Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Geen categorie

Start bomenkap Westelijke Rondweg uitgesteld

De planning was om in de week van 7 januari 2019 te starten met de kap van bomen voor de aanleg van de Westelijke ontsluiting. Dit wordt uitgesteld. De rechter heeft op 4 januari 2019 een voorziening getroffen. Dit betekent dat er geen onomkeerbare werkzaamheden uitgevoerd mogen worden en dat er dus niet gekapt gaat worden. De rechtbank behandelt de kwestie opnieuw tijdens een zitting op 22 januari 2019. 

Op dit moment is het de bedoeling van de gemeente om bomen te kappen t.b.v. onderzoek naar archeologie en niet gesprongen explosieven. Dus nog niet alle 3500 bomen die er zullen worden gekapt als dit project doorgaat. Daarnaast is het met deze kap de bedoeling om alvast kabels en leidingen aan te leggen t.b.v. de aanleg van de nieuwe weg.
Volgens De Stad Amersfoort vindt de gemeente dat de vondst van dassen en dassenburchten in de directe omgeving van het tracé van de westelijke rondweg geen belemmering is om door te gaan met dit project.

De Stichting Groen in Amersfoort zet zich in om de aanleg van de ‘Westelijke Ontsluiting’ tegen te gaan en de kap van de 3500 bomen onnodig te maken. Volgens hen er geen bewijs is dat dit project, dat geraamd is op ruim €67 miljoen, nodig is voor de doorstroming van het verkeer in het gebied. Zie ook de recent geplaatste column op onze site.

Op de site van de gemeente is meer informatie te vinden over hun standpunt:  ‘Onderzoekskap Westelijke ontsluiting’.

10 januari 2019 / door / in , , ,
Elisabeth Groen is initiatief van de maand januari

Deze maand januari 2019 is Elisabeth Groen ons ‘initiatief van de maand’. Dit betekent dat op de homepage, op Facebook en op Twitter aandacht wordt besteed aan dit initiatief, en dat vertegenwoordigers van Elisabeth Groen aanwezig zullen zijn om al uw vragen te beantwoorden tijdens het inloopspreekuur van Bewoners033 in de ‘Ruimte voor Amersfoort’ in het Eemhuis op maandagavond 28 januari.

Elisabeth Groen is een bewonersinitiatief dat bezig is het terrein van het voormalige St.-Elisabethziekenhuis om te toveren tot een stadspark gerealiseerd vóór en dóór bewoners. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde, maar afgelopen december is er de eerste nieuwe boom geplant door wethouders Kraanen en Tigelaar. Op deze website en op de website van Elisabeth Groen zelf is uitgebreid verslag gedaan van alle stappen die tot dusver gezet zijn.

Wilt u zelf initiatief van de maand worden? Stuur dan een mail naar redactie@bewoners033.nl. U hoeft niet geregistreerd te zijn op deze website om initiatief van de maand te worden.

5 januari 2019 / door / in
Volg een reanimatie-cursus in januari of februari 2019

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de reanimatiecursussen (met AED) in januari en februari 2019 van Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort.

In onze reanimatiecursussen leiden we u in een avond op, van 19.00 – 23.00 uur, tot burgerhulpverlener voor ons netwerk in Amersfoort.

De prijs voor een basiscursus is €37,50 en voor een herhalingscursus €20. Als u zich binnen 7 dagen na de cursusdatum per e-mail aanmeldt als burgerhulpverlener met woonplaats in Amersfoort, betalen wij €10 terug.

Zo is de cursus goedkoper voor mensen die zich aanmelden als burgerhulpverlener in Amersfoort en iets duurder voor mensen die zich niet aanmelden. Wij hopen dat zich hierdoor meer mensen aanmelden als burgerhulpverlener in Amersfoort.

Heeft u vragen over de cursus? Stuur dan een mail naar: cursusinfo@reanimatienetwerk-amersfoort.nl.
Boeken kan op www.reanimatiecursus-amersfoort.nl. Daar staat ook meer informatie over de cursus.

10 december 2018 / door / in ,
Gratis workshop over fondsenwerving

Zou jouw initiatief ook baat hebben bij een meer gerichte fondsenwerving, maar weet je niet goed hoe dat moet?

Op donderdag 8 november van 15.00-18.00 uur organiseert Matchpoint een interessante bijeenkomst rondom dit onderwerp. Het is gratis toegankelijk voor alle maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven in Amersfoort.

Deze middag start met een algemene inleiding over de do’s en don’ts van fondsenwerving. Hierna kun je kiezen uit een van de volgende workshops:

  • ‘Hoe schrijf ik een goede Case for Support?’ door het gerenommeerde bureau Leenaers Verloop van der Westen
  • ‘Crowdfunding’ door een adviseur van Stidad, een niet-commercieel adviesbureau dat zich richt op maatschappelijke organisaties.

Je gaat praktisch aan de slag met een van deze onderwerpen en kunt de opgedane kennis hierna direct toepassen in de praktijk. Deze middag is gratis toegankelijk en vindt plaats bij Denksportcentrum Amersfoort op de Isselt.

Meer informatie en Aanmelden viawww.matchpointamersfoort.nl/bijeenkomst-8-nov.

25 oktober 2018 / door / in
Herplant 4000 bomen in de stad

In de komende drie jaar gaat de gemeente ongeveer 4000 bomen planten in de stad. De bomen komen op plekken waar sinds 2011 bomen zijn weggehaald omdat deze ziek of dood waren. Vanwege bezuinigingen zijn deze bomen eerder niet vervangen. Omdat bomen belangrijk zijn voor de stad, wil de nieuwe coalitie deze achterstand inlopen en heeft daar extra geld voor beschikbaar gesteld. Dit filmpje legt uit hoe het planten van 4000 bomen in drie jaar tijd in zijn werk gaat.

Bomen zorgen voor een prettig woon- en leefklimaat en dragen bij aan het bereiken van doelstellingen als een gezondere stad, het verminderen van de effecten van een veranderd klimaat, een betere milieukwaliteit en meer natuur (biodiversiteit) in de stad. Vanwege dit belang van bomen voor de stad, heeft de nieuwe coalitie drie miljoen euro extra beschikbaar gesteld, naast de 1,2 miljoen euro die al beschikbaar was. Hiermee kan de gemeente in de komende drie jaar de achterstand van 4000 bomen inlopen.

Wethouder Kraanen: ‘We hebben ons best gedaan hier snel werk van te maken en ik ben dan ook blij dat we binnen vier maanden na het nieuwe coalitieakkoord het terugplanten van 4000 bomen in de stad in gang kunnen zetten.’

Veiligheidscontrole

Ieder jaar controleert de gemeente een gedeelte van alle bomen in de stad. Als bomen ziek of dood zijn en er daardoor grote takken uit kunnen vallen of de boom gemakkelijk om kan vallen, worden ze weggehaald. Tot 2011/2012 werd er dan direct een nieuwe boom geplant. Sinds de bezuinigingen vanaf 2011/2012 zijn er (bijna) geen nieuwe bomen meer geplant op plekken waar een oude boom weg moest. Dat levert enkele duizenden plekken op in de stad waar nog boomstronken staan of lege plekken zijn.

Amersfoort.nl/bomen

Op www.amersfoort.nl/bomen staat een kaart waarop alle plekken zijn aangegeven waar sinds 2011 bomen zijn weggehaald na de jaarlijkse veiligheidscontrole. Voor een aantal plekken is al aangegeven welke boom er op die plek terugkomt. Voor andere bomen wordt daar nog aan gewerkt. In sommige gevallen is de plek niet (meer) geschikt om een nieuwe boom te planten, bijvoorbeeld omdat er boven of onder de grond onvoldoende ruimte is om de boom goed te laten groeien. Als de plek zelf niet (meer) geschikt is, wordt in de directe omgeving gekeken of er een betere plek is.

 

25 oktober 2018 / door / in
K.F. Hein Stimulerings-prijs – iets voor jouw initiatief?

Kans maken op de K.F. Hein Stimuleringsprijs? Utrechtse maatschappelijke organisaties kunnen t/m 10 oktober hun plan voor een bijzonder project indienen. Het project moet nog niet gestart en binnen twaalf maanden te realiseren zijn. Er zijn drie prijzen te verdelen. De eerste prijs bedraagt € 10.000. Meer info is te vinden op: https://kfhein.nl/nieuws/oproep-kf-hein-stimuleringsprijs-2018.

 

10 september 2018 / door / in