Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Geen categorie

Dit najaar helaas geen Burgerborrel

Met pijn in het hart hebben we besloten om de Burgerborrel van 15 oktober 2020 niet door te laten gaan. Het sterke van de Burgerborrels is het informele netwerkkarakter ervan en de online variant is daar slechts een slap aftreksel van.

Gelukkig zijn er nog de inloopspreekuren op 28 september, 26 oktober en 23 november. (Van de laatste twee is de locatie nog niet bekend; hou deze website in de gaten.) En natuurlijk is er op 26 november weer een Broedplaats.

25 september 2020 / door / in ,
Burgerborrel 15-10-2020 in

Op donderdagavond 15 oktober 2020 is de volgende Burgerborrel, in …..
De deuren zijn open van 19 uur en de start is om 19:30, einde rond 21:30. Aanmelden is niet nodig.

De ‘Burgerborrel’ is er voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad en dorpen in Amersfoort inzet. Bijvoorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit. Ook gemeenteraadsleden en mensen die vanuit hun werk geïnteresseerd zijn in initiatiefrijke bewoners, zijn van harte welkom.

Het motto van de Burgerborrel is “Kennis maken = Kennis delen”. Het is een netwerkbijeenkomst bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven gezamenlijk laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van Amersfoort. Het gaat erom je activiteit of initiatief te presenteren aan je mede-Amersfoorters, en te horen wat anderen te vertellen hebben. Zo inspireren en motiveren we elkaar, leren we van elkaar. Samen maken we Amersfoort!

De zeepkist is het vaste onderdeel waar je een initiatief kunt presenteren of je vraag kunt stellen.

De toegang is gratis, consumpties zijn op eigen kosten. Houd er rekening mee dat er niet kan worden gepind.

burgerborrel@bewoners033.nl

15 september 2020 / door / in , , , , , , , , , , , ,
Gaat wethouder Buijtelaar in gesprek met bewoners Soesterkwartier?


Het Soesterkwartier in constructief verzet

Na een tijdje relatieve rust rouleert er opnieuw een petitie tegen nieuwe plannen voor een weg dwars door de groenstrook langs de Amsterdamse weg in het Soesterkwartier. Men vreest overlast van een drukke verkeersweg waarvoor groen en sportvelden opgeofferd zullen worden, en waardevermindering van de woningen.
Enige tijd geleden kwam verkeerswethouder Buijtelaar (VVD) met het idee om de groengordel bij de Dollardstraat, langs de Amsterdamse straatweg, te gebruiken voor het aanleggen van een nieuwe verkeersader, die de verkeersproblemen van de rotonde De Nieuwe Poort bij het Eemplein moet oplossen.  De manier waarop hij zijn idee presenteerde gaf bewoners de indruk dat het een voldongen feit was en dat schoot de bewoners in het verkeerde keelgat. Dat, en de inhoud van het idee, leidde tot verzet. Dat gaf de gemeenteraad aanleiding om het plan van Buijtelaar naar de prullenbak te verwijzen.
Het actiecomité Leefplezier 3812 wil graag meedenken over manieren om dat deel van de stad veilig en bereikbaar te houden.

Verder verdiepen:

4 september 2020 / door / in , , , ,
Jouw kans om je mening te geven over de Regionale Energiestrategie Amersfoort

Bod RES Amersfoort: behoorlijke ambitie, vraagtekens bij haalbaarheid en locatiekeuzes, zegt Natuur- en Milieufederatie Utrecht

De regio Amersfoort zet in haar bod voor de RES in op 0,5 TWh aan duurzame energie uit wind- en zonprojecten in 2030. Onderdeel daarvan is de 0,09 TWh aan lopende en al gerealiseerde initiatieven. Op het eerste gezicht een mooie inzet, maar bij de beoogde uitwerking heeft de NMU grote vraagtekens. Een groot deel van de opwek zou namelijk terechtkomen in kwetsbare natuurgebieden, terwijl in andere gebieden kansen voor lokale initiatieven juist onbenut blijven. Daarom roepen de NMU, natuurbeheerders en energie-initiatieven in een brief op tot verbeteringen.

In de regio Amersfoort, bestaande uit 7 gemeenten (het blauwe deel op de kaart), is recent een concept-RES gepubliceerd. Tot en met 30 april 2020 kunnen belanghebbenden via deze link de teksten en kaarten bekijken, en hun mening geven via het reactieformulier. Daarna besluiten de volksvertegenwoordigers over de stukken die bij het Rijk moeten worden ingediend.

Lees het hele stuk van Natuur- en Milieufederatie Utrecht hier.

18 april 2020 / door / in
StadsLab033 sluit zijn deuren
Afgelopen week ontvingen wij het bericht dat het Stadslab033 gaat sluiten. Dat vinden wij een heel treurig bericht, voor Amersfoort maar zeker ook voor Bewoners033.  In de afgelopen jaren was Stadslab033 heel belangrijk voor Bewoners033. Inhoudelijk omdat de sociale ondernemers die daar actief waren, voor ons waardevolle sparringspartner waren als het ging om vraagstukken rond bewonersinitiatieven en de samenwerking met formele organisaties in de stad. Sociale ondernemers, zoals die van Stadslab033, hebben bewezen daarin een belangrijke partner te zijn voor bewonersinitiatieven.
Het Stadslab033 was voor ons ook heel belangrijk omdat we daar ook altijd fysiek welkom waren. Het is voor Bewoners033 de afgelopen jaren steeds lastiger geworden om ruimtes te vinden om te overleggen en het organiseren van bijeenkomsten. We hebben heel wat uren bij het Stadslab033 doorgebracht: om te spreken over onze eigen plannen en soms heftige gesprekken over ons eigen voortbestaan. Maar waren we altijd welkom voor Broedplaatsen en Burgerborrels. De ontmoeting staat bij Bewoners033 centraal, en het hebben van een ruimte waar we altijd welkom zijn voor die ontmoeting is voor ons dus heel erg belangrijk.
We danken Stadslab033 dat ze ons dat welkom geboden hebben. En wensen de mensen die zich zo hard ingezet hebben voor het Stadlab033 heel veel sterkte toe in de komende tijd.

Dit schrijft StadsLab033 zelf:

Na zeven jaar een vaste naam te zijn geweest in Amersfoort, is afgelopen week het pijnlijke besluit gekomen om StadsLAB033 te sluiten. Afgelopen jaren hebben wij ons met ondersteuning van veel verschillende enthousiaste vrijwilligers, samenwerkingspartners, studenten en leden ingezet voor sociale innovatie. Het sociale hart stond hierbij altijd centraal! Wij bedanken iedereen voor het vertrouwen in StadsLAB033 en de fijne samenwerkingen.

De laatste twee jaar is er veel tijd en energie gestoken in het financieel gezond krijgen van StadsLAB033, in kleine stappen zijn hier successen in geboekt. Onlangs moest StadsLAB033 haar fysieke werkplekken sluiten vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, gezondheid staat immers altijd voorop. Door de financiële gevolgen die dit met zich mee brengt, zien wij geen mogelijkheden meer voor de nabije toekomst.

Het hart achter StadsLAB033 blijft kloppen. Ramon van Rootselaar zet zich op dit moment in voor een goede afwikkeling van de Coöperatie StadsLAB033. Na deze afwikkeling gaat Ramon kijken waar hij zich voor kan inzitten. Wil jij hiervan op de hoogte blijven of heb je ideeën voor Ramon, laat dit dan weten. Voor vragen of opmerkingen over onze sluiting kan je eveneens mailen: ramon@stadslab033.nl.

Nogmaals veel dank aan onze leden en samenwerkingspartners voor het vertrouwen de afgelopen jaren en graag tot ziens!

6 april 2020 / door / in