:

We zien de ontwikkelingen van de afgelopen dagen als een mooie stap in de goede richting. Er is echter nog niets besloten, dus we blijven ons inzetten voor ons doel; het zoeken naar een geschikte en passende invulling voor het Amfors te terrein zodat het unieke karakter van ons park behouden blijft.  We hopen hierin gezamenlijk met de gemeente op te trekken, zodat we tot een breed gedragen oplossing kunnen komen. Op basis van onderstaand bericht lijkt de bereidheid er vanuit het college ook te zijn; we zijn benieuwd en gaan graag verder in gesprek:
https://amersfoort.groenlinks.nl/nieuws/weg-vrij-voor-gezamenlijke-invulling-plan-schothorsterlaan

De eisen van Behoud Park Schothorst voor dit terrein zijn als volgt:  1) geen nieuwe wegen door het park 2) niet groter dan het bouwvolume en hoogte van de oorspronkelijke boerderij en 3) passend binnen het landschappelijk karakter van het park.

Het is fijn om te zien dat de actiegroep niet alleen een ‘NIMBY’ opstelling heeft tegenover deze kwestie maar positief en constructief wil meedenken met de gemeente.

Dit stuk is tot stand gekomen met input van Hielke Zantema van actiegroep Behoud Park Schothorst.

9 december 2019 / door / in
Groot onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid

Deze week vanaf 10 september verstuurt de gemeente 10.000 Amersfoorters een brief waarin we vragen mee te doen aan een onderzoek over leefbaarheid en veiligheid in de stad.

In het onderzoek krijgen deze Amersfoorters vragen zoals: ‘Wat vindt u van uw buurt, de voorzieningen, de sfeer en het onderhoud?’ en ‘Welke problemen ervaart u in uw wijk en wat kan de gemeente daaraan doen?’ Verder is er in het onderzoek aandacht voor bijvoorbeeld slachtofferschap van criminaliteit, voor mantelzorg en voor milieumaatregelen. De uitkomsten van dit grootschalige onderzoek helpen de gemeente om keuzes te maken die beter aansluiten bij de wensen van alle Amersfoorters.

Als u de brief ontvangt dan zit u in de steekproef. De gemeente hoopt dat u dan uw medewerking wilt verlenen en meedoet aan het onderzoek.

Bent u benieuwd naar de resultaten? Houd dan de gemeentelijke website www.amersfoort.nl in de gaten of kijk op www.amersfoortincijfers.nl. Op deze websites publiceren we uitkomsten zodra deze bekend zijn.

[Bericht van de gemeente Amersfoort]

11 september 2019 / door / in