Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Geen categorie

De Broedplaats van 25 november – een prettig en productief samenzijn

Voor deze Broedplaats hadden we het oude rechtbankgebouw als inspirerende plek in de stad beloofd. Uiteindelijk hebben we toch moeten kiezen voor onze eigen huis- en werkkamers. Vanuit deze verschillende plekken zijn we met een bescheiden maar mooie en diverse groep van inwoners, ambtenaren en wethouder Roald van der Linde bij elkaar gekomen.

Het online-effect

Het is steeds weer interessant om te zien en te ervaren hoe zowel een fysieke als online broedplaats hun eigen karakteristieken hebben. Bij de online Broedplaats zijn we er onderhand aan gewend geraakt dat we bij binnenkomst op elkaar wachten en soms nog te horen krijgen dat de kinderen nog even naar bed gebracht moeten worden. Het geeft mooie inkijkjes in het alledaagse leven van bewoners van onze stad. Het maakt de online Broedplaats op een heel andere manier nabij en verbindend.

foto: Pixabay

Opening en pitches

Na de opening van de Broedplaats door Maarten vertelde Jan Kooning (Bewoners033) aan de aanwezigen over alle zaken waar Bewoners033 momenteel mee bezig is. Hierbij horen diensten als het inloopspreekuur, de Burgerborrel en de nieuwe dienst Advies033 die in volle ontwikkeling is.

Aangezien we deze Broedplaats ervoor hadden gekozen de mededelingen aan het eind van de Broedplaats te doen was het daarna tijd voor de pitches. Twee pitchers hadden zich al aangemeld voor de pitch van drie minuten. Helaas moest één van hen op het laatste moment afzeggen – hopelijk kunnen we deze pitch een volgende keer horen. Mooi toeval was dat deze mededeling maakte dat Edgar Koning van Gebiedscoöperatie Eemland besloot om zijn mededeling in te wisselen voor een pitch. Maar eerst was Sander Kooijman aan de beurt:

“Ik ben Sander Kooijman, bewoner in Amersfoort, schoolmaatschappelijk werker (in Den Haag) en kindercoach praktijk jeugd- kinderpraktijk Rota (Amersfoort). Het is mijn missie om te gaan voor gelukkige kinderen in Amersfoort. In deze tijd merk ik dat hulp wegvalt voor veel kinderen. Voor ouders betekent dit dat er nóg meer van hen wordt gevraagd. Praten met kinderen is ontzettend belangrijk. Dan heb ik het niet over gewoon praten, maar praten over gevoelens. Veel ouders vinden dit lastig, ze hebben het zelf vroeger niet meegekregen.

Praten over gevoelens is niet zo moeilijk als je aansluit bij de taal van kinderen om verbinding te zoeken. Ik heb daarom een ‘challenge’ ontwikkeld, waarmee ouders in tien dagen in hun eigen tijd samen met hun kind aan de slag gaan met spel en verbeelding. Hierbij horen opdrachten en worden zij geholpen met achtergrondinformatie, ondersteunende video’s en een besloten Facebook community. Er kunnen een onbeperkt aantal deelnemers gratis aan deze ‘challenge’ meedoen.

Het lijkt mij fantastisch om met zo veel mogelijk ouders en kinderen deze ‘challenge’ in de loop van het komende jaar te doen, bijvoorbeeld in maart. Hiervoor ben ik op zoek naar partijen die met kinderen werken: scholen, zorginstellingen, instanties. Welke personen, instanties en samenwerkingsverbanden kunnen mij hierbij meehelpen?”

Sander is voor extra tips te bereiken via: info@jeugdenkonderpraktijkrota.nl, https//:jeugdenkinderpraktijkrota.nl en 06 18 39 85 33.

Sander hoopt, zoals hij verder vertelde, dat tijdens het einde van de challenge een fysieke eindbijeenkomst weer tot de mogelijkheden hoort. Het zou zoals hij aangaf mooi zijn als we in deze tijden zo met elkaar aan de slag kunnen gaan om verbinding te zoeken. Daarbij zou hij dan wel ook hulp nodig hebben.

Na Sanders pitch was het tijd voor Edgar Koning. Edgar vroeg in zijn pitch meedenkkracht voor het vinden van nieuwe bestuursleden voor Gebiedscoöperatie Eemland. Bij deze gebiedscoöperatie staan lokaal eigenaarschap en projecten centraal die de belangen en waarde van bewoners en natuur in Eemland ondersteunen. Hiervoor zijn volgens de coöperatie nieuwe spelregels nodig tussen het publieke, private en burgerlijke domein. Een voorbeeld van een project waar de coöperatie zich momenteel mee bezighoudt is betaalbaar gezond biologisch voedsel uit regionale duurzame productie. Voor meer informatie die Edgar en de coöperatie mogelijk kunnen helpen aan een veelzijdige bestuurder, stuur je tips naar: info@gebiedscooperatie-eemland.nl.

Weer plenair

Het was mooi om te horen dat zowel Sander als Edgar de nodige tips hadden gehad. Sander heeft bijvoorbeeld de tip gekregen om vooral om één op één contact te leggen en contact te zoeken met bibliotheken, kerken, schoolartsen, de GGD, JGZ, buurthuizen, het wijkteam en kinderwerkers. Daarnaast is hem de tip gegeven een korte video te maken waarin Sander de challenge uitlegt. Andere tips of hulp van mensen die dit verslag lezen blijven heel welkom.

Edgar gaf aan dat zijn oproep voor nieuwe bestuurders ook tot de nodige tips heeft geleid. Hierbij was vooral de tip ‘maak het concreet’ de boodschap. In het presenteren over wat de gebiedscoöperatie beoogt en het kunnen geven van concrete voorbeelden is het steeds weer belangrijk dit concreet te kunnen vertellen. Zeker omdat nog niet iedereen bekend is met het concept van de gebiedscoöperatie. En daarnaast is er ook scherpte gegeven in het nadenken over wat voor bestuursleden men nodig heeft en met welk profiel? Tot slot zijn er diverse tips gegeven voor partijen, waaronder diverse ondernemers en bijvoorbeeld de Rabobank. Edgar had zoals hij aangaf de nodige scherpte meegekregen om weer fris te kunnen kijken.

Mededelingen en afsluiting

Zoals beloofd aan het begin van De Broedplaats waren deze keer de mededelingen aan het eind. Marc Veldman van Gemeente Amersfoort vertelde over het festival ‘Wij Doen Het Samen’ dat 9 april 2022 zal plaatsvinden in Amersfoort. Dit is een festival waarbij initiatiefnemers van bewonersinitiatieven van vanuit het hele land elkaar kunnen ontmoeten en elkaar inspireren. Marc heeft de festivalorganisatie gesproken, daarbij is Marc verteld dat men graag een platform biedt aan bewonersinitiatieven in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen om zich te positioneren. Dus: Heb jij een initiatief met een goed idee, die een plekje op het podium verdient of heb je een workshop in de aanbieding? Geef dit dan door via: broedplaats@bewoners033.nl. Wij zullen je dan in contact brengen met Marc.

Maarten herhaalde vervolgens, gevraagd door Sélène Brinkhof, de oproep van Denktank Inclusieve stad. Nog steeds staat de vraag uit naar inwoners uit de stad die actief mee willen denken en doen. Deze denktank bestaat uit een vast team en een flexibel netwerk aan inwoners. In het kernteam zitten nu vier inwoners. Ook in december is de denktank nog op zoek naar nieuwe leden voor het team. Het zou volgens Sélène geweldig zijn als ze nieuwe leden vinden die diversiteit brengen in achtergrond, leeftijd, ervaringen, etc. Hebben jullie tips of heb je zelf misschien interesse? Bericht de denktank via: sra.brinkhof@amersfoort.nl.

Aan het slot van deze online Broedplaats nam Jan Kooning het woord. Jan vertelde dat binnenkort de nieuwe winnaar van de Buurtwetertegel weer bekend zal worden. Een buurtweter is een buurtbewoner die ‘alles’ weet over zijn of haar buurt en zodoende mensen in de eigen buurt verbindt door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ook vertelde Jan dat wij ook voor het nieuwe jaar weer het nodige zullen organiseren en van plan zijn te gaan experimenteren met variaties op de Broedplaatsen zoals we die nu gewend zijn. De datum voor de volgende Broedplaats moet nog bepaald worden, maar dit alles belooft in ieder geval alvast enkele mooie dingen voor 2022.

Graag wensen we vanuit de Broedplaats jullie alvast prettige feestdagen. Graag tot in het nieuwe jaar!

Maarten Rector,
namens Bewoners033

13 december 2021 / door / in
LSA Bewoners zoekt nieuwe bestuursleden

LSA Bewoners is een vereniging van actieve bewonersgroepen door het hele land die zich inzetten voor hun buurt. Zo runnen bewonersgroepen bijvoorbeeld buurthuizen, lokale fondsen of onmisbare ontmoetingsplekken. Ze werken aan een eerlijke en sociale energietransitie. Sommige bewonersinitiatieven groeien uit tot BewonersBedrijf of WijkBV en creëren mét en vóór buurtbewoners sociale werkplekken in het hart van de gemeenschap.

In deze vereniging van actieve bewoners heeft het bestuur een belangrijke functie. Zij houdt de vereniging op koers, neemt samen met leden beslissingen over de toekomst van de organisatie en zijn belangrijke sparringspartner van het team.

Op de komende Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2022 loopt de termijn van twee van de bestuursleden af. Hier vind je het huidige bestuursteam. Met de vacature door het vertrek van een andere bestuurder vorig jaar komen er dus 3 plekken vrij in het bestuur: twee algemeen bestuursleden en een voorzitter.

Lijkt het je leuk om jouw bestuurlijk talent in te zetten voor bewonerskracht in Nederland? Of ken je mensen in jouw omgeving die de perfecte kandidaat zijn?

Hier vind je de vacatures. De uiterste datum om te reageren is 4 januari 2022.

12 december 2021 / door / in
Groenvisie in Vogelvlucht: kom je ook?

Op woensdagavond 27 oktober vindt de zesde avond “Groenvisie in Vogelvlucht” plaats. Bewoners, groene organisaties, raadsleden en ambtenaren die zich betrokken voelen bij een groener Amersfoort ontmoeten elkaar dan in Het Groene Huis. In vogelvlucht praten ze elkaar bij over de activiteiten en projecten die bijdragen aan de realisatie van de Groenvisie.

Dit jaar is het 5 jaar geleden dat de Groenvisie Amersfoort 2030 werd vastgesteld. Op 27 oktober is iedereen welkom om te horen wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Er zijn pitches en posterpresentaties van o.a. Elisabeth Groen, Tuinpark Laakzijde en de Groene Raad Schothorst over Winkelcentrum Schothorst. De gemeente deelt o.a. de voortgang over de herplant van 4000 bomen, Steenbreek Openbare Ruimte en de monitoring van het groen en de natuur in Amersfoort.

Meer informatie:
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda/groenvisie-vogelvlucht-6

 

13 oktober 2021 / door / in
Elisabeth Groen: van plannen maken naar beheren

Het is juni 2021 en de metamorfose van Elisabeth Groen van ziekenhuislocatie naar stadspark voor iedereen is een feit. Na plannen maken en aanleg komt nu de fase van tien jaar beheer. Dit betekent natuur-ontwikkeling maar ook zorgen dat de bezoekers op een goede manier genieten van het park.

De hele zomer zijn er volop natuuractiviteiten in Elisabeth Groen; voor de kinderen maar gelukkig ook weer voor de volwassenen.

Kinderen

Elke derde en vierde woensdag van de maand is er een activiteit voor kinderen van 6 tot 12 jaar: Wordt lekker vies bij de Mudrun, zoek waterdiertjes, kom varen op de beek of koken uit de moestuin.

Moestuinieren

Elke maandag werkt een groep kinderen vanaf 16.00 uur in de Kindertuin. Heb je ook zin om te helpen? Stuur dan een mail naar onderstaand e-mailadres en meld je aan.

Peuters en kleuters

Peuters en kleuters kunnen op avontuur (samen met hun begeleiders) met Peuters in het Wild of de Kleutersafari! Aan de hand van een verhaal of liedje gaan we in het park op ontdekking.

Liever op je eigen moment naar het park? Download dan de bloementocht (3-6 jr) of de dierenbingo (4-9jr) en ga op stap.

Elke vrijdag kan je de speurtochten ook in het Parkhuis ophalen en is er voor kinderen een ijsje als ze hun Zomerpretpas laten zien.

Volwassenen

Gelukkig kunnen ook de excursies voor volwassenen weer van start. Ga mee op zoek naar vleermuizen, kom kijken op Willemsduintjes of hoor van alles over de vlinders en insecten in het park.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie. Aanmelden kan voor alle activiteiten door een mail te sturen naar wijknme@elisabethgroen.nl, met de naam van de deelnemer, leeftijd (bij de kinderen) en een telefoonnummer.

 

9 juli 2021 / door / in
Praat mee over de Transitievisie Warmte

Van de website van de gemeente Amersfoort:

Routekaart naar een aardgasvrije toekomst

Amersfoort werkt samen met partners aan een gezonde, CO2-neutrale en klimaatbestendige stad. Eén van de maatregelen die hieraan gaat bijdragen is de Transitievisie Warmte, ofwel de routekaart naar een aardgasvrije toekomst. Deze routekaart beschrijft de stappen die nodig zijn om tot aardgasvrije wijken te komen. Op basis hiervan zullen door de gemeente de komende jaren vele gesprekken met bewoners en bedrijven in buurten en wijken worden gevoerd over de wijze waarop we gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde, C02-neutrale buurt en wijk. Het college van burgemeester en wethouders legt de Transitievisie Warmte voor definitieve besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Transitievisie Warmte beschrijft route naar aardgasvrije toekomst

Belangrijke uitgangspunten

De voorgestelde stappen voor de verschillende buurten en wijken in Amersfoort zijn gemaakt op basis van een aantal uitgangspunten. Zoals dat de voorgestelde oplossingen voor het verwarmen van woningen en bedrijven schoon en effectief zijn én dat de voorgestelde oplos- singen betaalbaar moeten zijn voor bewoners. We weten nog niet alles, daarom is gekozen voor een flexibele aanpak. Ieder vijf jaar actualiseren we de Transitievisie Warmte op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Door innovatie zullen er de komende jaren nieuwe technieken, mogelijkheden en regelgeving komen.

Start voor een gesprek in de stad

In de Transitievisie Warmte is een volgorde van buurten en wijken voorgesteld waarin de gesprekken in de stad plaats gaan vinden. Dat betekent niet dat er al besloten is welk warmte- systeem of welke warmtebron gebruikt moet worden. Of hoe er geïsoleerd kan worden. En ook niet wanneer een buurt aardgasloos wordt. Dit soort keuzes worden pas later, in goed overleg met bewoners en bedrijven uit de buurten en wijken gemaakt. De Transitievisie Warmte kan daarmee worden gezien als een startpunt, een eerste inventarisatie van kansen en mogelijk- heden, voor een gesprek met de buurten en wijken, met als doel uiteindelijk samen tot een goed plan te komen dat bijdraagt aan een aardgasvrije toekomst.

Reageren op de Transitievisie Warmte

Van 25 mei t/m 24 juni 2021 kunnen inwoners reageren op het stuk. Alle reacties worden gebundeld in één document en aan de gemeenteraad aangeboden, zodat deze reacties ook meegenomen worden in de bespreking door de gemeenteraad. Op www.amersfoort.nl/aardgasvrij zijn filmpjes en een uitleg te vinden. En op 9 juni is er een online bijeenkomst waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen. U kunt zich hiervoor aanmelden via het formulier op dezelfde pagina van de gemeentewebsite.

29 mei 2021 / door / in ,