Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Geen categorie

Groenvisie in Vogelvlucht: kom je ook?

Op woensdagavond 27 oktober vindt de zesde avond “Groenvisie in Vogelvlucht” plaats. Bewoners, groene organisaties, raadsleden en ambtenaren die zich betrokken voelen bij een groener Amersfoort ontmoeten elkaar dan in Het Groene Huis. In vogelvlucht praten ze elkaar bij over de activiteiten en projecten die bijdragen aan de realisatie van de Groenvisie.

Dit jaar is het 5 jaar geleden dat de Groenvisie Amersfoort 2030 werd vastgesteld. Op 27 oktober is iedereen welkom om te horen wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Er zijn pitches en posterpresentaties van o.a. Elisabeth Groen, Tuinpark Laakzijde en de Groene Raad Schothorst over Winkelcentrum Schothorst. De gemeente deelt o.a. de voortgang over de herplant van 4000 bomen, Steenbreek Openbare Ruimte en de monitoring van het groen en de natuur in Amersfoort.

Meer informatie:
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda/groenvisie-vogelvlucht-6

 

13 oktober 2021 / door / in
Elisabeth Groen: van plannen maken naar beheren

Het is juni 2021 en de metamorfose van Elisabeth Groen van ziekenhuislocatie naar stadspark voor iedereen is een feit. Na plannen maken en aanleg komt nu de fase van tien jaar beheer. Dit betekent natuur-ontwikkeling maar ook zorgen dat de bezoekers op een goede manier genieten van het park.

De hele zomer zijn er volop natuuractiviteiten in Elisabeth Groen; voor de kinderen maar gelukkig ook weer voor de volwassenen.

Kinderen

Elke derde en vierde woensdag van de maand is er een activiteit voor kinderen van 6 tot 12 jaar: Wordt lekker vies bij de Mudrun, zoek waterdiertjes, kom varen op de beek of koken uit de moestuin.

Moestuinieren

Elke maandag werkt een groep kinderen vanaf 16.00 uur in de Kindertuin. Heb je ook zin om te helpen? Stuur dan een mail naar onderstaand e-mailadres en meld je aan.

Peuters en kleuters

Peuters en kleuters kunnen op avontuur (samen met hun begeleiders) met Peuters in het Wild of de Kleutersafari! Aan de hand van een verhaal of liedje gaan we in het park op ontdekking.

Liever op je eigen moment naar het park? Download dan de bloementocht (3-6 jr) of de dierenbingo (4-9jr) en ga op stap.

Elke vrijdag kan je de speurtochten ook in het Parkhuis ophalen en is er voor kinderen een ijsje als ze hun Zomerpretpas laten zien.

Volwassenen

Gelukkig kunnen ook de excursies voor volwassenen weer van start. Ga mee op zoek naar vleermuizen, kom kijken op Willemsduintjes of hoor van alles over de vlinders en insecten in het park.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie. Aanmelden kan voor alle activiteiten door een mail te sturen naar wijknme@elisabethgroen.nl, met de naam van de deelnemer, leeftijd (bij de kinderen) en een telefoonnummer.

 

9 juli 2021 / door / in
Praat mee over de Transitievisie Warmte

Van de website van de gemeente Amersfoort:

Routekaart naar een aardgasvrije toekomst

Amersfoort werkt samen met partners aan een gezonde, CO2-neutrale en klimaatbestendige stad. Eén van de maatregelen die hieraan gaat bijdragen is de Transitievisie Warmte, ofwel de routekaart naar een aardgasvrije toekomst. Deze routekaart beschrijft de stappen die nodig zijn om tot aardgasvrije wijken te komen. Op basis hiervan zullen door de gemeente de komende jaren vele gesprekken met bewoners en bedrijven in buurten en wijken worden gevoerd over de wijze waarop we gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde, C02-neutrale buurt en wijk. Het college van burgemeester en wethouders legt de Transitievisie Warmte voor definitieve besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Transitievisie Warmte beschrijft route naar aardgasvrije toekomst

Belangrijke uitgangspunten

De voorgestelde stappen voor de verschillende buurten en wijken in Amersfoort zijn gemaakt op basis van een aantal uitgangspunten. Zoals dat de voorgestelde oplossingen voor het verwarmen van woningen en bedrijven schoon en effectief zijn én dat de voorgestelde oplos- singen betaalbaar moeten zijn voor bewoners. We weten nog niet alles, daarom is gekozen voor een flexibele aanpak. Ieder vijf jaar actualiseren we de Transitievisie Warmte op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Door innovatie zullen er de komende jaren nieuwe technieken, mogelijkheden en regelgeving komen.

Start voor een gesprek in de stad

In de Transitievisie Warmte is een volgorde van buurten en wijken voorgesteld waarin de gesprekken in de stad plaats gaan vinden. Dat betekent niet dat er al besloten is welk warmte- systeem of welke warmtebron gebruikt moet worden. Of hoe er geïsoleerd kan worden. En ook niet wanneer een buurt aardgasloos wordt. Dit soort keuzes worden pas later, in goed overleg met bewoners en bedrijven uit de buurten en wijken gemaakt. De Transitievisie Warmte kan daarmee worden gezien als een startpunt, een eerste inventarisatie van kansen en mogelijk- heden, voor een gesprek met de buurten en wijken, met als doel uiteindelijk samen tot een goed plan te komen dat bijdraagt aan een aardgasvrije toekomst.

Reageren op de Transitievisie Warmte

Van 25 mei t/m 24 juni 2021 kunnen inwoners reageren op het stuk. Alle reacties worden gebundeld in één document en aan de gemeenteraad aangeboden, zodat deze reacties ook meegenomen worden in de bespreking door de gemeenteraad. Op www.amersfoort.nl/aardgasvrij zijn filmpjes en een uitleg te vinden. En op 9 juni is er een online bijeenkomst waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen. U kunt zich hiervoor aanmelden via het formulier op dezelfde pagina van de gemeentewebsite.

29 mei 2021 / door / in ,
Buurchefs zoeken gasten voor een Bordje Vrijheid

Op 5 mei 2021 vieren we de vrijheid van vroeger en nu, door je culinaire kunsten te tonen of van die van een ander te genieten en smaken van vrijheid te bespreken. Met Bordje Vrijheid deel je een zelfgemaakte vrijheidsmaaltijd met een wijkgenoot.

Door het enthousiasme en de grote hoeveelheid chefs zijn er nog tafelplaatsen over! Laat de buurchefs niet in de kou staan en schuif 5 mei om 18:00 uur aan tafel. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met eventuele (dieet)wensen. Meld je aan als tafelgenoot via www.bordjevrijheid.nl/aanmelden/tafelgenoot. Laat je verrassen door een Hollandse pot of Indische rijsttafel of en ontdek begin mei bij welke wijkgenoot je zal aanschuiven.

Bordje Vrijheid is een initiatief van Stichting de Bühne in samenwerking met projectgroep 75 jaar vrijheid. Te allen tijde zullen de actuele coronamaatregelen worden nageleefd.

3 mei 2021 / door / in
De Broedplaats komt er weer aan

De Broedplaats is een bijeenkomst waarin inwoners, gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren elkaar ontmoeten en samen kunnen broeden op ideeën voor de stad. De afgelopen twee Broedplaatsen zijn we digitaal samengekomen vanwege Corona. Dat ging goed. Voor donderdag 27 mei 2021 nodigt Bewoners033 je graag uit voor de volgende Broedplaats.

Tijdens de Broedplaats kun je een pitch doen van maximaal 3 minuten die eindigt met een vraag. Vervolgens kiezen de aanwezigen met welke pitcher zij mee willen denken om het initiatief of idee verder te helpen. Daarnaast kun je ook een mededeling met ons delen.

Op dit moment weten we nog niet of deze Broedplaats fysiek of online gehouden wordt. Als hij online is, dan kun je vanaf 18.45 uur inloggen; om 19.00 uur beginnen we met het inhoudelijke gedeelte van de Broedplaats. Aan het eind van de Broedplaats willen we ook graag nog ruimte bieden om na te praten en met elkaar te delen wat jullie momenteel bezighoudt. Als de Broedplaats fysiek gehouden kan worden, dan beginnen we om 18.00 uur met een maaltijd om in een ongedwongen sfeer elkaar (beter) te leren kennen, waarna om 19.00 uur de pitches beginnen.

Ambtenaren en raadsleden zijn speciaal uitgenodigd om op de Broedplaatsen mee te denken vanuit hun persoonlijke expertise en betrokkenheid.  Ook zzp’ers, (sociaal) ondernemers, adviseurs, kunstenaars en alle andere mensen die Amersfoort willen verder helpen zijn van harte welkom.

AANMELDEN
Meld je aan! Stuur een mail naar broedplaats@bewoners033. Bij de aanmelding maakt het niet uit of je wilt pitchen of dat je mee wilt denken. Als je wel een pitch of een mededeling wilt doen, wil je dat dan aangeven bij je aanmelding?

Voor aanvang van de Broedplaats krijg je een uitnodiging toegestuurd met een weblink en instructies, waarmee je kunt inloggen om aan de Broedplaats deel te nemen (online), of met informatie over de locatie. De Broedplaats en de maaltijd zijn gratis.

3 mei 2021 / door / in
Burgerborrel van april uitgesteld

De voorjaarsburgerborrel, die gepland stond voor deze maand, gaat niet door.  Vanwege het vrije karakter van de burgerborrels (echt een ‘borrel’), anders dan de Broedplaatsen die strakker georganiseerd zijn, komt de Burgerborrel toch niet goed tot z’n recht op een digitaal platform zoals Zoom. We hopen dat in het najaar de restricties afgelopen zijn en dat we dan weer de fysieke burgerborrels kunnen hervatten.

Als je een vraag hebt over je (voorgenomen) initiatief of je wilt sparren met iemand over een idee dat je hebt, kom dan naar het Zoom-inloopspreekuur van 26 april. Stuur een mailtje naar redactie@bewoners033.nl en we sturen je de link.

9 april 2021 / door / in