Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Geen categorie

Wijkcentrum Het Klokhuis ten onder aan eigen succes?

“Wij gaan ten onder aan ons eigen succes.” Dat voorspelt Ans Mers, de motor achter het wijkcentrum Het Klokhuis in Randenbroek, dat sinds drie jaar door bewoners wordt gerund. De beloofde tijdelijke gemeentesubsidie van 60.000 euro gedurende drie jaar is stopgezet en er is, gezien het toenemend aantal activiteiten het grote vrijwilligerskorps behoefte aan drie tot vier vaste krachten. “Wij faciliteren niet alleen maar, we hebben ook een maatschappelijke functie en vangen veel kwetsbare mensen op”, legt Mers uit, die zelf lange dagen maakt om de tent te runnen. Dat kan ze niet lang volhouden, geeft ze toe.
Bert Vos

Nadat de gemeente alle buurthuizen sloot sloegen in Schuilenburg/Randenbroek een groep buurtbewoners de handen ineen en besloten om dan maar zelf het ‘centrum’ aan de Weberstraat open te houden. Een flinke klus die erin geresulteerd heeft dat Het Klokhuis beter loopt dan verwacht. De verhuur aan derde partijen is dit jaar als ruim dertig procent meer als in dezelfde periode vorig jaar, het aantal bezoekers steeg van 10.000 in de beginperiode tot 40.000 nu. Voor Mers en haar team betekent dat een immense organisatie en het aansturen van veertig vrijwilligers, waarvan een groot deel tot de kwetsbare groepen behoort en de nodige begeleiding nodig heeft. “Wij scholen mensen en zorgen voor opleidingen zoals bedrijfshulpverlening en het halen van horecapapieren. Dat kost ons 20.000 euro per jaar. Daarbij zou ik ze graag een vrijwilligersvergoeding willen geven. Maar dat gaat nu niet.”

Van de ene kant is het Klokhuis, dat van ’s morgensvroeg tot ’s avonds laat open is, een organisatie die zich vanuit een maatschappelijke functie richt op welzijn en zorg. Ouderen die hulp nodig hebben kloppen er aan, er zijn maaltijden voor mensen met een klein sociaal netwerk, cliënten van de Dienst Sociale Zaken doen er vrijwilligerswerk en het is een belangrijk ontmoetingspunt voor de wijk. Van de andere kan wordt het wijkcentrum gezien en gerund als een bedrijf met horeca, verhuur (tot voor kort aan een kinderdagverblijf) en activiteiten die geld moeten opleveren. De inkomsten bedragen 8000 euro per maand, daarvan gaat 4.500 euro huur naar de gemeente en 1100 naar een beveiligingsbedrijf. Het pand moet van de Dienst Handhaving ook nog eens aan allerlei eisen voldoen zoals brandveiligheid. “Veel te veel voor een vrijwilligersorganisatie die ook nog eens dient als een basisvoorziening in de wijk.”, vindt Mers. Van de overige 3500 euro blijft er dus niets over constateert ze. “Sinds de bouw van dit pand (1990, red.) is er geen onderhoud gepleegd. Van het dak blijkt alle lood verdwenen te zijn. Daarvoor zijn echter geen reserves opgebouwd. Geen idee hoe we dat oplossen. Omdat er een slechte boekhouding is gevoerd, voordat wij het overnamen, is het niet bekend wat er de komende tijd precies nodig is voor onderhoud. “

Dat een wijkgebouw draaiende kan worden gehouden door een buurtinitiatief dat heeft Ans Mers met haar vrijwilligersteam wel bewezen. En als het aan hen ligt blijft dat ook zo. “Maar dan verwachten we wel meer steun van de gemeente en dat ze structureel de komende vijf jaar de beloofde 60.000 gewoon blijven betalen.”

3 augustus 2015 / 1 reactie / door / in ,
Dag van de Duurzaamheid | Amersfoort 7 t/m 10 oktober 2015

Doe mee en meld je duurzame activiteit aan!
In Amersfoort bouwen we met inwoners, ondernemers en organisaties samen aan een duurzame stad. Samen laten we zien dat duurzaam leven en ondernemen helemaal niet moeilijk of duur hoeft te zijn.

Van 7 t/m 10 oktober 2015 willen we aan iedereen laten zien:

  • hoe leuk het is om met een duurzame leefstijl bezig te zijn,
  • hoe lekker het eten smaakt,
  • hoeveel geld en comfort energiezuinig wonen en werken oplevert,
  • wat je kunt doen om je buurt groener te maken,
  • dat er alternatieven zijn voor de file en de diesel,
  • hoe makkelijk het is om afgedankte materialen weer een nieuw leven te geven.

Zo willen we vier dagen lang inspireren en samen concreet aan de slag!

Veel activiteiten voor diverse doelgroepen, dat willen we, en kunnen we niet alleen. Dus meld jouw evenement aan via www.amersfoortduurzamestad.nl/dvdd2015. Zo laten we samen zien hoe mooi de toekomst van Amersfoort eruit ziet!

Op zoek naar een inspirerende ruimte om je activiteiten te presenteren? Op zoek naar partners? We helpen je graag verder. Kijk op de site voor meer info.

10 juli 2015 / door / in , , , , , ,
Samen werken aan een duurzame stad: Toekomstfonds Amersfoort

De beweging naar een duurzaam Amersfoort wordt zichtbaar in concrete projecten van Amersfoorters. Om de realisatie van de duurzaamheidsambities te versnellen is er het Toekomstfonds Amersfoort waarmee het college vernieuwende initiatieven of projecten van ondernemers, organisaties en inwoners ondersteunt.
Heb jij als ondernemer of bewoner een duurzaam idee, dat de stap moet maken van pilot naar implementatie of van plan naar pilot? Zoek jij naar aanvullende financiering?
Dan kan het toekomstfonds jouw project wellicht ondersteunen. Vanzelfsprekend gaat het om een project met een concrete en aantoonbare bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad Amersfoort. Het project wordt uitgevoerd voor of door Amersfoortse ondernemers, organisaties of instellingen. Bovendien is er een helder en compleet projectplan met aantoonbare eigen financiering naast de cofinanciering vanuit de gemeente (maximaal 50% tot een bedrag van maximaal €50.000,-).
Wij zoeken projecten die innovatief en vernieuwend zijn voor Amersfoort. Projecten die een blauwdruk leveren met kansen voor Opschaling, waarin wordt samengewerkt tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, die vraaggestuurd zijn opgezet en
waarbij de betrokkenheid van inwoners of gebruikers van Amersfoort vanaf het begin is meegenomen. Projecten waarbij de opgedane kennis wordt gedeeld met anderen, waardoor gezamenlijk nog meer impact gegenereerd kan worden. De projectplannen moeten uiterlijk 1 september 2015 binnen zijn om voor cofinanciering in 2015 in aanmerking te kunnen komen.
Interesse? Voor informatie over het toekomstfonds kunt u terecht op
www.amersfoort.nl/toekomstfonds of neem contact op met Nelly Swijnenburg via
Duurzamestad@amersfoort.nl

8 juli 2015 / door / in , , , , , , ,
Democratie 1000 in Apeldoorn; wie gaat er mee?

Aanstaande maandag 1 juni vindt een Democratie 1000 plaats in Apeldoorn; een D1000.

Een grote groep inwoners, raadsleden, wethouders, burgemeesters, ambtenaren uit heel Nederland buigen zich dan over de staat van de democratie. Het gaat om de volgende vraag:

Wat vragen nieuwe taken en een veranderende samenleving van de lokale overheid en wat betekent dit voor het functioneren van de lokale democratie?

Een groep Amersfoorters gaat er naar toe: Wethouder Bertien Houwing, Wethouder Fleur Imming, Hiske Land, Jeroen Fikkers, Harmen Zijp, Will van der Vlies en Anne de Feijter.

Er zijn nog plaatsen vrij op de D1000! Deelname is gratis.

Ga je mee?! Je kunt je aanmelden via: http://www.democratie1000.nl/

Een deel van ons reist samen per trein. We vertrekken met de intercity (richting Deventer) van 8.37 uur op spoor 1.

28 mei 2015 / door / in
Studenten HU Amersfoort op zoek naar duurzame Bewonersnetwerken

Zo op de valreep van het einde van hun eerste opleidingsjaar voor Social Work HU Amersfoort willen Esmee Verschoor, Céline van der Wiel, Naomi van den Brink en Lisanne Baelde onderzoek doen naar wat mogelijke succesfactoren kunnen zijn in de wijk Schothorst, om zo te helpen om duurzame netwerken op te zetten voor buurtbewoners in kwetsbare positie.
De eerstejaars hebben het afgelopen jaar les gehad via verschillende vakken over het fenomeen Buurtinitiatieven. Nu willen ze dolgraag de praktijk in om te toetsen wat nu bepalend zou kunnen zijn om straks kwetsbare burgers blijvend van voldoende steun te kunnen voorzien door hun medeburen.
Ze hebben hiervoor contact gezocht met buurtbewoners uit de Amersfoortse wijk Schothorst die graag de uitdaging aannemen om samen een start te maken in het ontwikkelen van burennetwerken in de wijk. De Hu studenten gaat dit met onderzoek ondersteunen. Het project maakt deel uit van een breder onderzoek hoe de relatie tussen de HUA en de wijk Schothorst geïntensiveerd kan worden.

Invalshoeken
De studenten kiezen ieder voor een verschillende invalshoek. Esmee gaat vragen welke tips buurtbewoners hebben voor een duurzamer burenhulpnetwerk. Naomi en Lisanne richten zich op de professionals, terwijl Celine leden van het enthousiaste Burennetwerk Schothorst gaat bevragen voor ideeën.
Het initiatief staat in het teken van lessen over Onderzoek. De vier dames hebben ambitie want zij willen graag deze grote uitdaging koppelen aan een ster bij het Honoursprogramma van Hogeschool Utrecht, waarbij studenten iets extra’s toevoegen aan de samenleving.
De excellente studenten worden op de achtergrond begeleid door leden van Burennetwerk Schothorst en Hogeschooldocent Marco van Stralen. Voor meer info: 06 42 60 54 83 of hu-netwerkonderzoek@hotmail.com

29 april 2015 / door / in ,
Ronselen voor de Heer.

Bij tijd en wijle is het zinvol om eens verder te kijken dan Amersfoort smal is. Zeker in een periode waarin stedelijke problemen het lijken de winnen van de kansen en uitdagingen. Als bestuurslid van een kleine stichting die ‘kansen voor buurtjongeren’ in Amsterdam West biedt, krijg ik inzicht in de problematiek van sociaaleconomische kwetsbare buurten. En Amersfoort lijkt ineens heel ver. Het zijn buurten waarin het aantal nieuwkomers het aantal autochtonen overstijgt. Het zijn ook buurten waar het thema ‘overleven’ geen moment afwezig is. Maar waar ik echt van schrik is als ik hoor dat het percentage werkloze jongeren in die buurten inmiddels boven de 50% ligt. Geen kansen, geen perspectief en geen instanties die tenminste de suggestie wekken iets te kunnen betekenen, scheppen het favoriete werkterrein voor radicalisering. In welke richting die dan ook mag uitgaan.

Ronselaar voor de Heer.
Daar waar het de islam betreft is de methodiek van de ‘jihad ronselaar’ even simpel als effectief. Je geeft jongeren precies wat ze dagelijks missen: vriendschap, aandacht, scholing en zicht op een heroïsch perspectief. Niet zo gek toch, tenminste als je deze kwaliteiten even losmaakt van de inhoud van de boodschap. Ooit deed ik als beginnende student in een grote stad precies hetzelfde. Ik was een kersvers ‘bekeerde’ christen en werd direct op basis van mijn kwaliteit, overtuigingskracht en enthousiasme, op pad gestuurd om andere studenten te gaan ‘bereiken voor de Heer’. Dus ging ik aan deur aan deur op studentenflats de ‘blijde boodschap’ verkondigen.
Werd soms weggehoond, voelde soms de luchtverplaatsing van deuren die werden dicht geknald, maar kwam ook regelmatig binnen, om daar ‘ook voor jou is er redding ’ te verkondigen. Daarbij werd gebruik gemaakt van een subtiele ‘open nerve’ techniek: zoek de kwetsbaarheden en de pijn, raak die stevig aan (“auw, auw”) en zet daarop dan de getuigenis in van de heer als medicijn tegen alle kwalen. Resultaat? Overweldigend! Zelfs onder mariniers in Den Helder, waar ook geëvangeliseerd werd, had ik succes. Want waar kan eenzaamheid tastbaarder zijn dan in een machowereld, waar ‘kwetsbaarheid’ zo’n beetje het meest vieze woord is. Los van de inhoud : wat ik daar aanbod was vriendschap, aandacht en zingeving. Een betere reclameboodschap voor de kwetsbaren is welhaast niet denkbaar.

Neoliberale praatjes
Terug naar de kids in Amsterdam West. Laten we het verhaal maar omdraaien. Ik verbaas me erover dat nog maar relatief weinig jongeren in ons land zich als radicale jihadist bekeerd hebben. Zeker als ik kijk naar de uitzichtloosheid in bepaalde buurten en wijken van ons land. Daar wonen jongeren die moeten lachen als politici en bestuurders komen aanzetten met neoliberale statements als “gelijke kansen voor iedereen die vooruit wil in de samenleving”. Het pijnlijke van die boodschap is echter dat zij die – om welke reden dan ook- er niet in slagen van die kansen gebruik te maken wel volslagen mislukkelingen en ‘losers’ moeten zijn.
Dat doet pijn van binnen. En pijn zoekt een uitweg. Het kweekt jongeren die zich gaan wapenen met kennis van een – bedrieglijke- ‘bevrijdingstheologie’. Worden opgenomen in een hechte vriendengroep, zich gaan scholen om de ‘witte’ professionals zich die in het kader van ‘radicalisme bestrijding’ in de buurten wagen om de oren slaan met een batterij aan koranteksten. En niet meer bereikbaar zijn.
Helaas heeft onze neoliberale samenleving hier nog geen antwoord op gevonden, wellicht omdat deze zelf is gaan geloven in het sprookje van ‘kansen voor iedereen’.

22 april 2015 / door / in