Inspiratie

In gesprek met (belangen)vereniging “Bezorgd Liendert” (maart 2021)

Door Guus van Scharrenburg

In de regiokrant van het AD van 6 januari j.l. maakte ik kennis met het burgerinitiatief “Bezorgd Liendert” dat de leefbaarheid in de wijk Liendert wil vergroten -of in ieder geval bewaken dat deze niet vermindert.
De redactie van deze website Bewoners033.nl gaf bij mij aan dat dit initiatief met deze nobele doelstelling zich nog niet had aangemeld en dientengevolge niet te vinden was op onze site (NB: nu wel!). Reden om contact op te nemen met het bestuur van “Bezorgd Liendert” om wat meer details te weten te komen over het ontstaan en het wel en wee van dit burgerinitiatief.

De verwachting was dit interessante en leerzame informatie zou gaan opleveren.  En bruikbaar, want er zullen naar verwachting in de toekomst steeds meer mondige burgers zijn, die niet zelden problemen hebben met gemeentelijke plannen, wat betreft bouw (flats, windmolens, zonneparken) of energietransitie (van het gas af). Vele burgers willen graag in een vroeg stadium kunnen meedenken over plannen en alternatieve mogelijkheden willen bespreken met de gemeente of provincie. Graag “Starten (met overleg) voor de Start (met uitvoering)” daadwerkelijk toepassen. Ook bij de energietransitie wordt dit ten zeerste aanbevolen (advies commissie Brenninkmeijer, maart 2021), omdat de acceptatie van in overleg genomen beslissingen, die haalbaar en aanvaardbaar zijn voor belanghebbenden, zal toenemen.

Het gesprek met Eric Sprangers, bestuurslid van de vereniging “ Bezorgd Liendert” vond in deze coronatijd natuurlijk online plaats. Eric is in 2012 vanuit het westen (“Hagenees”) naar Amersfoort gekomen en woont in het westelijke deel van de wijk Liendert in een oude boerderij.

Nadat hij kennis had genomen van de hoogbouwplannen van de gemeente op de voormalige locatie van het zwembad Liendert (een torenflat van 12 of meer verdiepingen) werd een actiecomité opgericht (2018) samen met zijn vrouw en Francis Hazekamp. De hoogbouw zou naar verwachting problemen opleveren voor het woongenot (zoals een grote slagschaduw) en de (verkeer)infrastructuur van de bestaande wijk Liendert was hier ook niet op berekend.

Er zijn ondertussen al weer meerdere bouwplannen in de wijk Liendert, zoals aan de Zangvogelweg (19 verdiepingen, 60 m hoog) en de Zwaluwstraat waar Bezorgd Liendert actief namens de wijk bij betrokken is.

Eric gaf aan, dat met de gemeente in gesprek komen over het bestemmingsplan Zangvogelweg niet erg soepel verliep. Het bleek ook noodzakelijk om als informele (belangen) vereniging “Bezorgd Liendert” (2018) verder te gaan, anders kun je niet goed functioneren als gesprekpartner en stappen ondernemen.

Er waren wel informatiebijeenkomsten geweest over de hoogbouw Zangvogelweg in Liendert georganiseerd door de projectontwikkelaar, maar dat was zeker geen overleg zoals bedoeld als een tijdige start met een echte discussie (kortom een juiste “Start voor de start”). Ook bestaat de indruk dat de gemeente wat betreft de bouwplannen in de wijk Liendert een “salami” tactiek toepast; steeds kleine stukjes erdoor drukken en niet kijken naar de impact op de wijk van alle bouwplannen tezamen.

De vereniging probeert alleen via burgerlijke gehoorzaamheid en de daarvoor beschikbare routes bijvoorbeeld het aangedragen Zangvogelweg alternatief (twee lagere woontorens) bespreekbaar te krijgen.

Alhoewel het contact met de gemeente (Raad en B&W) aanzienlijk is verbeterd, heeft de vereniging toch moeten besluiten om naar de Raad van State te gaan om het bestemmingsplan aan te vechten en aan te geven dat de gemeente dit bestemmingsplan heeft goedgekeurd zonder de juiste procedures te volgen.

De SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) en de vereniging Bezorgd Liendert hebben samen de zaak ingediend bij de Raad van State. Er was gevraagd om opschorting, maar dat verzoek is in februari 2021 afgewezen door de rechter.  De projectontwikkelaar kan door met het aanvragen van de bouwvergunningen. Begin juni zal het beroep inhoudelijk behandeld worden bij de Raad van State. De SGLA levert dan ook weer de benodigde juridische bijstand (de burgers van de wijk Liendert behoren niet tot de draagkrachtigste). Dat wordt spannend.

Naast deze zaak over het bestemmingsplan Zangvogelweg houdt de vereniging Bezorgd Liendert zich momenteel ook bezig met een petitie tegen de uitbreiding van het aantal goederentreinen door Amersfoort en als een van de belanghebbenden met de meer gedetailleerde invulling van de bouwplannen voor het zwembad terrein. Kortom met andere zaken die belangrijk zijn voor de wijk.

Het hogere doel is, dat de gemeente beseft, dat in de huidige tijd een goede start met tijdige inspraak van belanghebbende burgers echt noodzakelijk is om via de juiste procedure tot een beslissing te komen. Pogingen daaraan te ontsnappen zijn niet democratisch.

Mochten burgers die dit lezen zich ook bezorgd maken over de leefbaarheid in hun wijk door gemeentelijke plannen en advies voor een eigen plan van aanpak wensen; bij de vereniging Bezorgd Liendert (Bezorgdliendert.nl) en de SGLA (sgla.nl) is expertise te vinden, gebaseerd op eigen ervaringen en netwerk.

 

29 maart 2021No comments, , , , Bezorgd Liendert | bouwplannen | Liendert | Raad van State | SGLA | woontorens
De natuurspeelplaats in Het Waterwingebied tussen Liendert en Rustenburg

De natuurspeelplaats is geen zelfstandig maatschappelijk initiatief, het idee kwam van de gemeente en het paste in het Groenbeheerplan Waterwingebied. De vereniging Vrienden van het Waterwingebied heeft in goed overleg met de gemeente de locatie bepaald, de ideeën over de inrichting verzameld en de inrichting begeleid. In het veertiendaagse werkoverleg met het beheerteam van Het Waterwingebied wordt het beheer van de natuurspeelplaats ‘meegenomen’.

De gemeente wilde een speelplaats waar de kinderen zelf lekker kunnen buitenspelen en waar zij creatief kunnen zijn. De Vrienden dachten mee over de locatie en vonden dat de vele kinderen in Liendert Zuid het meeste behoefte hadden aan een eigen speelplek. Voor de inrichting van de speelplek hadden de Vrienden eigenlijk maar één wens: water in Het Waterwingebied. In 2009 heeft de projectleider Jos Koopmans van Eelderwoude met kinderen nagedacht over de inrichting van een natuurspeelplaats. De kinderen konden aangeven wat ze wilden. Kinderinspraak. Kinderen bedachten ‘een toren’, stokken waarmee hutten kunnen worden gebouwd. En een duikelrek; dat had ik nou nooit zelf kunnen bedenken. Kinderen willen ‘duikelen’. In 2013 is de natuurspeelplaats geopend. Sindsdien merken we dat de stokken niet gebruikt worden om een hut te bouwen, maar om de waterstroompjes van zelf opgepompt water te reguleren. Kinderen hadden gevraagd om een doolhof, dat werden smalle paadjes tussen twee opgeworpen ‘rillen’ van takken. Dat is geen succes gebleken. Maar de speelplaats als geheel voldoet heel goed. Er werd zoveel gebruikgemaakt van de picknicktafel dat er een tweede bij is geplaatst; nu een zonder rugleuningen aan de banken, zodat ouders ook achterstevoren kunnen zitten met de rug tegen de tafel om hun kinderen op afstand te kunnen zien spelen. Voor de allerkleinsten is er een hoekje gemaakt met fijn zand, maar de begroeiing komt er al weer doorheen. Er zijn touwen waar je aan kan hangen en zwaaien. Er is een kalotschommel, die tieners en volwassenen graag gebruiken om in te zitten/liggen lezen. Het klapstuk zijn wel de twee waterpompen, één hoog op een heuvel, de andere halfhoog. Het water van beide pompen stroomt langs een ‘beekbeddinkje’ naar beneden. Volop spelmogelijkheden, die ook gretig worden benut.

Op de plek waar de natuurspeelplaats is gekomen, was eerst een ‘stakenbos’, lange hoge boompjes. Er is veel meer gekapt dan aanvankelijk de bedoeling was. Daardoor is er wel een mooie plek ontstaan met ‘ruimte’, waarin zowel zonneplekken als schaduwplekjes te vinden zijn. Voor elck wat wils. De natuurspeelplaats blijft netter dan tevoren was verwacht. Dat is mede te danken aan een paar bewoners uit de omgeving die spontaan geregeld wat opruimen.

Waar zetten we de prullenbak neer? Vanuit de opgedane ervaring zijn er extra prullenbakken bij geplaatst. Dat soort zaken konden in de veertiendaagse bijeenkomsten van het beheerteam snel geregeld worden. Daaraan neemt ook een vertegenwoordiger van de onderhoudsaannemer deel. We hebben een goede onderlinge verstandhouding. Lekker efficiënt.

In lijn met het groenbeheerplan van het gehele Waterwingebied is de natuurspeelplaats aan de buitenrand van het groengebied aangelegd. In het middendeel is het zo rustig mogelijk. Vanuit de natuurspeelplaats hebben mensen een ‘struinpaadje’ door het aangrenzende bosdeel gemaakt. Als daar de sperwer broedt, ontmoedigt het beheerteam het gebruik van dat struinpaadje door er een hoop takken overheen te leggen. Tevoren werd er gevreesd dat de paddentrekroute nadeel zou ondervinden van de natuurspeelplaats, maar dat blijkt gelukkig niet het geval. Tijdens de paddentrek zetten vrijwilligers de padden regelmatig over, over de Lageweg/Rustenburgerweg.

Er komen ook mensen van buiten de wijken Liendert en Rustenburg in de natuurspeelplaats. Ze vinden het prachtig. “Mag je daar voor niks in?” Het basisidee was goed, het is aangepast aan de omstandigheden; en dat zal ook in de toekomst blijven gebeuren. Zo is een extra toegangspaadje gemaakt vanaf de bushalte naar de natuurspeelplaats. Blijkt opeens de halteplaats te zijn vervallen Zo gaat dat.

opgetekend door Han Gerlings, 22.5.17.

22 mei 2017No comments