Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Geen categorie

KrijgdeKleertjes start in Amersfoort met kinderkleding ‘ruilpunt’
Wat doe je met de shirtjes waar je kind niet meer in past? Die ruil je! Al ruim 5000 ouders uit heel Nederland ruilen kinderspullen bij ruilpunten in hun buurt of via de website KrijgdeKleertjes.nl. Nu start ook in Amersfoort een ruilpunt. Wie kinderkleding overheeft kan deze hier langsbrengen en meteen iets leuks in ruil uitkiezen. Dat is duurzaam en gezellig tegelijkertijd.
In heel Nederland zijn KrijgdeKleertjes ruilpunten waar ouders bij vrijwilligers hun kinderkleding kunnen ruilen. Vanaf 4 juni 2018 is er in Amersfoort in principe elke eerste maandagavond van de maand een ruilavond in ‘Speeltuin Kruiskamp’, Pullstraat 3, Amersfoort. Van 19:00-21:00 kunnen ruilers er terecht om kleertjes in alle kindermaten te ruilen. Een volle tas (gewassen) kleertjes inbrengen om te ruilen, betekent een volle tas geruilde kleertjes weer mee naar huis nemen. Alleen doneren van kleding mag ook.
Het ruilpunt in Amersfoort wordt geheel op vrijwillige basis draaiende gehouden. Dat gebeurt met volle overtuiging en veel liefde! De vrijwilligers die dit in Amersfoort opzetten zijn Claudia Boom, Suus Wezenberg en
Esmee van Westerlaak. Zij beheren een voorraad schone en hele kleertjes. Ze hebben erg veel zin om te starten: “Wanneer kinderen uit hun kleertjes zijn gegroeid, zijn deze kleertjes vaak nog steeds goed voor een tweede, een derde en soms zelfs een vierde ronde! We kijken erg uit naar de opening en hoop veel andere ouders uit de wijk te bereiken met ons initiatief. Op die manier zijn we met zijn allen duurzaam en tegelijkertijd samen gezellig bezig.”
De ruilpunten zijn een initiatief van ruilsite KrijgdeKleertjes.nl, dat in 2012 is opgezet. Dit is dé website om als ouders onderling kinderspullen te ruilen. Duurzaam, handig en goedkoop de kinderen in het nieuw steken en je eigen kasten legen, dat is de gedachte achter de site. Inmiddels zijn al ruim 5000 mensen uit heel Nederland lid van de website van KrijgdeKleertjes.
Actuele openingstijden van het ruilpunt in Amersfoort zijn te vinden op de Facebook van KrijgdeKleertjes Amersfoort, https://www.facebook.com/KrijgdeKleertjesAmersfoort.
4 juni 2018 / door / in
“We doen het samen” Festival op 9 juni

Heeft u zin in een dag vol inspiratie, nieuwe kennismakingen en interessante workshops om uw burgerinitiatief, project of idee te vieren of juist meer vorm te geven? Zet dan 9 juni in uw agenda.

Het We doen het samen! Festival biedt workshops, een inspiratie- en adviesmarkt, inspirerende sprekers als Herman Tjeenk Willink én financiële mogelijkheden voor uw project of initiatief. De Amersfoortse Prodentfabriek staat die dag volledig in het teken van actieve burgers. Herman Tjeenk Willink opent het festival. Hij gaat in gesprek met RTLZ-verslaggeefster Hella Hueck over maatschappelijke democratie en de essentie van burgerschap: het eigen initiatief.

Tijdens het festival vindt ook de uitreiking van Kern met Pit plaats, de leefbaarheidswedstrijd van KNHM. Of misschien heeft u een geweldig idee waar u geld voor nodig hebt? Doe dan mee met Donatie op Locatie van VSBfonds en wie weet gaat u naar huis met een donatie van 10.000 euro voor uw project! U kunt nog aanvragen tot 31 mei a.s.

Datum en locatie:

Het We doen het samen! Festival : Hét festival voor actieve burgers zal plaatsvinden op zaterdag 9 juni 2018 van 10 tot 17 uur in de Prodentfabriek in Amersfoort. Voor meer informatie en het bestellen van kaarten: www.wedoenhetsamen.nu

Het We doen het samen! Festival is een initiatief van KNHM en VSBfonds en verschillende partners. Wij geloven in actief burgerschap en willen dit graag stimuleren door de levensvatbaarheid van burgerinitiatieven in heel Nederland te vergroten.

4 juni 2018 / door / in
Nieuwe subsidie-mogelijkheid voor culturele initiatieven

Met de nieuwe regeling Projectsubsidies kunst en cultuur 2018 wordt het makkelijker om voor kunst- en cultuurprojecten een subsidie bij de gemeente aan te vragen. Voor aanvragen tot 10.000 euro geldt een korte en snelle procedure. Aanvragen boven dat bedrag gaan langs een adviescommissie. Naast de kwaliteit van het project en het belang voor de stad, speelt bij de beoordeling het bijdragen aan de thema’s jongeren, diversiteit en innovatie van het cultuuraanbod een rol.

De Projectsubsidie kunst en cultuur 2018 vervangt de bestaande regeling Incidentele subsidie cultureel klimaat en media. De nieuwe regeling Projectsubsidies kunst & cultuur 2018 maakt het voor zowel professionals als amateurs mogelijk om incidentele subsidie aan te vragen. Er geldt geen plafond meer voor het aan te vragen bedrag. Het subsidieplafond van de regeling Projectsubsidies kunst & cultuur is in 2018 €250.000. Voor aanvragen tot € 10.000 is dit jaar €75.000 beschikbaar. Voor aanvragen boven de €10.000 is €175.000 te vergeven.

Diversiteit, jongeren en innovatie

Bij aanvragen voor de nieuwe Projectsubsidies kunst en cultuur ligt de focus in 2018 op diversiteit, jongeren en innovatie. Bij diversiteit gaat het om projecten die bijdragen aan het vergroten van de variatie en afwisseling in het cultureel klimaat en/of bijdragen aan een inclusieve samenleving. Bij jongeren gaat het om projecten die bijdragen aan het verbeteren van het cultuuraanbod voor jongeren. Door middel van innovatie kan worden ingespeeld op verschillende trends binnen de culturele sector. Ook kan innovatie worden gebruikt om het aanbod voor een breder publiek aantrekkelijk te maken (met het oog op de opgaven diversiteit en jongeren).

Aanvragen via de website

Aanvragen tot €10.000 kunnen vanaf 12 april 2018 aangevraagd worden, en worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen vanaf €10.000 dienen uiterlijk op 15 juni 2018 ingediend te zijn. Alle informatie over de nieuwe Projectsubsidies kunst en cultuur 2018 en het aanvragen van een subsidie is te vinden op www.amersfoort.nl/subsidies.

9 april 2018 / door / in
Gratis buitenkasten voor Amersfoortse AED-eigenaren: nu aanvragen!

De gemeente Amersfoort heeft de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort een subsidie verstrekt, waarme het Reanimatie Netwerk aan AED-eigenaren in Amersfoort gratis buitenkasten kan leveren voor plaatsing binnen de gemeente. Deze subsidieverlening werd unaniem gesteund door de Amersfoortse gemeenteraad.

De bedoeling is dat hiermee zoveel mogelijk AED’s naar buiten worden gebracht, zodat deze elk uur van de dag beschikbaar zijn voor de burgerhulpverleners van het netwerk. De verbruikskosten voor de AED-eigenaar na een inzet kunnen bij de ambulancedienst RAVU worden gedeclareerd.

Aanvragen van de gratis buitenkast kan door alle eigenaren van bestaande AED’s (van particulieren, buurtinitiatieven, sportverenigingen, appartementengebouwen, huisartsenposten, andere instellingen en alle Amersfoortse bedrijven).

De aanvraag kan ook worden gedaan voor nog aan te schaffen AED’s. Het netwerk heeft hiervoor kortings- en inruilafspraken gemaakt met haar leverancier.

Meer informatie, de exacte voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u vinden op: https://www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl/gratis-buitenkasten/.

Het Reanimatie Netwerk Amersfoort roept alle AED-eigenaren op hier serieus over na te denken. Als u om welke reden dan ook besluit de AED niet in een buitenkast te plaatsen, dan is het dringende verzoek om de AED in ieder geval tijdens de openingstijden aan te melden bij www.hartslagnusystem.nl voor inzet door onze Amersfoortse burgerhulpverleners. Wilt u als AED-eigenaar meehelpen om Amersfoort ‘hartveilig’ te maken? Neem dan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en plaats een AED buiten.

9 april 2018 / door / in
Volgende burgerborrel op 12 april

De ‘burgerborrel’ in Amersfoort is bedoeld voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad inzet. Bij voorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit. Zie hier een impressie van de sfeer tijdens zo’n burgerborrel.

Het motto van de ‘burgerborrel’ is kennis maken = kennis delen. Het is een netwerkbijeenkomst bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Net zoals het bedrijfsleven, grote instellingen en andere organisaties in de stad dat doen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven gezamenlijk laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van de stad.

Ook dit keer is de zeepkist het vaste onderdeel waar initiatieven zich kunnen presenteren en daar ook steun voor kunnen vragen. De eerdere borrels trokken een kleine 60 mensen, die zo’n 35 burgerinitiatieven vertegenwoordigden. De ‘burgerborrel’ wordt voorbereid door enkele Amersfoorters die betrokken zijn bij diverse initiatieven zoals, Bewoners033.nl, Verkeerstuin en Kruiskamp Onderneemt.

U bent van harte welkom!
Dit keer zijn we uitgenodigd bij Voedselbank Amersfoort, Argonweg 10, vanaf 19.30.
De toegang is zoals gebruikelijk gratis;
koffie, thee, fris, wijn of bier voor eigen rekening aan de bar verkrijgbaar (zeer schappelijke prijzen)

De Burgerborrel een volgende keer bij jouw initiatief op locatie? Mail naar Burgerborrel@bewoners033.nl.

26 maart 2018 / door / in