Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Groenprojecten

Buurtwetertegel voor Wieke en Marleen

Op zaterdag 9 april is de Buurtwetertegel uitgereikt aan Wieke en Marleen, buren uit Liendert. De uitreiking vond plaats in de Buurttuin Liendert, een braakliggend stuk grond, waar de twee samen met andere vrijwilligers iets leuks van hebben gemaakt. Het is een plek geworden waar mensen graag verblijven en verbindingen ontstaan. Elke tweede zaterdag van de maand wordt er gewerkt in de tuin, maar deze zaterdag was het ook een beetje een feestdag.

 Voormalig zwembad

De buurtuin Liendert is op de plek waar tot 2018 het zwembad was. Marleen en Wieke grepen de sloop ervan aan om buren samen te brengen. Het gebied was beschikbaar voor de buurt totdat er woningen gebouwd worden en de tennis- en handbalclub verplaatsen. Maar de buren hebben het voor elkaar gekregen dat de buurttuin ook na deze ontwikkelingen blijft bestaan. De aanwezigen op deze zaterdag hebben geholpen de boomstammen die het terrein afbakenen te verplaatsen, zodat de buurttuin aan de andere kant van het fietspad verder kan.

Allerlei activiteiten

Vanwege de tijdelijkheid was gekozen voor een onderhoudsvriendelijke tuin, maar er is natuurlijk altijd wat te doen. Meerdere vrijwilligers steken de handen uit de mouwen in de buurttuin, maar Marleen en Wieke zijn toch wel de drijvende krachten, die elke keer weer nieuwe activiteiten bedenken. Een bootcamp voor de sportievelingen, een springkusssen voor de kleintjes: naast het werken is er ook veel leuks te beleven in de buurttuin. Zo creëren ze gemeenschapsgevoel in de buurt en dat wordt gewaardeerd!

De Buurtwetertegel

De Buurtwetertegel is voortgekomen uit het initiatief Buurtweter van de G1000 in 2014. De initiatiefgroep ontdekte dat er al zoveel mensen zijn in Amersfoort, die zich inzetten voor hun buren en buurt, dat ze besloten hebben om een blijk van waardering te ontwikkelen, die regelmatig wordt uitgereikt aan de echte Buurtweters van Amersfoort. De Buurtwetertegels zijn vrijwillig ontworpen en uitgevoerd door Anja Claassen, een keramiste uit Schothorst.

Iemand nomineren?

Heb jij iemand in de buurt die weet wat er speelt en vraag en aanbod bij elkaar brengt? Bij wie je terecht kunt met praktische vragen als “Bij wie zou ik een ladder kunnen lenen?”, “Is er iemand die mijn hond een paar keer per week uit zou willen laten?”, of “Zou een buurtgenoot voor mij wat boodschappen kunnen meenemen?”. Je kunt deze meer dan goeie buur nomineren voor een Buurtwetertegel, door een mail met motivatie te sturen aan buurtwetertegel@bewoners033.nl.

11 april 2022 / door / in ,
Plantkiezer van Het Groene Huis maakt klimaatbewuste plantkeuze makkelijk

De gemeente, projectontwikkelaars en inwoners samen staan voor de uitdaging de stad klimaatbestendiger in te richten. Een goede keuze van planten is de eerste stap naar begroeiing die beter bestand is tegen toenemende periodes van hitte of droogte door het veranderend klimaat en waar vlinders, insecten en bijen onderdak en voedsel vinden. De digitale plantkiezer maakt het makkelijk om die goede keuze te maken. De plantkiezer is te vinden op plantkiezer.hetgroenehuisamersfoort.nl.

De plantkiezer is een online platform met een grote variëteit aan bomen, heesters en andere planten met uitgebreide beschrijving van de kenmerken. Er kan eenvoudig geselecteerd worden op bestemming, soort beplanting, wijk, tuingrootte, standplaats, uiterlijk en biodiversiteit. Vervolgens verschijnt met een klik een passend assortiment geschikte planten.

De plantkiezer is een digitale aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden bij het Groene Huis om je te oriënteren op een klimaatbewuste plantkeuze: de voorbeeldtuinen, de plantenlijst en het periodieke aanbod van workshops om de tuin groen in te richten.

Voor inwoners én professionals én initiatieven

De plantkiezer biedt een goede basis van geschikte planten. Naast gebruik door particulieren kunnen ook bewonersinitiatieven en de gemeente zelf in haar groenopdrachten en in advisering ook projectontwikkelaars wijzen op het gebruiksgemak van de tool.

Uit een persbericht van de gemeente Amersfoort

 

31 maart 2022 / door / in
Verhelderende evaluatie Elisabeth Groen en het Parkhuis

Op donderdag 3 maart evalueerden initiatiefnemers van Elisabeth Groen en het Parkhuis samen met de gemeente Amersfoort de totstandkoming en het verloop van het initiatief. Deze bijeenkomst was het sluitstuk van een inventarisatie van de redenen waarom dit burgerinitiatief in samenwerking met de gemeente (co-creatie i.p.v. participatie) zo succesvol is verlopen: dit in tegenstelling tot vele andere initiatieven in vele gemeenten.

Er werden zogenaamde sleutelmomenten (maar liefst 17!) benoemd die belangrijk waren in het proces en waar de samenwerking fout had kunnen gaan. Belangrijke redenen voor het succes waren het duidelijke politieke besluit (geen bebouwing maar groen) met bijbehorend budget voor een “aaibaar” project: wie wil er nu géén groen?

Zoals in de discussie werd opgemerkt: het is wel een uitzondering: initiatieven in het sociale domein verlopen in het algemeen uiterst moeizaam. Het resultaat van het Elisabeth Groen / Parkhuis is hoe dan ook heel mooi.

Voor de liefhebber kan de hele avond teruggekeken worden via deze link. Op deze website worden de 17 sleutelmomenten nog eens uitgelegd.

Guus van Scharrenburg

10 maart 2022 / door / in , ,
Subsidieregeling groen dak gaat door in 2022

Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw, garage of woning vergroenen, kunnen hiervoor vanaf 15 maart 2022 een subsidie aanvragen. Met de subsidieregeling wil Gemeente Amersfoort huiseigenaren stimuleren hun woonomgeving te vergroenen. Dit draagt bij aan de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering.

Kijk op deze pagina van amersfoort.nl voor alle informatie. Rechts vind je op die pagina de link naar de subsidiepagina. De Stad Amersfoort heeft er een wellicht leesbaarder artikel aan gewijd.

Goed om aan je achterban door te geven!

17 februari 2022 / door / in , , ,
Vraag een voucher aan om een boom te planten

Een persbericht van Natuur- en Milieufederatie Utrecht:

Voucherregeling verlengd: provincie Utrecht geeft inwoners kans om eigen omgeving te vergroenen  

De voucherregeling Beleef en Bewonder! 2021 heeft nog een eindsprintje! Er is nog budget over van de regeling die van juni tot en met augustus dit jaar openstond. Bewoners kunnen dit najaar een voucher ter waarde van € 500 of € 1.000 aanvragen, specifiek voor projecten waar bomen geplant worden. Bomen geven schaduw en verkoeling, dragen bij aan een goede waterhuishouding en geven ruimte aan vogels en insecten. Qua locaties kun je denken aan schoolpleinen, zorgboerderijen, speeltuinen en sportparken. Op deze manier dragen de vouchers bij aan een groene en gezonde leefomgeving. Aanmelden voor de vouchers kan vanaf 15 november.

De vouchers zijn aan te vragen door inwoners en vrijwilligersinitiatieven die hun dorp of wijk willen vergroenen. Dit voorjaar is de voucherregeling ‘Beleef en Bewonder!’ al weer voor de derde keer van start gegaan. Deze ronde was er extra aandacht voor projecten gericht op klimaatadaptatie. De ‘Bomeneditie’ van dit najaar sluit hier goed bij aan: bomen nemen CO2 en fijnstof op, gaan droogte tegen en geven verkoeling bij extreme hitte. Deze ‘Bomeneditie’ sluit daarnaast aan bij de ambitie van de provincie Utrecht om 600.000 extra bomen te planten in 2023. Deze ambitie ligt vastgelegd in het Bomen Actieplan.

Uitvoering
De uitvoering van de voucherregeling is in handen van Groen aan de Buurt. Binnen dit programma worden vrijwilligers en gemeenten ondersteund bij de uitvoering van groene buurtprojecten. Groen aan de Buurt is een samenwerking tussen IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht. Kijk voor meer informatie op de website www.groenaandebuurt.nl.

Aanmelden
Via de website van Groenaandebuurt kunnen geïnteresseerden meer informatie over de regeling vinden, waaronder ook het reglement en aanvraagformulier. De ervaring leert dat de vouchers snel weg zijn. Wij roepen geïnteresseerden dan ook op zich snel te melden.

1 november 2021 / door / in
Tussen 16 en 27? Meld je aan voor een Groen Traineeship

Eind september start op landgoed Zonheuvel in Doorn het groene traineeship Trees for the future.

Een groep jongeren tussen 18 en 25 jaar gaat gedurende 15 weken 1 dag per week aan de slag met een ambitieus project om bij te dragen aan het planten van 600.000 bomen op de Utrechtse Heuvelrug. Zie voor meer informatie: https://www.ivn.nl/groen-traineeship/activiteiten/trees-for-the-future.

17 augustus 2021 / door / in