Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Inspiratie

De Burgerborrel, Huis Miereveld een verrassende nieuwe (oude) plek

13 oktober hebben we weer de Burgerborrel georganiseerd. Deze keer waren we welkom op Miereveldstraat 72 in het mooie historische gebouw dat tegenwoordig de naam Huis Miereveld draagt.

Verschillende bezoekers drukten bij aankomst hun verbazing uit over de wijk met oude huisjes en hofjes en vooral ook het mooie oude gebouw zelf waarin sinds kort verschillende ondernemers en kunstenaars aan het werk zijn. Voor wie het ook niet kennen, De Miereveldstraat en Huis Miereveld zitten enigszins verstopt in een klein stukje Amersfoort direct links na de Ponlijn bij de Leusderweg. Het wijkje achter MBO Amersfoort is onderdeel van één van de grootste sociale woningbouwprojecten in Amersfoort, waarbij de eerste woningen voor arbeiders in 1918 werden opgeleverd. Zie ook: In-beeld-amersfoort-toen-en-nu-de-miereveldstraat.

Deze keer worden we op deze mooie plek hartelijk welkom geheten door Marieke van der Zeijden in de op 24 september geopende en sfeervolle nieuw ingerichte buurthuiskamer met bar. Als je de burgerborrel hebt gemist kun je ook zelf langskomen voor een praatje en een drankje.

Na de opening en introductie van Jan Huurdeman (voorzitter Bewoners033) vertelt Marieke over hoe samen met de hulp van “Bijzondere Plekken” Huis Miereveld wordt gerealiseerd. Sommigen Amersfoorters weten misschien nog dat het gebouw een tijd dienst heeft gedaan als dependance voor de onderbouw van basisschool De Bilalschool. Na vertrek van de basisschool en langdurige leegstand is men vorig jaar bezig gegaan met de verbouwactiviteiten om nieuw leven en elan in het gebouw te brengen. Ook nu is men nog volop bezig met het renoveren en afmaken van deze nieuwe bijzondere doe- en maakplek, waar ruimte is voor ontmoeting en voor uiteenlopende (creërende) activiteiten en workshops zowel binnen als buiten in de buurttuin (tevens nog in aanleg). Zie voor activiteiten deze pagina op de wijkwebstie van Amersfoort Zuid De eerste creatieve ondernemers, kunstenaars en een bakker brengen onderhand alweer het nodige leven terug in het gebouw.

Na dit welkom neemt Gerard Chel plaats op de zeepkist om te vertellen over het burgerinitiatief voor een gelote burgerraad in Amersfoort waarover 17 oktober een tweede informatieronde bij de Raad zal zijn. En daarna is het toch echt tijd geworden voor de borrel. Het werd nog een gezellige borrel en uitwisseling met alle verzamelde actieve Amersfoorters en geïnteresseerden.

Zien we jullie 17 november weer bij de Broedplaats?

Maarten Rector

4 november 2022 / door / in , , , ,
VrijwilligersAcademie biedt interessante workshops voor vrijwilligers Sociaal Domein

Kijk eens af en toe op de pagina ‘VrijwilligersAcademie‘ van Indebuurt033. Er worden soms heel interessante workshops aangeboden. In de komende tijd bijvoorbeeld…

 • Training Vreemdelingenrecht op 12 mei
 • Herkennen van zorgelijke signalen op 19 mei
 • Laaggeletterdheid herkennen en bespreken op 24 mei
 • EHBO en reanimatie op 31 mei en 22 juni
 • Hoe maak je jouw vrijwilligersorganisatie aantrekkelijk voor nieuwe vrijwilligers? (webinar) op 31 mei

Verder zijn er ook een heleboel e-learnings die je in je eigen tijd kan volgen, met onderwerpen als…

 • Opzetten van crowdfunding
 • Genderdiversiteit
 • Interculturele communicatie
 • Signaleren en begeleiden bij financiële problemen
 • Autisme spectrum stoornis
 • Mishandeling herkennen
10 mei 2022 / door / in , , ,
Verhelderende evaluatie Elisabeth Groen en het Parkhuis

Op donderdag 3 maart evalueerden initiatiefnemers van Elisabeth Groen en het Parkhuis samen met de gemeente Amersfoort de totstandkoming en het verloop van het initiatief. Deze bijeenkomst was het sluitstuk van een inventarisatie van de redenen waarom dit burgerinitiatief in samenwerking met de gemeente (co-creatie i.p.v. participatie) zo succesvol is verlopen: dit in tegenstelling tot vele andere initiatieven in vele gemeenten.

Er werden zogenaamde sleutelmomenten (maar liefst 17!) benoemd die belangrijk waren in het proces en waar de samenwerking fout had kunnen gaan. Belangrijke redenen voor het succes waren het duidelijke politieke besluit (geen bebouwing maar groen) met bijbehorend budget voor een “aaibaar” project: wie wil er nu géén groen?

Zoals in de discussie werd opgemerkt: het is wel een uitzondering: initiatieven in het sociale domein verlopen in het algemeen uiterst moeizaam. Het resultaat van het Elisabeth Groen / Parkhuis is hoe dan ook heel mooi.

Voor de liefhebber kan de hele avond teruggekeken worden via deze link. Op deze website worden de 17 sleutelmomenten nog eens uitgelegd.

Guus van Scharrenburg

10 maart 2022 / door / in , ,
Het Buurtterras in Kattenbroek

Het Buurtterras is een plek waar bewoners en professionals elkaar kunnen ontmoeten. Het terras staat elke week op een andere plek in Kattenbroek. Ze kondigen soms van tevoren aan waar ze gaan staan, maar soms ook niet. Ze brengen altijd verslag uit op hun socialmedia-kanalen.

Met het Buurtterras probeert men een bescheiden bijdrage te leveren aan de saamhorigheid in Kattenbroek. Met een bakfiets, stoelen en tafeltjes zijn ze aanwezig voor een gesprek en een bakje koffie.

Zo stonden ze een keer bij basisschool De Dubbelster en spraken voorbijgangers met elkaar over verkeersveiligheid, het contact tussen de school en de buurtbewoners, speelplekken voor kleine en grote kinderen, de kunstwerken in de wijk en het thuisgevoel.

Een andere keer stond het Buurtterras bij de “ruïnewoningen” in Kattenbroek (zie foto). Bewoners die de hond net uitlieten of even een boodschap gingen doen, kwamen met elkaar in gesprek, onder andere over het wel of niet in de voortuin zitten, het plezier van een minibieb in de voortuin en het wegwijs worden als je nieuw in de wijk komt wonen.

Met het terras wil men twee doelen bereiken, namelijk:
1) preventie en tijdige signalering van probleemsituaties
2) activeren en verbinden van bewoners en professionals uit de wijk

Het buurtterras Kattenbroek is een initiatief van wijkbewoner Erik van Marissing. Je kunt meer lezen over het Buurtterras op deze website, op Facebook en Instagram.

14 juli 2021 / door / in
In gesprek met (belangen)vereniging “Bezorgd Liendert” (maart 2021)

Door Guus van Scharrenburg

In de regiokrant van het AD van 6 januari j.l. maakte ik kennis met het burgerinitiatief “Bezorgd Liendert” dat de leefbaarheid in de wijk Liendert wil vergroten -of in ieder geval bewaken dat deze niet vermindert.
De redactie van deze website Bewoners033.nl gaf bij mij aan dat dit initiatief met deze nobele doelstelling zich nog niet had aangemeld en dientengevolge niet te vinden was op onze site (NB: nu wel!). Reden om contact op te nemen met het bestuur van “Bezorgd Liendert” om wat meer details te weten te komen over het ontstaan en het wel en wee van dit burgerinitiatief.

De verwachting was dit interessante en leerzame informatie zou gaan opleveren.  En bruikbaar, want er zullen naar verwachting in de toekomst steeds meer mondige burgers zijn, die niet zelden problemen hebben met gemeentelijke plannen, wat betreft bouw (flats, windmolens, zonneparken) of energietransitie (van het gas af). Vele burgers willen graag in een vroeg stadium kunnen meedenken over plannen en alternatieve mogelijkheden willen bespreken met de gemeente of provincie. Graag “Starten (met overleg) voor de Start (met uitvoering)” daadwerkelijk toepassen. Ook bij de energietransitie wordt dit ten zeerste aanbevolen (advies commissie Brenninkmeijer, maart 2021), omdat de acceptatie van in overleg genomen beslissingen, die haalbaar en aanvaardbaar zijn voor belanghebbenden, zal toenemen.

Het gesprek met Eric Sprangers, bestuurslid van de vereniging “ Bezorgd Liendert” vond in deze coronatijd natuurlijk online plaats. Eric is in 2012 vanuit het westen (“Hagenees”) naar Amersfoort gekomen en woont in het westelijke deel van de wijk Liendert in een oude boerderij.

Nadat hij kennis had genomen van de hoogbouwplannen van de gemeente op de voormalige locatie van het zwembad Liendert (een torenflat van 12 of meer verdiepingen) werd een actiecomité opgericht (2018) samen met zijn vrouw en Francis Hazekamp. De hoogbouw zou naar verwachting problemen opleveren voor het woongenot (zoals een grote slagschaduw) en de (verkeer)infrastructuur van de bestaande wijk Liendert was hier ook niet op berekend.

Er zijn ondertussen al weer meerdere bouwplannen in de wijk Liendert, zoals aan de Zangvogelweg (19 verdiepingen, 60 m hoog) en de Zwaluwstraat waar Bezorgd Liendert actief namens de wijk bij betrokken is.

Eric gaf aan, dat met de gemeente in gesprek komen over het bestemmingsplan Zangvogelweg niet erg soepel verliep. Het bleek ook noodzakelijk om als informele (belangen) vereniging “Bezorgd Liendert” (2018) verder te gaan, anders kun je niet goed functioneren als gesprekpartner en stappen ondernemen.

Er waren wel informatiebijeenkomsten geweest over de hoogbouw Zangvogelweg in Liendert georganiseerd door de projectontwikkelaar, maar dat was zeker geen overleg zoals bedoeld als een tijdige start met een echte discussie (kortom een juiste “Start voor de start”). Ook bestaat de indruk dat de gemeente wat betreft de bouwplannen in de wijk Liendert een “salami” tactiek toepast; steeds kleine stukjes erdoor drukken en niet kijken naar de impact op de wijk van alle bouwplannen tezamen.

De vereniging probeert alleen via burgerlijke gehoorzaamheid en de daarvoor beschikbare routes bijvoorbeeld het aangedragen Zangvogelweg alternatief (twee lagere woontorens) bespreekbaar te krijgen.

Alhoewel het contact met de gemeente (Raad en B&W) aanzienlijk is verbeterd, heeft de vereniging toch moeten besluiten om naar de Raad van State te gaan om het bestemmingsplan aan te vechten en aan te geven dat de gemeente dit bestemmingsplan heeft goedgekeurd zonder de juiste procedures te volgen.

De SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) en de vereniging Bezorgd Liendert hebben samen de zaak ingediend bij de Raad van State. Er was gevraagd om opschorting, maar dat verzoek is in februari 2021 afgewezen door de rechter.  De projectontwikkelaar kan door met het aanvragen van de bouwvergunningen. Begin juni zal het beroep inhoudelijk behandeld worden bij de Raad van State. De SGLA levert dan ook weer de benodigde juridische bijstand (de burgers van de wijk Liendert behoren niet tot de draagkrachtigste). Dat wordt spannend.

Naast deze zaak over het bestemmingsplan Zangvogelweg houdt de vereniging Bezorgd Liendert zich momenteel ook bezig met een petitie tegen de uitbreiding van het aantal goederentreinen door Amersfoort en als een van de belanghebbenden met de meer gedetailleerde invulling van de bouwplannen voor het zwembad terrein. Kortom met andere zaken die belangrijk zijn voor de wijk.

Het hogere doel is, dat de gemeente beseft, dat in de huidige tijd een goede start met tijdige inspraak van belanghebbende burgers echt noodzakelijk is om via de juiste procedure tot een beslissing te komen. Pogingen daaraan te ontsnappen zijn niet democratisch.

Mochten burgers die dit lezen zich ook bezorgd maken over de leefbaarheid in hun wijk door gemeentelijke plannen en advies voor een eigen plan van aanpak wensen; bij de vereniging Bezorgd Liendert (Bezorgdliendert.nl) en de SGLA (sgla.nl) is expertise te vinden, gebaseerd op eigen ervaringen en netwerk.

 

29 maart 2021 / door / in , , , ,
De natuurspeelplaats in Het Waterwingebied tussen Liendert en Rustenburg

De natuurspeelplaats is geen zelfstandig maatschappelijk initiatief, het idee kwam van de gemeente en het paste in het Groenbeheerplan Waterwingebied. De vereniging Vrienden van het Waterwingebied heeft in goed overleg met de gemeente de locatie bepaald, de ideeën over de inrichting verzameld en de inrichting begeleid. In het veertiendaagse werkoverleg met het beheerteam van Het Waterwingebied wordt het beheer van de natuurspeelplaats ‘meegenomen’.

De gemeente wilde een speelplaats waar de kinderen zelf lekker kunnen buitenspelen en waar zij creatief kunnen zijn. De Vrienden dachten mee over de locatie en vonden dat de vele kinderen in Liendert Zuid het meeste behoefte hadden aan een eigen speelplek. Voor de inrichting van de speelplek hadden de Vrienden eigenlijk maar één wens: water in Het Waterwingebied. In 2009 heeft de projectleider Jos Koopmans van Eelderwoude met kinderen nagedacht over de inrichting van een natuurspeelplaats. De kinderen konden aangeven wat ze wilden. Kinderinspraak. Kinderen bedachten ‘een toren’, stokken waarmee hutten kunnen worden gebouwd. En een duikelrek; dat had ik nou nooit zelf kunnen bedenken. Kinderen willen ‘duikelen’. In 2013 is de natuurspeelplaats geopend. Sindsdien merken we dat de stokken niet gebruikt worden om een hut te bouwen, maar om de waterstroompjes van zelf opgepompt water te reguleren. Kinderen hadden gevraagd om een doolhof, dat werden smalle paadjes tussen twee opgeworpen ‘rillen’ van takken. Dat is geen succes gebleken. Maar de speelplaats als geheel voldoet heel goed. Er werd zoveel gebruikgemaakt van de picknicktafel dat er een tweede bij is geplaatst; nu een zonder rugleuningen aan de banken, zodat ouders ook achterstevoren kunnen zitten met de rug tegen de tafel om hun kinderen op afstand te kunnen zien spelen. Voor de allerkleinsten is er een hoekje gemaakt met fijn zand, maar de begroeiing komt er al weer doorheen. Er zijn touwen waar je aan kan hangen en zwaaien. Er is een kalotschommel, die tieners en volwassenen graag gebruiken om in te zitten/liggen lezen. Het klapstuk zijn wel de twee waterpompen, één hoog op een heuvel, de andere halfhoog. Het water van beide pompen stroomt langs een ‘beekbeddinkje’ naar beneden. Volop spelmogelijkheden, die ook gretig worden benut.

Op de plek waar de natuurspeelplaats is gekomen, was eerst een ‘stakenbos’, lange hoge boompjes. Er is veel meer gekapt dan aanvankelijk de bedoeling was. Daardoor is er wel een mooie plek ontstaan met ‘ruimte’, waarin zowel zonneplekken als schaduwplekjes te vinden zijn. Voor elck wat wils. De natuurspeelplaats blijft netter dan tevoren was verwacht. Dat is mede te danken aan een paar bewoners uit de omgeving die spontaan geregeld wat opruimen.

Waar zetten we de prullenbak neer? Vanuit de opgedane ervaring zijn er extra prullenbakken bij geplaatst. Dat soort zaken konden in de veertiendaagse bijeenkomsten van het beheerteam snel geregeld worden. Daaraan neemt ook een vertegenwoordiger van de onderhoudsaannemer deel. We hebben een goede onderlinge verstandhouding. Lekker efficiënt.

In lijn met het groenbeheerplan van het gehele Waterwingebied is de natuurspeelplaats aan de buitenrand van het groengebied aangelegd. In het middendeel is het zo rustig mogelijk. Vanuit de natuurspeelplaats hebben mensen een ‘struinpaadje’ door het aangrenzende bosdeel gemaakt. Als daar de sperwer broedt, ontmoedigt het beheerteam het gebruik van dat struinpaadje door er een hoop takken overheen te leggen. Tevoren werd er gevreesd dat de paddentrekroute nadeel zou ondervinden van de natuurspeelplaats, maar dat blijkt gelukkig niet het geval. Tijdens de paddentrek zetten vrijwilligers de padden regelmatig over, over de Lageweg/Rustenburgerweg.

Er komen ook mensen van buiten de wijken Liendert en Rustenburg in de natuurspeelplaats. Ze vinden het prachtig. “Mag je daar voor niks in?” Het basisidee was goed, het is aangepast aan de omstandigheden; en dat zal ook in de toekomst blijven gebeuren. Zo is een extra toegangspaadje gemaakt vanaf de bushalte naar de natuurspeelplaats. Blijkt opeens de halteplaats te zijn vervallen Zo gaat dat.

opgetekend door Han Gerlings, 22.5.17.

22 mei 2017 / door / in